• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Metalurgia

Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.

Kierownik: dr inż. Mikołaj Bernasowski
Jednostka wiodąca: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
dr inż. Arkadiusz Klimczyk
dr inż. Ryszard Stachura
prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
Cele ogólne badań:
Zgodnie z polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu hutniczego należy ograniczać emisję do atmosfery związków bezposrednio przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Celem projektu jest właśnie opracowanie technologii pozwalającej na ograniczenie całkowitego jednostkowego zużycia paliwa, co bezpośrednio wpłynie na emisję dwutlenku węgla na jednostkę produkowanej surówki żelaza. Oprócz tego projekt przewiduje prowadzenie recyklingu odpadów pochodzenia organicznego oraz wykorzystanie biopaliw jako energii odnawialnej. Działania tę poprowadzą do oszczędności surowców naturalnych i utylizacji odpadów, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Efektem końcowym realizacji badań stosowanych i prac rozwojowych będzie opracowanie technologii pozwalającej na obniżenie całkowitego jednostkowego zużycia paliwa w wielkich piecach bez pogorszenia innych parametrów procesu i jakości produkowanej surówki żelaza.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Mikołaj Bernasowski, tel. 012-617-38-60, E-mail: mbernaso@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza