• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.

Kierownik: dr inż. Monika Kaźmierczuk
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Monika Kaźmierczuk, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Cele ogólne badań:
• określenie optymalnego zestawu profilowań geofizyki wiertniczej w zróżnicowanym litologicznie ośrodku skalnym,
• estymacja wybranych własności zbiornikowych na podstawie zależności uzyskanych z wykorzystaniem metod statystycznych,
• porównanie dotychczasowego deterministycznego podejścia do wyznaczania litologii i parametrów zbiornikowych z wynikiem ich statystycznego opracowania,
• opracowanie procedury statystycznej funkcjonującej na danych pomiarowych, wspomagającej szybką ocenę profilowań geofizyki otworowej pod kątem wytypowania poziomów do opróbowania.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż Monika Kaźmierczuk, +48 12 617 3230, kazmierczuk@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-28

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza