• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Komputerowe wspomaganie diagnostyki/terapii oraz zabiegów/operacji medycznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
dr inż. Jarsław Bułat
dr inż. Lucjan Janowski
dr inż. Mikołaj Leszczuk
mgr inż. Michał Grega
mgr inż. Piotr Romaniak
dr inż. Krzysztof Duda, Katedra Metrologii AGH
dr inż. Paweł Turcza, Katedra Metrologii AGH
mgr inż. Andrzej Skalski, Katedra Metrologii AGH
mgr inż. Mirosław Socha, Katedra Metrologii AGH
dr inż. Robert Wielgat, PWSZ Tarnów
dr med. Mariusz Duplaga, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Cele ogólne badań:
1) opracowanie metod ekstrakcji wiedzy z danych medycznych drogą ich analizy i przetwarzania
2) opracowanie metod fuzji danych medycznych różnego typu, np. nagrań endoskopowych oraz danych z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
3) stworzenie systemów komputerowych, wspierających precyzyjną nawigację przyrządami medycznymi w ciele człowieka podczas zabiegów i operacji medycznych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt KBN nr 3 T11E 039 27: „Opracowanie modelu bronchoskopowego systemu nawigacyjnego opartego na analizie obrazów endoskopowych i wirtualnych” (lata 2004-2006).
2. Projekt KBN 1 H01F 046 28: „Wspomagana komputerowo terapia dzieci z zaburzeniami wymowy (przy użyciu metod automatycznego rozpoznawania mowy)” (2005-2008).
3. Projekt rozwojowy MNiSzW R13 011 03 pt. „BRONCHOVID - Zintegrowany system wspomagający diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej" (lata 2007-2010).
4. Projekt Komisji Europejskiej No 3E061105 “VECTOR: Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy” (lata 2006-2010).
5. Projekt międzynarodowy finansowany przez Engineering and Physical Sciences Research Council (Anglia) pt. „Engineering and Computational Science for Oncology Network (ECSON)” (lata 2007-2009).
6. Projekt finansowany przez National Institute of Heath (USA): “Efficacy of Laryngeal High-Speed Videoendoscopy” (lata 2007-2010).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1) Opracowanie systemu do wspomagania diagnostyki badań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem danych tomografii komputerowej (w trakcie realizacji).
2) Opracowanie modelu komputerowego systemu nawigacyjnego do wspierania zabiegu przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej. System ten bazuje na dopasowywaniu do siebie obrazów rzeczywistych z endoskopu do obrazów wirtualnych generowanych na podstawie danych tomograficznych pacjenta. Pomaga on lekarzowi pozycjonować końcówkę bronchofiberoskopu podczas zabiegu (w trakcie realizacji).
3) Porównanie różnych metod dopasowywania do siebie obrazów tomograficznych zdeformowanych organów ciała ludzkiego. Metody te potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie do pozycjonowania pacjenta podczas radioterapii zmian rakowych.
4) Opracowanie metod i algorytmów dedykowanych dla bezprzewodowej endoskopii kapsułkowej, m.in. do:
- poprawy jakości obrazu transmitowanego z kapsułki gastroskopowej,
- lokalizacji położenia kapsułki w przewodzie pokarmowym na podstawie cech obrazu,
- efektywnej kompresji sygnału wideo wysyłanego z kapsułki.
5) Opracowanie metod segmentacji i wizualizacji drzewa oskrzelowego oraz jelita grubego, które umożliwiają programową symulację zabiegu bronchoskopii i kolonoskopii (czyli wirtualną bronchoskopię i kolonoskopię).
6) Opracowanie systemu do komputerowej diagnozy i terapii wad wymowy u dzieci wykorzystującej metody automatycznego rozpoznawania fonemów.
7) Opracowanie metody śledzenia ruchu strun głosowych w zapisach wideoendoskopowych strun głosowych, mającej zastosowanie do diagnostyki medycznej.
Najważniejsze publikacje:
1) J. Bułat, K. Duda, M. Socha, P. Turcza, T. Zieliński, M. Duplaga: “Computational Tasks in Bronchoscope Navigation During Computer-Assisted Transbronchial Biopsy, Lecture Notes in Computer Science (Springer), vol. 5103/2008, str. 178-187.
2) T. Zieliński, M. Duplaga, J. Bułat, K. Duda, M. Socha, P. Turcza: „Model algorytmiczny komputerowego systemu nawigacyjnego do wspomagania zabiegów igłowej biopsji przezoskrzelowej metodą wirtualnej bronchoskopii”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 2007, nr 3, str. 87–94.
3) Twardowski T., Zieliński T., Duda K., Socha M., Duplaga M.: “Fast estimation of broncho-fiberoscope egomotion for CT-guided transbronchial biopsy”, Proc. IEEE Int. Conference on Image Processing ICIP-2006, pp. 1189-1192, Atlanta 2006.
4) R. Wielgat, T. Zieliński, T. Woźniak, S. Grabias, D. Król: ”Automatic Recognition of Pathological Phoneme Production”, Folia Phoniatrica et Logopaedica, vol. 2008 (w druku).
5) J. Bulat, K. Duda, M. Duplaga, R. Fraczek, A. Skalski, M. Socha, P. Turcza, T.P, Zielinski: ”Data Processing Tasks in Wireless GI Endoscopy: Image-Based Capsule Localization & Navigation and Video Compression”, IEEE Int. Conference on Engineering in Medicine and Biology EMBC-2007, str. 2815-2818, Lyon 2007.
6) P. Turcza, T. Zieliński, M. Duplaga: ”Hardware Implementation Aspects of New Low Complexity Image Coding Algorithm for Wireless Capsule Endoscopy”, Lecture Notes in Computer Science (Springer), vol. 5101/2008, str. 476-485.
7) A. Skalski, T. Zieliński: „Segmentacja i dopasowywanie cyfrowych obrazów medycznych: przetwarzanie nagrań wideo-endoskopowych strun głosowych oraz danych tomograficznych zmian rakowych”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 54, nr. 6, str.330-333, 2008.
8) 7) A. Skalski, T. Zielinski, D. Deliyski: “Analysis of Vocal Folds Movement in High Speed Videoendoscopy Based on Level Set Segmentation and Image Registration”, Proc. Int. Conf. on Signals and Electronic Systems ICSES-2008, pp. 223-226, Krakow 2008 (w bazie IEEE Xplore).
9) J.-K. Shen, B. Matuszewski, L.-K. Shark, A. Skalski, T. Zielinski, Ch. Moore: „Deformable Image Registration A Critical Evaluation: Demons, B-Spline FFD and Spring Mass System”, 5th Int. Conf. on Biomedical Visualization MEDIVIS-2008, str. 77-82, London 2008 (w bazie IEEE Xplore).
Dodatkowe informacje:
Współpraca z:
1) Katedrą Metrologii i Katedrą Automatyki Wydziału EAIiE-AGH,
2) Instytutem Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
3) II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dane osoby kontaktowej:
tel. 012-617 4814, 501 360 987, e-mail: tzielin@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza