• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja
Środowisko i zmiany klimatyczne / Zrównoważony rozwój

Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania i funkcji krajobrazu w oparciu o wieloczasowe obrazy teledetekcyjne jako wsparcie dla planowania krajobrazu

Kierownik: dr. inż. Wojciech Drzewiecki
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. AGH; dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH
Cele ogólne badań:
1. Prześledzenie zmian struktury i wybranych funkcji krajobrazu w obszarze zlewni Prądnika i Dłubni na przestrzeni lat 1964-2008.
2. Uzyskanie przestrzennego obrazu zachodzących zmian oraz identyfikacja ich głównych przyczyn.
3. Sformułowanie wniosków praktycznych mogących znaleźć zastosowanie w planowaniu krajobrazu.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy MNiSW nr N526 029 32/2621
Najważniejsze publikacje:
1. Drzewiecki W., Wróbel A., 2007: Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 171-178.
2. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T., 2007: Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu. Roczniki Geomatyki, Tom V, z.8, 67-78.
3. Drzewiecki W., 2008: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych. Roczniki Geomatyki, Tom VI, z.3, 131-142.
4. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Wróbel A., 2008: ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B4, 1329-1334.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Wojciech Drzewiecki

data aktualizacji: 2009-02-28

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza