• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Socjologia, psychologia i filozofia

PROCESY PRZEMIAN W ŻYCIU GOSPODARCZYM, EDUKACJI I KULTURZE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ICH ODZWIERCIEDLENIE W SOCJOLOGII.

Kierownik: prof. zw.dr hab. Janusz Mucha
Jednostka wiodąca: KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ I ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ
Wydział Humanistyczny
Główni wykonawcy:
Janusz Mucha, Łucja Kapralska, Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Radosław Tyrała, Agata Maksymowicz, Maria Szmeja, Anna Okońska-Walkowicz, Maria Grzegorzewska, Ewa Augustyniak, Barbara Gąciarz, Anna Kulpa, Tomasz Piróg, Krystyna Slany, Maria Nawojczyk
Cele ogólne badań:
Na temat ten składają się prace poświęcone procesom dynamiki społecznej w końcu XX wieku i na początku XXI wieku, uwzględniające jej ciągłość i brak ciągłości zmian w społeczeństwach narodowych, w rozmaitych ich sektorach oraz w „społeczeństwie globalnym”. Obejmą w sumie wątki kulturowe, gospodarcze i edukacyjne, a także odnoszące się do nich teoretyczne koncepcje socjologiczne. Zajmujemy się aspektem strukturalnym i świadomościowym tych procesów.

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
badania własne

Najważniejsze uzyskane wyniki:
publikacje, udział w konferencjach
Najważniejsze publikacje:
Maria Nawojczyk - Emerging entrepreneurial society: a case study of self-employed owners of small businesses in Poland East European Quarterly 2008 XLII 2 191 205, Łukasz Krzyżowski „Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej“ Kraków 2008, Janusz Mucha Mike F. Keen „Post komunisticka demokratizacija i socioloska praksa u srednjoj i istocnoj Europi. Hrvatska sociologija. Razvoj i perspektive Denisa Krbec Zagreb 2008, Janusz Mucha „Collective identity and Diversity of History. What do Poles Remember from the Past? The Borders of Europe. Lucian Boia, Anca Oroveanu Bucharest, New Europe College, Institute for Advanced Study Bucharest 2008 ,
Łucja Kapralska - Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej – przestrzeń, etniczność, mit, Cоциальная работа. Социология., В.В. Харабет ( red.) Mariupol - Ukraina 2008. Janusz Mucha „Mniejszości kulturowe w procesie demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej“w: Etnoczność. O przemianach społeczeństw narodowych Kraków 2008, , K.Slany, Female migration from Central -Easterb Europe: demographic and sociological aspects, w: Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective, (eds.) Sigrid Metz-Gockel, Mirjana Morokvasic, Senganata Munst . Opladen, Germany 2008
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Jolanta Łada tel. 4260, mail: lada@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza