• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Nanotechnologie

Nanostruktury epitaksjalne: wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowania.

Kierownik: prof. dr hab. Józef Korecki
Jednostka wiodąca: Zespół Nanostruktur Powierzchniowych, Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
dr Tomasz Ślęzak, dr Wojciech Karaś, mgr Marcin Zając
Cele ogólne badań:
1. Wytwarzanie epitaksjalnych nanostruktur o nowych właściwościach strukturalnych magnetycznych
2. Rozwój metod charakteryzacji nanostruktur z użyciem promieniowania synchrotronowego.
3. Charakterystyka oddziaływań magnetycznych w układach wielowarstwowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa WFiIS (Nanostruktury epitaksjalne: wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowania)
\"Wpływ czynników strukturalnych na własności magnetyczne w ultra cienkich warstwach Fe na Ru(0001)\", Grant promotorski KBN 2P03B 132 09, 1996-97,
\"Magnetyzm metastabilnych stopów podwójnych metali przejściowych, realizowanych w układach wielowarstwowych\", Grant KBN 2 P03B 080 10
\"Opracowanie i wykonanie układu przenoszenia ruchu w warunkach ultra-wysokiej próżni pracującego w oparciu o sprzężenie magnetyczne. (Zespół transportu z napędem magnetycznym)\", zadanie PBZ 041-06 poz.2.7.d., 1997
\"Polaryzacja spinowa i międzywarstwowe sprzężenie magnetyczne w układach wielowarstwowych Fe/FeAl./Fe\", Grant promotorski (T. Ślęzak) KBN 2 P03B 093 15, termin rozpoczęcia 15.06.98, zak. 30.04.2000
\"Korelacja własności magnetycznych i strukturalnych przypowierzchniowych warstw Fe-Cr\", Grant promotorski (G. Kubik) KBN 7 T08C 002 16, termin rozpoczęcia 1.03.1999, termin zak. 28.02.2001
\"Magnetyczne uporządkowanie w ultra cienkich warstwach metalicznych\", Grant KBN 2P03B 065 15, wykonawca (kierownik prof. A.Maziewski, UB)
\"Wpływ lokalnej struktury w interfejsach na charakter i wielkość sprzężenia magnetycznego między warstwami ferromagnetycznymi zawierającymi Fe”, Grant KBN 2 P03B 142 17
\"Efekty rozmiarowe a właściwości elektronowe epitaksjalnych warstw magnetytu\" Grant promotorski (B.Handke) KBN 2 P03B 086 19, termin rozpoczęcia 1.08.2000, termin zak. 30.07.2002
\"Dynamika na powierzchni\", Grant KBN w ramach współpracy naukowej z Austrią, 2002-2003
Research Training Network (RTN) 6FP: ULTRASMOOTH - Ultrasmooth Magnetic Layers For Advanced Devices, zatwierdzony, rozpoczęcie 1.03.2004

Projekty w ESRF Grenoble:
SI 621 Surface diffusion studies with grazing incidence nuclear resonant scattering, 2001
HS 1470 Vibrational density of states of Fe atoms in Fe3O4 (magnetite) above and below the Verwey transition, 2001
HS 1616 Diffusion of iron atoms studied with grazing incidence nuclear resonant scattering, 2002
SI 838 Dynamics of near-surface precipitations studied with x-ray photon correlation spectroscopy, 2003
SI 848 Surface and near-surface diffusion in Fe-Si intermetallic films, 2003
SI 901 Fe monolayer magnetism tuned by interlayer exchange coupling, 2003
SI 1097 Phonon Transport through Interfaces: Fe on W(110) 04/2004
SI 1098 Relaxation effects in an iron sub-monolayer on W(110) 04/2004
HS 2541 X-ray photon correlation spectroscopy investigations of diffusion in hard-condensed matter 04/2004
SI 1153 Kinetics of cluster formation at metal oxide interfaces 10/2004
SI 1260 Study of diffusion with incoherent scattering 04/2005
SI 1332 Directional coarsening dynamics in ultra-thin iron films 10/2005
SI 1171Long Term Proposal ESRF, Grenoble, , Investigation of dynamics in nanostuctures under UHV conditions
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Badania fononów w nanostukturach z użyciem promieniowania synchrotronowego, wszechstronna charakterystyka cienkowarstwowych tlenków Fe, zbadanie pośrednich oddziaływań wymiennych w układach wielowarstwowych, modelowanie magnetycznej anizotropii powierzchniowej, przebadanie właściwości wibracyjnych szkieł, rozwój metod badawczych związanych z charakteryzacją nanostruktur metodami synchrotronowymi.
Najważniejsze publikacje:
J. Łażewski, J. Korecki, K. Parlinski
Phonons of (100) and (110) iron surfaces from first-principles calculations,
Physical Review B 75, 054303 (2007)

T. Ślęzak, J. Lażewski, S. Stankov, K. Parliński, R. Reitinger, M. Rennhofer, R. Rüffer, B. Sepioł, M. Ślęzak, N. Spiridis, M. Zając, A. I. Chumakov and J. Korecki
Phonons at the Fe(110) surface
Physical Review Letters, 99, 066103 (2007)

R. Reitinger, B. Sepiol, G. Vogl, B. Pfau, L-M. Stadler, S. Stankov, F. Zontone, N. Spiridis, J. Korecki
Morphology of Fe/MgO(001) ultrathin films
J. Appl. Phys. 102, 034310 (2007)

M. Zając, K. Freindl, K. Matlak, M. Ślęzak, T. Ślęzak, N. Spiridis, J. Korecki
Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy studies of ultrathin Fe films on MgO(001)
Surface Science, 601(18) (2007) 4305

T. Ślęzak, M. Ślęzak, K. Matlak, R. Rohlsberger, C. L’Abbe, R. Rüffer, N. Spiridis, M. Zając, J. Korecki
The influence of the interlayer exchange coupling on the magnetism of an Fe(001) monolayer
Surface Science, 601(18) (2007) 4300

T. Ślęzak, S. Stankov, M. Zając, M. Ślęzak, K. Matlak, N. Spiridis, B. Laenens, N. Planckaert, M. Rennhofer, K. Freindl, D. Wilgocka-Ślęzak, R. Rüffer and J. Korecki
Magnetism of ultra-thin iron films seen by the nuclear resonant scattering of synchrotron radiation
Materials Science, accepted

S. Stankov, R. Röhlsberger, T. Ślęzak, M. Sladecek, B. Sepiol, G. Vogl, A. I. Chumakov, R. Rüffer, N. Spiridis, J. Łażewski, K.Parliński, J. Korecki,
Phonons in iron: From the bulk to an epitaxial monolayer
Physical Review Letters, 99, 185501 (2007)

J. Łażewski, P.Piekarz, A.M. Oleś, J. Korecki, K. Parlinski
Magnetically induced dynamical stability of a Fe monolayer on W(110)
Phys. Rev. B 76, 205427 (2007)

R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, J. Korecki, N. Spiridis, M. Zając, A. Kozłowski, Z. Kąkol and D. Antolak
Photoemission electronic states of epitaxially grown magnetite films
Journal of Alloys and Compounds 442, 299 (2007)

M. Zając, D. Aernout, K. Freindl, K. Matlak, N. Spiridis, M. Ślęzak, T. Ślęzak and J. Korecki
Magnetic Properties of Fe3O4 Films on Fe(001)
Acta Physica Polonica A 112 (2007) 1318

E. Partyka-Jankowska, B. Sepiol, M. Sladecek, D. Kmiec, J. Korecki, T. Slezak, M. Zajac, S. Stankov, R. Rüffer, G. Vogl
Nuclear resonant scattering studies of electric field gradient in Fe monolayer on W(110)
Surface Science 602 (2008) 1453–1457

Svetoslav Stankov, Rudolf Rueffer, Marcel Sladecek, Marcus Rennhofer, Bogdan Sepiol, Gero Vogl, Nika Spiridis, Tomasz Slezak, Jozef Korecki
An ultra-high vacuum system for in-situ studies of thin films and nanostructures by nuclear resonance scattering of synchrotron radiation
Review of Scientific Instruments 79, 045108 (2008)

Stupakiewicz, A. Maziewski, M. Ślęzak, T. Ślęzak, M. Zając, K. Matlak, J. Korecki
Magnetization processes in ultrathin Au/Co/Au films grown on bi-facial Mo(110)/Mo(540) single crystal
J. Appl. Phys. 103, 07B520 (2008)
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Józef Korecki, 29-11, korecki@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-04-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza