• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Elektronika

Projektowanie radiowych systemów łączności dedykowanych dla górnictwa podziemnego

Kierownik: dr inż. Cezary Worek
Jednostka wiodąca: Katedra Elektroniki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
dr inż. Henryk Jankowski
mgr inż. Łukasz Krzak
Dominik Rzepka
Cele ogólne badań:
- Systemy łączności radiowej pracujące w trudnych warunkach środowiskowych.
- Systemy zasilania o wysokich parametrach użytkowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
„Radiowy system łączności głosowej, blokad i sterowania maszynami dedykowanymi do ścian wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym” numer projektu 1233, numer umowy 002/R/TO2/2007/TI1 nr umowy cesji C﷓TI1/34/12331/2008, numer na AGH 17.17.120.756
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Liczne prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu paliwowo-energetycznego
Patenty, know how, wdrożenia:
Patenty:
- Zgłoszenie patentowe, UP RP 20 czerwca 2005r numer P 375 806, “Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych”, Krzysztof FITOWSKI, Henryk JANKOWSKI. Jacek STANKIEWICZ, Cezary WOREK.
- Zgłoszenie Patentowe, P 381975, 2007-03-14, "Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu energii elektrycznej", Cezary Worek.
- Zgłoszenie patentowe, UP RP 24 kwietnia 2008r numer P 385 023, “ Sposób korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału do monolitycznych odbiorników radiowych i układ korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału do monolitycznych odbiorników radiowych”, Cezary WOREK
- Zgłoszenie patentowe, UP RP 20 czerwca 2008r numer P 385 472, “Wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci”, Cezary WOREK, Sławomir Ligenza.
- Zgłoszenie patentowe, UP RP 22 grudnia 2008r numer P 386 900, “Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych”, Cezary WOREK.

Know how:
- niskomocowe układy i systemy łączności radiowej dedykowane do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i spełniających wymagania dyrektywy ATEX,
- elektronika górnicza,
- systemy zasilające z rezonansowym przetwarzaniem energii,
- systemy wbudowane (embedded system) pracujące w trudnych warunkach środowiskowych – sprzęt i oprogramowanie.

Wdrożenia:
- wspólnie z firmą KWANT, w ramach projektu celowego KBN nr 16.16.150.250 wdrożenie do polskich elektrociepłowni analizatora do ciągłego pomiaru niespalonego węgla w popiołach energetycznych. Produkt ten w 2000 roku został nominowany do nagrody w konkursie „Polski Produtk Przyrzyszłości” organizowanym przez rządową Agencję Techniki i Technologii,
- we współpracy z firmą ELSTA, opracowanie systemu radiowego sterowania zwrotnicami w podziemnych drogach przewozowych w ZG „Lubin” i „Polkowice”,
- we współpracy z firmą ELSTA, opracowanie bateria iskrobezpiecznej typ BMS-01 (UO = 16.4V, IO = 4.1 A, PO = 16.9W) kategorii EExiaibI do zasilania urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należących do I grupy wybuchowości z możliwością doładowywania w wyżej wymienionych strefach ze źródła napięcia o kategorii iskrobezpieczeństwa EExibI,
- we współpracy z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, w ramach projektu badawczego KBN nr 4T12A05526, opracowanie radiowej łączności cyfrowej dla potrzeb automatyzacji pionowego transportu linowego w szybach kopalnianych,
- we współpracy z firmą ELSTA, opracowanie zasilacza izolacyjnego dla ciągnika spalinowego podwieszanych kolejek podziemnych.
- we współpracy z firmą RADIONIKA i FIDELTRONIK, opracowanie przetwornicy dla potrzeb zasilania systemu łączności radiowej dedykowanego do lokomotyw trakcyjnych pracującego w trudnych warunkach środowiskowych.
- we współpracy z firmą ELSTA, opracowanie zdalnego sterowania kombajnem ścianowym z chodnika przyścianowego z wykorzystaniem kabla promieniującego w KWK „STASZIC”,
- w ramach projektu celowego ROW 394-2004, i we współpracy z firmą ELSTA, CMG KOMAG oraz Politechniką Śląską opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji elementów sekcji obudów zmechanizowanych opartego o technologię RFID (Radio Frequency IDentification)
- we współpracy z firmą ELSTA, opracowanie elementów toru radiowego systemu sterowania kombajnami górniczymi.
Najważniejsze publikacje:
- Fotometryczny pomiar zawartości węgla w popiołach emitowanych podczas procesu produkcyjnego w elektrowni — [A photometric measurement of unburned carbon in fly ash emitted in power plant production process] / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Antoni Skiba, Zbigniew SZKUTNIK, Cezary WOREK // Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki. — 2000 nr 9 s. 18–22. — Bibliogr. s. 22
- Optoelectronic system of on-line measurements of unburned carbon in coal fly ash / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Antoni Skiba, Wojciech Szkutnik, Zbigniew SZKUTNIK, Ryszarda Wartak, Cezary WOREK // W: Optoelectronic and electronic sensors IV : 13–16 June 2000, Gliwice / ed. Jerzy Frączek. — Washington : SPIE, 2000. — (Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering ; vol. 4516). — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.
- Remote radio link for underground communications at coal mine circumstances / Fitowski K., Stankiewicz J., Zagańczyk A., JANKOWSKI H., KUŁAK A., WOREK C. // W: NEET'2003 : New Electrical and Electronic Technologies and their industrial implementation : III international symposium : May, 13–16, 2003 Zakopane, Poland / eds. Paweł Węgierek, Janusz Partyka. — Lublin : Lublin University of Technology. Faculty of Electrical Engineering. Department of Electrical Devices and HV Technology, 2003. — Na obwol. dod.: 50th anniversary of The Lublin University of Technology. — S. 68–70. — Bibliogr. s. 70, Summ.
- Skuteczne zasilanie automatyki rozproszonej — [Effective supplying of dissipative automatic systems] / Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Artur MIROCHA // Control Engineering Polska. — 2005 R. 3 nr 5 s. 47–55. — Bibliogr. s. 55
- Radiowa łączność cyfrowa dla potrzeb automatyzacji pionowego transportu liniowego w szybach kopalnianych — [Digital wireless communication for automatic monitoring of shaft transport rope systems in coal mines] / Grzegorz Bomersbach, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // W: Czwarta Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, czerwiec 2005 : materiały konferencji, T. 1/2 / kom. red. Włodzimierz Janke (przewodn.), Maciej Bączek, Stefan Łuczak ; Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2005. — Opis częśc. wg okł. ; na obwol. tyt.: IV Krajowa Konferencja Elektroniki. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.
- Laboratoryjny wysokonapięciowy zasilacz impulsowy dużej mocy (1.5kV, 2kW) z quasi-sinusoidalnym przetwarzaniem energii — [Pulse mode laboratory high voltage and power supply (1.5kV, 2kW) with quasi-sinusoidal energy conversion] / Jerzy Dora, Robert Maślanka, Jacek Stankiewicz, Cezary WOREK // W: Trzecia Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg, czerwiec 2004 : materiały konferencji, T. 1/2 / kom. red. Włodzimierz Janke (przewodn.), Maciej Bączek, Stefan Łuczak ; Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, cop. 2004 + CD-ROM. — Na obwol. tyt.: III Krajowa Konferencja Elektroniki. — S. 247–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.
- Równoległa praca tranzystorów MOS i IGBT w układach przełączających — [Parallel running of MOS and IGBT transistors in switching system] / Cezary WOREK // W: KKE : II [druga] Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg 9–12.06.2003 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003. — (Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki ; nr 11). — S. 11–13. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.
- RFID – nowa metoda identyfikacji elementów w podziemiach kopalń — [RFID – new method of elements identification in mines underground] / Krzysztof Fitowski, Henryk JANKOWSKI [et al.], Marcin SZCZURKOWSKI, Joanna Rogala, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2006 R. 8 nr 2 s. 82–88. — Bibliogr. s. 88
- Field distribution control of antenna RFID reader: finite element modeling and experiments / Marcin SZCZURKOWSKI, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Lidia M. MAKSYMOWICZ // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 142. — Bibliogr. s. 142
- Cyfrowa łączność radiowa w górniczych podziemnych wyrobiskach ścianowych i drogach transportowych – praktyczne doświadczenia i tendencje w górnictwie światowym — Digital radio communication in underground extraction rooms and transport corridors – a practical experience and global tendencies / Cezary WOREK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008 = Proceedings of the School of Underground Mining 2008 : Szczyrk, 25–29 lutego 2008 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — (Sympozja i Konferencje ; nr 72). — Na okł.: XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008. — ISBN 978-83-60195-01-7. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Cezary Worek, tel. +12 6172983, mail: worek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-01

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza