• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Metody oceny i zwalczania zagrożeń naturalnych i klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych i tunelach – eksploatacja w warunkach zagrożeń skojarzonych

Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Nikodem Szlązak
Jednostka wiodąca:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
Dr inż. Marek Borowski
Dr inż. Dariusz Obracaj
Mgr inż. Mariusz Kapusta
Cele ogólne badań:
Określenie wpływu intensywności przewietrzania zrobów na rozkład stężenia metanu i warunki klimatyczne w ścianach eksploatacyjnych. Określenie i dobór sytemu przewietrzania wyrobisk ślepych w warunkach zapylenia i wysokiej temperatury powietrza
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Wpływ filtracji powietrza przez zroby ścian zawałowych na stan zagrożenia pożarami endogenicznymi w warunkach dużego zagrożenia metanowego - 5T12A01325, (2003-2005)
2. Analiza stanu przewietrzania wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego w warunkach występowania zagrożenia metanowego i temperaturowego- 4T12A04830, (2006-2008)
3.Zwalczanie zagrożeń gazowych, pyłowych i temperaturowych w wyrobiskach ślepych-Praca statutowa 11.11.100.950 (2005-2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1.Opracowano metody obliczania rozkładu prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych. 2.Przygotowano programy komputerowe umożliwiają dobór profilaktyki zwalczania zagrożenia metanowego, pożarowego i klimatycznego.
3. Opracowano programy komputerowe umożliwiające dobór sposobu wentylacji dla wyrobisk ślepych przy różnej skali występujących zagrożeń naturalnych.
Patenty, know how, wdrożenia:
1.Klimatyzacja wyrobisk w KWK Budryk
2. Rozbudowa klimatyzacji na poziomie 1000m w KWK Pniówek
Najważniejsze publikacje:
1.N.Szlązak, S.Yuan,D. Obracaj, 2005: Zagrożenie pożarowe w kopaniach węgla kamiennego i metody jego oceny, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków,
2.N.Szlązak, J.Szlązak, 2005: Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków
3.M.Borowski, N.Szlązak: Prognozowanie wydzielania metanu do wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci neuronowych, Materiały konferencyjne: IV Szkoła Aerologii Górniczej, Kraków, 2006, str.191-200,
4. N. Szlązak, A. Tor,A.Jakubów: Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Materiały konferencyjne: IV Szkoła Aerologii Górniczej, Kraków, 2006, str.265-280,
5.N.Szlązak, D.Obracaj, M.Borowski: Ocena efektywności schładzania powietrza kopalnianego, W: XXXVIII Dni Chłodnictwa: rozwiązania techniczne oraz eksploatacja układów chłodniczych i klimatyzacyjnych: Poznań, 2006 ,s.279-290,
6.N.Szlązak, D.Obracaj, M.Borowski: Metody zwalczania zagrożenia temperaturowego w polskich kopalniach węgla kamiennego, Prace naukowe GIG.Kwartalnik Górnictwo i Środowisko nr IV/2007, Katowice, str.26-41,
7. N.Szlązak, D.Obracaj, M.Borowski: Prognozowanie warunków klimatycznych w wyrobiskach korytarzowych z wykorzystaniem programu komputerowego AGHWEN-3.1, Prace naukowe GIG Kwartalnik Górnictwo i Środowisko nr IV/2007, Katowice, str.180-190,
8.M.Borowski, N.Szlązak, D.Obracaj: Metod of Methane Risk Assessment In Underground Polish Coal Mines, 32nd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Beijing, China, September 28-29,2007,str. 88-104,
9. N.Szlązak, A.Tor,D.Obracaj: Methods for Controlling Temperatue Hazard in Polish Coal Mines, 32nd Conference of Safety in Mines Research Institutes, Beijing, China, September 28-29,2007,str. 368-385
10. N.Szlązak :Stosowane metody zwalczania zagrożenia temperaturowego w polskich kopalniach, Wiadomości Górnicze nr 2/2008, Miesięcznik naukowo-techniczny,
11. N.Szlązak, D.Obracaj, M.Borowski: Prognozowanie temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach z wentylacją odrębną i urządzeniami chłodniczymi bezpośredniego działania za pomocą programu komputerowego AGHWEN-3.1, Wiadomości Górnicze nr 2/2008, Miesięcznik naukowo-techniczny,
12.N.Szlązak, J.Szlązak, M.Borowski, D.Obracaj: Ocena stanu zagrożenia metanowego i temperaturowego w rejonach ścian eksploatacyjnych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008
13. N.Szlązak,J. Szlązak,R. Krzykowski, D.Obracaj:Odpylanie powietrza podczas drążenia wyrobisk korytarzowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak; szlazak@agh.edu.pl; tel. 617 22 46

data aktualizacji: 2009-02-25

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza