• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w układach i obiektach technicznych -analiza porównawcza

Kierownik: Prof. Zbigniew Engel
Jednostka wiodąca: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
dr inż. Krzysztof Kosała
dr inż. Janusz Piechowicz
dr inż. Leszek Majkut
inż. Aleksander Gawlik
Cele ogólne badań:
Głównym naukowym celem projektu jest łączne zastosowanie metod opartych na zasadzie wzajemności i metod inwersyjnych oraz wskaźników ocen dla identyfikacji źródeł energii wibroakustycznej i identyfikacji dróg przenoszenia tej energii oraz przeprowadzenie analizy porównawczej tych metod wraz z określeniem zakresu stosowania.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant własny nr: 4 T07C00830
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W ramach realizacji kolejnych etapów projektu przeprowadzone zostały badania możliwości zastosowania metod wzajemnościowych i inwersyjnych w badaniach zagadnień wibroakustycznych. Przeprowadzono szeroką analizę stosowania tych metod. Prace eksperymentalne dotyczyły wykorzystania metod inwersyjnych i wzajemnościowych do wyznaczania parametrów akustycznych maszyn pracujących w warunkach przemysłowych. Analizowane były problemy modyfikacji strukturalnej belki oraz problem diagnostyki pęknięć belki. Przeprowadzone zostały badania wykorzystujące rozkład względem wartości szczególnych związane z analizą procesów wibroakustycznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Majkut L. Identyfikacja warunków brzegowych belki przy niepełnej informacji. Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku. Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, 2006, 249-260.
2. Engel Z., Engel J. Metody wzajemnościwe i inwersyjne w badaniu procesów wibroakustycznych. Mat. XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Diagnostyka maszyn", Węgierska Górka, 2006.
3. Stryczniewicz L., Engel Z. The Application of the Inverse Method in Industrial Conditions. Proceedings of ICSV-13-Vienna, Thirtheenth Internationa Congress on Sound and Vibration, 2006.
4. Engel Z., Engel J., Kosała K. The Possibilities of Applications of Inverse Methods in Acoustical Analysis of Sacral Objects. Proceedings of ICSV-13-Vienna, Thirtheenth Internationa Congress on Sound and Vibration, 2006.
5. Majkut L., Engel Z. Inverse Model of Beam for Boundary Condition Identification. Proceedings of ICSV-13-Vienna, Thirtheenth Internationa Congress on Sound and Vibration, 2006.
6. Engel Z., Engel J. Zastosowania rozkładu względem wartości szczególnych w badaniach procesów wibroakustycznych. Mat. XXXIV Ogólnopolskiego Sympozjum "Diagnostyka Maszyn", Węgierska Górka, 2007, 17-24.
7. Piechowicz J. Determination of acoustic fields in industrial room. Archives of Acoustis, vol. 32, No 2, 2007, 313-319.
8. Kosała K. Global index of the acoustic quality of sacral buildings at incomplete information. Archives of Acoustics, 33, 2, 2008, 165-183.
Dane osoby kontaktowej:
Krzysztof Kosała, kosala@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza