• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Nanotechnologie

Właściwości strukturalne, magnetyczne i elektronowe nowoczesnych materiałów magnetycznych

Kierownik: prof. dr hab. Czesław Kapusta
Jednostka wiodąca: Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów, Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
dr Marcin Sikora, dr Janusz Przewoźnik, dr Jan Żukrowski, dr Krystyna Schneider, mgr Jan Michalik, mgr Vit Prochazka, mgr Wojciech Szczerba
Cele ogólne badań:
1. Otrzymywanie nowych tlenkowych i granularnych materiałow magnetooporowych.
2. Otrzymywanie nanocząstkowych materiałów typu \"core-shell\" dla zastosowań biomedycznych.
3. Charakterystyka własności strukturalnych, magnetycznych i elektronowych nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Działalność statutowa WFiIS: Magnetyczne materiały tlenkowe i nanomateriały
Badania własne WFiIS: J. Przewoźnik, J. Michalik, W. Szczerba
Grant UE: SCOOTMO RTN 5PR 2002-2006
Grant UE: MUNDIS STREP 6PR 2005-2008
Grant Pol-Post-Doc II Nr PBZ/MEiN/01/2006/57
Grant promotorski 1P03B 12229
Projekty badawcze w ośrodkach synchrotronowych HASYLAB Hamburg, ELETTRA Triest i ESRF Grenoble
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Zbadanie zależności transferu elektronowego i wielkości magnetycznego momentu orbitalnego w podwójnych perowskitach od dystorsji struktury.
2. Określenie składu warstwy tlenkowej i jej grubości w proszkowych materiałach Fe w zależności od obróbki mechanicznej i termicznej.
3. Zbadanie własności strukturalnych, magnetycznych i elektronowych nanocząstkowych materiałów typu rdzeń-otoczka dla zastosowań biomedycznych w zależności od metody otrzymywania.
Najważniejsze publikacje:
Europhysics Lett., J.M. Michalik J.M. de Teresa, C.Ritter, J.Blasco, D.Serrate, M.R.Ibarra, Cz.Kapusta, J.Freudenberger, N.Kozlova, High field magnetization measurements in Sr2CrReO6 double perovskite: Evidence for orbital contribution to the magnetization, 78 (2007) 17006.
Appl.Phys.Lett., J.M. De Teresa, J.Blasco, P.A.Algarabel, M.Ibarra, Cz.Kapusta, U.Zeitler, Magnetization in Re-based double perovskites: Noninteger saturation magnetization disclosed, 90 (2007) 252514
J.Phys.Cond.Matter, J.M. Michalik, J.M. De Teresa, J.Blasco, P.A.Algarabel, M.Ibarra, Cz.Kapusta, U.Zeitler, Temperature dependence of magnetization under high fields in Re-based double perovskites, 19 (2007) 506206
Phys.Rev.B, J. Blasco, J.M.Michalik, J.Garcia, G.Subias, J.M.de Teresa
Effects of lanthanide addition to the Sr2CrReO6 double perovskite, 76 (2007) 144402
J.Synchr.Rad., O. Mathon, P.van der Linden, T.Neisius, M.Sikora, J.M.Michalik, C/Ponchut, J.M. de Teresa, S.Pascarelli, XAS and XMCD under high magnetic field and low temperature on the high energy dispersive beamline of the ESRF, 14 (2007) 409
J.Alloys Comp., J. Przewoznik, J. Chmist, L. Kolwicz-Chodak, Z.Tarnawski, Cz. Kapusta, A. Kołodziejczyk, Structural, magnetic and thermal properties of CaMn 0.9957Fe0.01O3-d, 442 (2007) 194-197
J.Alloys.Comp., K.Ziewiec, K.Bryła, A.Błachowski, K.Ruebenbauer, J.Przewoźnik
Characterisation and structure development of Ni64Cu9FebP19 glass forming alloy at elevated temperatures, 429 (2007) 133-139
Acta Phys.Polon.A, J.Przewoźnik, NMR (55Mn, 139La) and Mössbauer Spectroscopy (119Sn) Studies of (La0.67Ca0.33)(Mn1 xSnx)O3-d Compounds, A 111 (2007) 649-659
Phys.Rev.B, A.Błachowski, K.Ruebenbauer, J.Żukrowski, Spin- and charge-density waves around Ru impurities in a-Fe alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy, B 73 (2007) 104423
J.Alloys Comp., M.Borowiec, Cz.Kapusta, M.Jasiurkowska, A.Lemański, J.Żukrowski, P.C.Riedi, NMR study of Sm2Co17Hx hydrides, 442 (2007) 362-364
J.Alloys Comp., M.Sikora, C.J.Oates, W.Szczerba, Cz.Kapusta, J.Żukrowski, D.Zając, M.Borowiec, R.Ruiz-Bustos, P.D.Battle, M.J.Rosseinsky
XAS study of Ru doped n=1, 2 Ruddlesden-Popper manganites, 442 (20007) 265-267
Acta Phys.Polon.A, D. Zając, M.Sikora, V.Prochazka, M.Borowiec, J.Stępień, Cz.Kapusta, P.C.Riedi, C.Marquina, J.M.de Teresa, M.R.Ibarra, Local magnetic and electronic properties of the A2FeM\'O6 (A=Ba,Sr,Ca, M\'=Mo,Re) double perovskites, 111 (2007) 797
J.Mater.Chem., R. Podgajny, N.P.Chmel, M.Bałanda, P.Tracz, B.Gaweł, D.Zając, M.Sikora, Cz.Kapusta, W.Łasocha, T.Wasiutyński, B.Sieklucka, Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged CuII2+x{CuII4[WV(CN)8]4-2x[WIV(CN)8]2x}•yH2O networks, 17 (2007) 3308
J.Magn.Magn.Matter, V.Procházka, Cz.Kapusta, M.Sikora, D.Zajac, K.Knížek, Z.Jirák, H.Štepánková, EXAFS study of LaMn1-xCoxO3 compounds, 310 (2007) e197
J.Magn.Magn.Matter., M.Sikora, C.Marquina, M.R.Ibarra, A.A.Nugroho, T.T.M.Palstra,
Lattice effects in HoVO3 single crystal, 316 (2007) e692
J.Nucl.Mater., M.Balden, C.Adelhelm, M.Sikora, Thermal stability and nano structure of metal-doped carbon layers, 367 (2007) 1458
Mat.Sci.Eng.C., Adelhelm, M.Balden, M.Sikora, EXAFS investigation of the thermally induced structuring of titanium-doped amorphous carbon films, 27 (2007) 1423
Raporty:
K.Schneider, P. Peczkis, Cz.Kapusta, D.Zajac , P.Pasierb , and M.Rekas, „XAFS Study of Protonic Solid Electrolytes”, HASYLAB Annual Report 2007
K.Schneider, M. Sikora, Cz.Kapusta, K.Michalow, Th.Graule, A.Vital, M.Radecka, M.Rekas, D.Zajac, „XAFS Study of TiO2-based Photoelectrode Materials”, HASYLAB Annual Report 2007
K.Schneider, P.Kwaśniewski, Cz.Kapusta, D.Zając, M.Rękas, A.Świerczyna, A.Urbanik, „Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI”, Materiały XV Krajowej Konferencji Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej, Wrocław 12 – 15 IX 2007
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Czesław Kapusta, 25-54, kapusta@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-04-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza