• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych.

Kierownik: Prof. Zbigniew Engel
Jednostka wiodąca: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
mgr inż. Krzysztof Kosała
dr inż Mirosław Gawlik
Cele ogólne badań:
Celem projektu badawczego było opracowanie na podstawie badań metodami klasycznymi właściwości akustycznych obiektów sakralnych, jednolitej metody oceny akustycznej wnętrz świątyń.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant promotorski nr: 5 T07B 028 24
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Projekt badawczy zakończył się powstaniem pracy doktorskiej pt "Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych". Zakres pracy obejmuje: klasyfikację obiektów sakralnych, przegląd metod klasycznych, adaptowanych do oceny akustycznej obiektów sakralnych i analizę tych metod, przeprowadzenie w wybranych kościołach badań parametrów akustycznych, opracowanie metody wskaźnikowej oceny obiektów sakralnych, weryfikację proponowanej metody na wybranych obiektach.
Patenty, know how, wdrożenia:
Najważniejsze publikacje:
1. Engel Z., Kosała K. Analiza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnych. Kwartalnik Mechanika AGH, Kraków, 2002, 13-26.
2. Engel Z., Kosała K. Metody oceny akustycznej pomieszczeń sakralnych. Mat. IV Międzynarodowej Konf. Budownictwo Sakralne i Monumentalne, Białystok 2002,105-114.
3. Engel Z., Kosała K. Badania akustyczne Kościoła w Psarach. Mat. XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki OSA\'2002 Warszawa-Stare Jabłonki 9-13.09.2002,205-210.
4. Engel Z., Kosała K. Analiza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymskokatolickich. Mat. 50. Otwartego Seminarium z Akustyki OSA\'2003, Gliwice-Szczyrk 22-27.09.2003, 65-69.
5. Engel Z., Kosała K., Globalny wskaźnik oceny jakości akustycznej obiektów sakralnych. Mat. 51 Otwartego Seminarium z Akustyki OSA, Gdańsk 06-10.09. 2004, 309-312.
6. Engel Z., Kosała K., Reverberation Indices in Acoustic Assessments of Sacral Structures. Archives of Acoustics 29, l, 2004, 45-59.
7. Engel Z., Kosała K., Wpływ zakłóceń zewnętrznych na jakość akustyczną wnętrz sakralnych. Mechanika, tom 23, Zeszyt 2, 2004, 155-160.
8. Engel Z., Kosała K., Wskaźnik równomierności nagłośnienia w obiektach sakralnych. Mat. V Międzynarodowej Konf. Budownictwo Sakralne i Monumentalne. Białystok, 2004, 65-72.
Dane osoby kontaktowej:
Krzysztof Kosała, kosala@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza