• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska
Środowisko i zmiany klimatyczne / Zrównoważony rozwój

Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania informacji o środowisku i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju

Kierownik: dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Jan Dobrowolski
dr hab. inż. Beata Hejmanoswka, prof.AGH
Cele ogólne badań:
1. Wykorzystanie fotogrametrii, teledetekcji i GIS w wieloskalowym i wieloczasowym monitoringu środowiska
2. Innowacyjne metody monitoringu biologicznego in situ oraz bioremediacji wybranych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe AGH nr 11.11.150.949
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Marta Borowiec

data aktualizacji: 2009-02-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza