• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Badanie i rozwój procesów walcowania wyrobów płaskich i długich

Kierownik: Dr hab. inż. Stanisław Turczyn, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Stanisław Turczyn, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
dr inż. Wiesław Madej,
dr inż. Zbigniew Kuźmiński
Cele ogólne badań:
Badanie możliwości uzyskiwania korzystnych relacji własności wytrzymałościowych i plastycznych dla wyrobów płaskich i długich przy wykorzystaniu obróbki termomechanicznej na walcowniach.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
W ramach działalności statutowej , um. AGH 11.11.110.654
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W wyniku wykonanych prac i testów plastometrycznych uzyskano równania konstytutywne
i przeprowadzono komputerową symulację walcowania taśm na gorąco. Przeprowadzono próby walcowania i kontrolowanego chłodzenia dla wybranych gatunków stali głębokotłocznych, w tym stali typu DP. Wykonano badania procesu walcowania wyrobów długich w postaci prętów żebrowanych ze stali RB500W przy zastosowaniu technologii Slit Rolling i Tempcore.
Najważniejsze publikacje:
1. Dziedzic M., Turczyn S., Kuźmiński Z.: Formability and Microstructure of Dual Phase Steel Used for Fhermomechanical Rolled Strips. Mat. Międzyn. Konf. FORMING 2005, Lednice 2005, s. 47 – 52.
2. Turczyn S., Dziedzic M.: Parameters Affecting Thermo-Mechanical Rolling of Dual Phase Steel Strips. Mat. Międzyn. Konf. STEEL STRIP 2006, Prerov, Republika Czeska. 2006, s. 327 – 334.
3. Turczyn S., Nowakowski A.: Slit Rolling – an Economic Method for Production of Ribbed Bars. Mat. Międzyn. Konf. MEFORM 2007, Freiberg 2007, s. 86 – 93.
4. Turczyn S.: Effect of Processing Parameters on the Mechanical Properties of Dual Phase Steel Strips. Proc. Of 6th Int. Conf. On Industrial Tools ICIT 2007, Bled, Słowenia, s.235 – 238.
Dodatkowe informacje:
Praca realizowana w latach 2005 – 2008.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Stanisław TURCZYN, prof. AGH
tel. (012) 617-26-14; fax. (012) 617-25-76
e-mail: turczyn@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza