• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska
Środowisko i zmiany klimatyczne / Zrównoważony rozwój

Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów informacji geograficznej

Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Tomasz Pirowski
Cele ogólne badań:
1. Określenie wpływu zmian sposobu użytkowania na terenie zlewni karpackich zbiorników retencyjnych na wielkości ładunków osadu transportowanego przez wody zasilające zbiornik.
2. Symulacja ewentualnych zachodzących w przyszłości zmian sposobu użytkowania na wielkość ładunku zawiesin wprowadzanych do zbiornika.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy MNiSW nr N520 021 31/2970
Najważniejsze publikacje:
1. Mularz S., Drzewiecki W., 2007: Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17b, 535-548.

2. Drzewiecki W., Mularz S., 2008: Simualtion of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B8, 787-794.

3. Drzewiecki W., Mularz S., Twardy S., Kopacz M., 2008: Próba kalibracji modelu USLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18 (przyjęty do druku).
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Wojciech Drzewiecki

data aktualizacji: 2009-02-28

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza