• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Badania właściwości magnetycznych, elektrycznych i stukturalnych wodorków i związków międzymetalicznych

Kierownik: dr hab. Antoni Paja, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Fizyki Ciała Stałego, Zespół Badań Magnetycznych, Elektrycznych i Strukturalnych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Henryk Figiel (Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki), dr Łukasz Gondek, dr inż. Janusz Niewolski, mgr Nivas Babu Selvaraj, mgr inż. Maurycy Ornat, mgr inż. Kamil Koźlak, mgr inż. Sergiusz Osuchowski
Cele ogólne badań:
Wpływ wodoru na własności strukturalne, magnetyczne i elektryczne materiałów metalicznych oraz ich zastosowanie do magazynowania wodoru.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa WFiIS (zadanie: „Badanie właściwości magnetycznych, elektrycznych i strukturalnych związków międzymetalicznych”)
2. "HYDROGEN STORAGE RESEARCH TRAINING NETWORK - HYTRAIN" – Projekt międzynarodowy, realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej w latach 2005-2008, Nr MRTN-CT-2004-512443
3. Network of Excellence (NoE) w ramach 6 Programu Unii Europejskiej Nr. NMP3-CT-2005-500140, “Complex Metallic Alloys (CMA)”, Work Package 16 „Hydrogen Interaction and Storage”, od 3.06.2005
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie modelu teoretycznego obsadzania przez wodór pozycji międzywęzłowych w związkach REMn2
2. Obliczenie funkcji gęstości stanów w YMn2Hx
3. Wyznaczenie struktury magnetycznej Tb3Cu4Si4, Ho3Cu4Si4 i Ho3Cu4Sn4
Najważniejsze publikacje:
1. T. Galek, C. Herbert, D. Eyidi, T. Moskalewicz, P. Schattschneider, H. Figiel, „Electron energy-loss spectroscopy investigations of the electron density in ErMn2 and ErMn2D2 compounds”, J. Phys. Cond. Matter, 17 (2005 ) 3657-3664
2. Z. Tarnawski, L. Kolwicz-Chodak, H. Figiel, A, Budziak, L. Havela, J. Vejpravova, A. Kolmiets, V. Sechovsky, N. –T. H. Kim-Ngan, „Specific heat of TbMn2(H,D)2”, Physica B 355 (2005) 202-206)
3. L. Kolwicz-Chodak, Z. Tarnawski, H. Figiel, A, Budziak, T. David, L. Havela, A. Kolmiets, N. –T. H. Kim-Ngan, „Specific heat anomalies in REMn2 hydrides”, J. Alloys and Comp., 404-406 (2005) 51-54
4. H. Figiel, A. Paja, „Wodór w związkach międzymetalicznych typu faz Lavesa ziem rzadkich z manganem”, Przemysł Chemiczny, 84/11 (2005) 863-867
5. B. J. Spisak, A. Paja, and G. J. Morgan, „Influence of spin-orbit interaction on the electrical conductivity of three-dimensional disordered systems”, phys. stat. sol (b) 242 (2005) 1460-1475
6. B. J. Spisak and A. Paja, „Conductivity and transmission coefficients of ultra-thin disordered metallic films”, Materials Science Poland 24 (2006) 605-609
7. S. Osuchowski, H. Figiel, A. Paja, “Electronic density of states of YMn2Hx compounds”, J. Alloys Comp., 442 (2007) 368-371
8. H. Figiel, , S. Osuchowski, A. Paja, “Unit cell expansion in Laves phase type compounds caused by interstitial hydrogen”, Phys. Stat. Sol. (a), 10 (2007) 3286-3290
9. J.P. Maehlen, V. A. Yartys, A. B. Riabov, A. Budziak, H. Figiel, J. Żukrowski, „Synchrotron X-ray diffraction study of ErMn2D2”, J. Alloys and Compounds, 437 (2007) 140-145
10. L. Kolwicz-Chodak, Z. Tarnawski, H. Figiel, N.-T.H. Kim-Ngan, A.W. Pacyna, L. Havela, K. Miliyanchuk and E. Šantavá, „Magnetic properties of TbMn2(H,D)x”, J. Alloys and Compounds, 442 (2007) 365-367
11. Z. Tarnawski, L. Kolwicz-Chodak, H. Figiel, N.-T.H. Kim-Ngan, L. Havela, K. Miliyanchuk, V. Sechovský, E. Šantavá and J. Šebek, „Specific heat and magnetization of RMn2(H,D)2”, J. Alloys and Compounds, 442 (2007) 372-374
12. W. Sikora, J. Malinowski and H. Figiel, „Symmetry analysis of hydrogen related structural transformations in Laves phase intermetallic”, J. Alloys and Compounds, 446-447 (2007) 423-428
13. Ł. Gondek, A. Szytuła, D. Kaczorowski, A. Szewczyk, M. Gutowska, P. Piekarz, Multiple magnetic phase transitions in Tb3Cu4Si4, J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 246225
14. Ł. Gondek, A. Szytuła, D. Kaczorowski, A. Szewczyk, M. Gutowska, P. Piekarz, Complex magnetic phase transitions in Ho3Cu4Si4, Phase Transitions 80 (2007) 563
15. Ł. Gondek, A. Szytuła, Magnetic ordering in ZrNiAl-type crystal system, J. Alloys Comp. 442 (2007) 111
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. Antoni Paja, prof. AGH, tel. 012 617 2556
e-mail: paja@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza