• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Nanotechnologie
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Elektrotechnika

Zastosowanie heterogenicznych kompozycji elastomerowych na podłożu stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych

Kierownik: Dr inż. Jan Sikora
Jednostka wiodąca: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
AGH: prof.dr hab.inż. Wojciech Batko, dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jadwiga Turkiewicz, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Kożlu: dr inż. Jolatanta Sajewicz, dr inż.Marian Kozupa, mgr inż. Maria Klęczar ,Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: prof. dr hab. Maria Rajkiewicz, dr Karol Niciński, mgr Marek Tulik
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest opracowanie i przebadanie właściwości warstwowych (gumowo-metalowych) materiałów dźwiękochłonno-izolacyjnych, z wykorzystaniem promotora adhezji Umożliwiającego łączenie warstwy gumowej z płytą metalową na drodze wulkanizacji), pod kątem ich przydatności w projektowaniu szeroko pojętych zabezpieczeń wibroakustycznych a także korpusów maszyn o zwiększonym pochłanianiu energii wibroakustycznej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy rozwojowy nr NR 03-0013-04 (2008-2010)"Zastosowanie heterogenicznych kompozycji elastomerowych na podłożu stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych"
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Spodziewane wyniki (projekt dopiero rozpoczęty): wyjaśnienie podstawowych zależności pomiędzy budową chemiczną a strukturą fizyczną powłoki gumowej i jej zdolnościami do tłumienia dźwięku w przegrodzie warstwowej. Praktycznym efektem realizacji projektu będą wytyczne dla projektantów w zakresie stosowania w rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych nowego zestawu przegród warstwowych z charakterystykami ich właściwości akustycznych.
Najważniejsze publikacje:
Planowane w roku 2009, po przeprowadzeniu badań doświadczalnych
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Jan Sikora, jsikora@agh.edu.p-l

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza