• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja

Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej

Kierownik: prof.dr hab.inż Jerzy Bernasik
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Sławomir Mikrut
Cele ogólne badań:
Opracowanie technologii automatyzującej pomiary odchyleń wysmukłych budowli od kształtu projektowego (pionowość, prostoliniowość, etc.).
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy MNiSzW nr N526 032 32/3385
Najważniejsze uzyskane wyniki:
System pomiarowy umożliwiający zautomatyzowaną analizę obrazów cyfrowych w czasie rzeczywistym
Najważniejsze publikacje:
Bernasik J., Mikrut S. (2007): Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, str.33-42.
Bernasik J., Mikrut S. (2008):Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18, (w druku)
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik

data aktualizacji: 2009-02-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza