• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Wentylacja i klimatyzacja obiektów naziemnych i podziemnych

Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Bernard Nowak
Jednostka wiodąca:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Marian Branny, Dr inż. Bogusław Ptaszyński, Dr inż. Krzysztof Filek, Mgr inż. Zbigniew Kuczera, Mgr inż. Rafał Łuczak, Mgr inż. Piotr Życzkowski
Cele ogólne badań:
Prognozowanie i kształtowanie warunków klimatycznych oraz zwalczanie zagrożeń w zakładach górniczych i przemyslowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Praca statutowa AGH pt: Modelowanie dwufazowych przepływów w kopalniach podziemnych – Nr pracy 11.11.100.193;
Granty badawcze:
1. Prognoza stanu powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych przy jego chłodzeniu z wykorzystaniem różnych czynników chłodniczych – Nr 5T12A01425;
2. Wykorzystanie parametrów pracy zabudowanego w wyrobiskach górniczych systemu chłodzenia powietrza z chłodnicą wyparną jako kryterium efektywności jego działania – Nr NN / 524216933;
Projekty celowe:
1. Nowe ścianowe urządzenia chłodnicze poprawiające cieplne warunki pracy w kopalniach podziemnych – Nr 10 T 12 0382000C/5380;
2. Podniesienie efektywności kopalń perspektywicznych poprzez zagospodarowanie zaniechanych złóż węgla kamiennego – Nr 6 T 12 2004C/06349;
3. Odzysk ciepła z wyrobisk górniczych KWK „Wujek” z równoczesną poprawą w nich warunków klimatycznych i efektywności wykorzystywanych urządzeń chłodniczych – Nr 6 ZR 82007C/06915;
Opracowania dla z przemysłu:
1. Opracowanie prognozy zagrożenia klimatycznego w aspekcie planowanej rozcinki pokł. 352 zach. w partii zachodniej poziom 740 - 900 m dla KWK „Brzeszcze- Silesia” Ruch I – Nr 5.5.100.14;
2. Prognoza warunków klimatycznych i ustalenie działań profilaktycznych z uwzględnieniem doboru rodzaju i rozmieszczenia urządzeń chłodniczych dla projektowanych na lata 2008 -2015 robót górniczych w KWK „Mysłowice-Wesoła”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1.Opracowanie i zastosowanie w praktyce metod prognozy w wyrobisku z wentylacją opływową i odrębną temperatury, wilgotności i prędkosci przepływajacego powietrza bez jego chłodzenia i z jego aktywnym schładzaniem.
2. Kontrola stanu zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych.
3. Określenie efektywnego sposobu schładzania powietrza
4. Wdrożenie dwóch nowych sposobów chłodzenia powietrza w ścianach wydobywczych dla zapewnienia wymaganej temperatury na całej ich długości.
5. Określenie metod udostępnienia przez kopalnie sąsiednią złóż pozostawionych w procesie restrukturyzacji w celu zwiększenia jej zasobów i poprawy efektywności ekonomicznej wydobycia.
Patenty, know how, wdrożenia:
Patent nr P-367 565 pt: „Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych“
Patent nr P-369 110 pt: „Układ chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych“
Najważniejsze publikacje:
1.Filek K., Nowak B., Roszkowski J.: The best selection of duct fan co-operating with a surface cooler of air. Archives of Mining Sciences, Vol. 45, Issue 1, s.71-88, 2000 r.
2.Filek K., Nowak B., Roszkowski J.: Unsteady states of temperatures in surface coollers of air. Archives of Mining Sciences, Vol. 45, Issue 3, s.363-388, 2000 r.
3.Filek K., Nowak B., Ptaszyński B., Roszkowski J.: Wpływ charakteru zmian temperatury wody chłodzącej na pracę przeponowej chłodnicy powietrza o działaniu pośrednim. 9–ta Sesja Międzynarodowego Biura Termofizyki Górniczej „IBMT 2000”. Gliwice, 2000 r., s.181-195.
4.Filek K., Nowak B., Roszkowski J.: The power of coolers operating indirectly in unsteady states. Archives of Mining Sciences, Vol. 46, Issue 4, s.469-480, 2001 r.
5.Nowak B., Piątek J., Ptaszyński B., Roszkowski J.: Effects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings. 7th International Mine Ventilation Congress. Cracow, 2001 r. Research an Development Center EMAG, s.451-456.
6.Nowak B., Roszkowski J., Ptaszyński B.: Improvement in the intensity of ventilating galleries. 29th International Conference of Safety in Mines Research Institutes. Szczyrk, 2001 r., s.135-142.7. Filek K., Nowak B., Roszkowski J.: Mathematical description of the operation of mining electric air refrigerator. Archives of Mining Sciences, Vol. 47, Issue 3, s.311-331, 2002 r.
8.Filek K., Nowak B.: Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim. Wydawnictwa IGSMiE PAN – seria Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 2002 r.9. Filek K., Łuska P., Nowak B., Roszkowski J.: Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej. Archives of Mining Sciences, Vol. 49, Issue 4, s.611-629, 2004 r.
10.Filek K., Nowak B.: Calorific effect evaporator from mine compression refrigerator with different refrigerants. Archives of Mining Sciences, Vol.51, Issue 2, s.163-180, 2006 r.
11.Nowak B., Filek K. : Lokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH. Kraków 2007 r.
12.Branny M., Filek K., Nowak B., Ptaszyński B.: Dwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych. Kwartalnik AGH „Górnictwo i Geoinżynieria” nr 3, s. 9 - 22, 2008 r.
13.Branny M, Filipek W.: Numerical simulation of ventilation of blind drifts with force-exhaust overlap system in the condition of methan and dust hazards. Archives of Mining Sciences. Vol 53,iss.2,2008
14.Nowak B., Filek K.: Mathematical description of media parameters changing in the compressor refrigerant. Archives of Mining Sciences, Vol.54 , Issue.1, s. 13 - 34, 2009 r.
Dane osoby kontaktowej:
Prof. zw. dr hab.inż.Bernard Nowak
tel.0-12 6172060;
bernak@agh.edu.pl)

data aktualizacji: 2009-02-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza