• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej

Kierownik: Janusz Wolny
Jednostka wiodąca: Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
A. Baczmański, A. Bombik, S. Kaprzyk, A. Oleś, L. Pytlik, W. Sikora, J. Tarasiuk, J. Toboła K. Wierzbanowski, doktoranci: A. Bartyzel-Kuna, M. Duda, J. Malinowski, B. Kozakowski, D. Orzechowski, T. Stopa, B. Wiendlocha, S. Wroński
Cele ogólne badań:
1. Oznaczenie struktur krystalicznych i magnetycznych związków i zmiany tejże struktury w wyniku przejść fazowych.
2. Rozwój modeli opisujących odkształcenie plastyczne oraz rekrystalizację materiałów, doświadczalna i teoretyczna analiza naprężeń wewnętrznych w materiałach, projektowanie materiałów o zadanej anizotropii własności fizycznych.
3. Badanie układów kwazikrystalicznych oraz o obniżonym w stosunku do klasycznych kryształów stopniu uporządkowania, z wykorzystaniem statystycznego opisu takich struktur w oparciu o obserwowane widma dyfrakcyjne i koncepcję średniej
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Działalnośc statutowa WFiIS (zadanie: Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej)
2. Badania własne (habilitacja): J. Tarasiuk
3. Badania własne (doktoraty): A. Bartyzel-Kuna, M. Duda, J. Malinowski, B. Kozakowski, D. Orzechowski, T. Stopa, B. Wiendlocha, S. Wroński
4. Granty promotorskie: B. Kozakowski, D. Orzechowski, T. Stopa, B. Wiendlocha,
5. NET European Network: “Network on Neutron Techniques Standarization for Structural Integrity”
6. Network of Excellence: Complex Metallic Alloys, 6-sty Program Ramowy UE, (2005-2009)
7. Projekt międzynarodowy (Francja, Polska, Ukraina, Rosja) ECO- "Composees intermetalliques ayant des proprietes magnetiques et electroniques singulieres et a potentialites d'applications du massif ves les nanostructures”
8. Programme International de Cooperation Scientifiue (PICS) - No. 3206: "Developpement et validation de modéles de prévision des evolutions microstructurales lors de recuits de récristallisation" (Francja),
9. Projekt międzynarodowy (tzw. projekt specjalny 2007-2010; Nr NR 44/N-COST/2007/0) niewspółfinansowany realizowany w ramach akcji COST P19 „Multiscale modelling of materials”, pt.: Obliczenia ab initio dla materiałów funkcjonalnych, kryształów, układów nieuporządkowanych, międzypowierzchni i powierzchni: własności elektronowe, fononowe, magnetyczne i termoelektryczne
10. Projekt polsko-francuski POLONIUM (2006-2007) J. Toboła, B. Wiendlocha
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Zastosowanie metody analizy symetrycznej do zbadania wpływu wodorowania międzymetalicznych związków typu kubicznych faz Lavesa
2. Obliczenia w przestrzeni pędów charakterystycznych własności związanych z kształtem powierzchni Fermiego dla układów La-Sr-Mn, znanych ze względu na gigantyczny magnetoopór.
3. Obliczenia struktury elektronowej dla układu Mo3Sb7 wykazującego silne sprzężenie elektron-fonon, prowadzące do niestabilności nadprzewodzącej i magnetycznej.
4. Rozwiązanie struktury dekagonalnego kwazikryształu Al-Ni-Co w przestrzeni fizycznej.
5. Opracowanie i przetestowanie metody wyznaczania własności plastycznych poszczególnych faz w dwufazowych materiałach polikrystalicznych na podstawie dyfrakcyjnych pomiarów neutronowych
Najważniejsze publikacje:
1) Journal of Alloys Compounds, W. Sikora, L. Malinowski, H. Figiel, Symmetry Analysis of Hydrogen Related Structural Transformations in Laves Phase Intermetallic Compounds, 446-447 (2007) 423-428
2) Journal of Alloys Compounds, W. Sikora, L. Pytlik, F. Białas, J. Malinowski, Group theory for magnetic structure determination: recent developments and quadrupolar ordering analysis, 442 (2007) 61-69
3) Z.eitschrift fur Kristallographie, M. Feuerbacher, C. Thomas, J.P.A. Makongo, S. Hoffmann, W. Carrillo-Cabrera, R. Cardoso, Yu. Grin, G. Kreiner, J.-M. Joubert, Th. Schenk, J. Gastaldi, H. Nguyen-Thi, N. Mangelinck-Noël, B. Billia, P. Donnadieu, A. Czyrska-Filemonowicz, A. Zielinska-Lipiec, B. Dubiel, Th. Weber, P. Schaub, G. Krauss9, V. Gramlich, J. Christensen, S.Lidin, D. Fredrickson, M. Mihalkovic, W. Sikora, J. Malinowski, S. Brühne, Th. Proffen, W. Assmus, M. deBoissieu, F. Bley, J.L. Chemin, J. Schreuer, W. Steurer,
The Samson phase, -Mg2Al3, revisited, 222 (2007) 259-288
4) Journal of Non-Crystalline Solids, M. Duda, B. Kozakowski and J. Wolny, Penrose structures described by different kite-clusters, 353 (2007) 2500-2505.
5) Philosophical Magazine, D. Orzechowski, J. Wolny, Influence of short-range order on diffraction pattern, 87 (2007) 3049-54.
6) Materials Science Forum, A. Baczmański K., Wierzbanowski, A. Benmarouane, A. Lodini, P.Lipinski and B. Bacroix, Stored energy and recrystallization process, 539-544 (2007) 3335-3340.
7) Materials Science Forum, K. Wierzbanowski, A. Baczmański, J. Tarasiuk, P. Lipinski, B. Bacroix and A. Lodini, Stored Energy and Recrystallization in Cold Rolled Steel, 558-559 (2007) 1207-1212.
8) Archives of Metallurgy and Materials, K. Wierzbanowski, A. Baczmanski, P. Lipinski and A. Lodini, Elasto-plastic models of polycrystalline material deformation and their applications, 52 (2007) 77-86.
9) Materials Science Forum, K. Piękoś, J. Tarasiuk, K. Wierzbanowski and B. Bacroix, Generalized Vertex Model - Study of Recrystallization in Copper, 558-559 (2007) 1157-1162.
10) Materials Science Forum, K. Piękoś, J. Tarasiuk, K. Wierzbanowski and B. Bacroix, Mixed Vertex - Monte Carlo Model of Recrystallization, , 558-559 (2007) 1151-1156.
11) Acta Materialia, S. Wronski, A. Baczmanski, R. Dakhlaoui, C. Braham, K. Wierzbanowski and E.C. Oliver, Determination of the stress field in textured duplex steel using the TOF neutron diffraction method, 55 (2007) 6219-6233.
12) Materials Science and Engineering (A), R. Dakhlaoui C. Braham, A. Baczmański,, Mechanical Properties of Phases in Austeno-ferritic Duplex Stainless Steel - Surface Stresses Studied by X-ray Diffraction, 444 (2007) 6-17.
13) Journal of Physics and Chemistry of Solids, Yinwan Lia, P.A. Montano, B. Barbiellini, P.E. Mijnarends, S. Kaprzyk, A. Bansil, Spin moment over 10–300K and delocalization of magnetic electrons above the Verwey transition in magnetite, 68 (2007) 1556–1560.
14) Physical Review B, P. E. Mijnarends, S. Kaprzyk, B. Barbiellini,Yinwan Li, J. F. Mitchell, P. A. Montano and A. Bansil, Magnetic momentum density, Fermi surface, and directional magnetic Compton profiles in LaSr2Mn2O7 and La1.2Sr1.8Mn2O7, 75, 014428, 2007.
15) Physical Review B, M. Puyet, A. Dauscher, and B. Lenoir, C. Bellouard, C. Stiewe and E. Müller, J. Hejtmanek, J. Tobola, Influence of Ni on the thermoelectric properties of the partially filled calcium skutterudites CayCo4-xNixSb12, 75, 245110 2007.
16) Acta Physica Polonica A, A. Kołodziejczyk, B. Wiendlocha, R. Zalecki, J. Tobola, S. Kaprzyk,, Superconductivity, weak itinerant ferromagnetism and electronic band structure of Y9Co7, 111, 513, 2007.
17) Physical Review Letter, C. Candolfi, B. Lenoir, A. Dauscher, C. Bellouard, J. Hejtmanek, E. Santava, J. Tobola, Spin fluctuation and superconductivity in Mo3Sb7, 99 (2007) 037006,
18) Journal of Alloys Compounds, Wiendlocha B, Tobola J, Kaprzyk S, Fruchart D, Electronic structure, superconductivity and magnetism study of Cr3GaN and Cr3RhN, 442 (2007) 289.
19) Journal of Physics: Condensed Matter, Zach R, Tobola J, Sredniawa B, Kaprzyk S, Guillot M, Fruchart D, Wolfers P, Magnetic interactions in the MnFe1-xCoxP series of solid solutions, 19 (37): (2007) 376201.
20) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Balli M, Fruchart D, Gignoux D, Tobola J, Hlil EK, Wolfers P, Zach R, Magnetocaloric effect in ternary metal phosphides (Fe1-xNix)(2)P, 316 (2): (2007) 358.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. J. Wolny, tel. 012-617-3576,
e-mail: wplny@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza