• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk

Kierownik: dr hab. inż.Mirosław Karbowniczek
Jednostka wiodąca: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
dr hab. inż. Jan Falkus
dr hab. inż. Marek Dziarmagowski
Cele ogólne badań:
Eliminacja hałd odpadów hutniczych i produkcja materiałów surowcowych dla różnych gałęzi przemysłu jako wynik recyrkulacji odpadów żużlowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy realizowany w ramach priorytetu "Badania Naukowe" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Nr PL 0083
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Temat realizowany jest w latach 2007-2010.
Patenty, know how, wdrożenia:
Zgłoszenie patentowe pt. "Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym" nr P-387171
Najważniejsze publikacje:
" The Electric Arc Furnace Off-Gasses Modeling Using CFD" - 16 Steelmaking Conference Rosario Argentyna 2007
" Investigations of Non-Metalic Phase Obtained from Converter Slag Reduction Proces" - 3rg Global Slag Conference, Istanbul 2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
tel.: 012 617 3862
e-mail: mkarbow@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza