• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania metanu z pokładów węgla i zaazotowanych otworów gazu ziemnego

Kierownik: prof.zw.dr hab. Andrzej Olajossy
Jednostka wiodąca:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Zbigniew Budner, Stanisław Nagy
Cele ogólne badań:
Trójgeneracyjne wykorzystanie gazów ziemnych (w tym kopalnianych) do wytwarzania: gazu wysokometanowego, energii elektrycznej i ciepła
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Techniczne możliwości wzbogacania w metan zaazotowanych otworów gazu ziemnego. Praca własna nr. 10.10.100.29 – 2005-2007
Efektywne uzdatnianie niskometanowych gazów ziemnych w celu ich wszechstronnego wykorzystania. Projekt rozwojowy R09 023 01 – 2006-2009
Zagospodarowanie gazów metanowych w JSW S.A. poprzez wzbogacenie w metan i jego sprzedaż do niskociśnieniowej sieci gazowniczej. Grant celowy nr 16.16.100.343
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie dojrzałej koncepcji i studium wykonalności instalacji separującej metan od azotu w gazach ziemnych.
2. Zbudowanie instalacji separacji metanu na Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek
Patenty, know how, wdrożenia:
Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych", patent PL nr 193 636
Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących z pokładów węgla. patent P-360727
Najważniejsze publikacje:
A.Olajossy, A. Gawdzik, Z.Budner,J.Dula: Methan separation from coal mine methane gas by vacuum pressure swing absorption. Chemical Eng. Research and Design. Vol.81,n.A4,2003
A.Olajossy: Method of methane separation from mine gas. Intern. Coal-Bed Symp. 2003 May, Tuscalusa, Alabama USA
A.Olajossy: New possibilities of using low methane gases for energy production. Polityka Energetyczna. T.8,z.1,2005
A.Olajossy: Technical and economical possibilities of enriching natural gas with methane. Polityka Energetyczna. T.10,z.1,2007
Dane osoby kontaktowej:
Andrzej Olajossy, 30-059 Kraków,
al. Mickiewicza 30, olajossy@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-25

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza