• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

energetyka jądrowa przyszłości

Kierownik: Stefan Taczanowski
Jednostka wiodąca: Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
Jerzy Cetnar, Wilhelm Czapliński, Grazyna Domanska, Jerzy Janczyszyn, Władysław Pohorecki, Jan Woźniak
Cele ogólne badań:
analiza i rozwiązywanie problemów fizycznych i technologicznych energetyki jądrowej (transmutacja odpadów, modelowanie układów syntezy jądrowej, reaktorów rozszczepieniowych i hybrydów, teoretyczne aspekty katalizy mionowej, wykorzystanie ciepła reaktorowego do produkcji paliw syntetycznych i wodoru),
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Działalnośc statutowa WFiIS (zadanie: Zagadnienia fizyczne energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii)
2. "EUROTRANS-ECATS" Eksperymenty na układzie Yalina, projekt badawczy (6PR) Nr FI6W No 516520,
3. "EUROTRANS-NUDATRA" ulepszanie, przetwarzanie i analiza porównawcza bazy danych, projekt badawczy (6PR) Nr FI6W No 516520,
4. "EFDA" - Dane jądrowe: eksperymenty wzorcowe do sprawdzenia danych EFF/EAF, projekt badawczy (6PR) Nr FU06-CT-2005-00021,
5. "EFDA"- Studium koncepcyjne reaktora termojądrowego DEMO.
6. " ELSY" - European Lead-cooled System, projekt badawczy (6PR) Nr FI6W 036439,
7. "PUMA" - Plutonium and Minor Actinides Management by Gas-cooled Reactors", projekt badawczy (6PR) Nr FI6W 036457,
8. "Teoretyczne i doświadczalne badania sterowanych akceleratorem układów do transmutacji odpadów jądrowych", współpraca z ZIBJ Dubna
9. "Benchmark on the ADS target activation experiment" współpraca międzynarodowa z MAEA, Kontrakt badawczy MAEA POL Nr. 13395
10. SPUBy do projektów badawczych: EUROTRANS, EFDA, ELSY, PUMA
11. Grant na granty- do projektu CDR-DSA do7PR w obszarze ENERGIA
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie i wykorzystanie kodu MCB (Monte Carlo Continuous Energy Burnup Code) do obliczeń transmutacji nuklidów w układach jądrowych
2. Obliczenie wielkości wzbudzonej radioaktywności w materiałach struktury reaktora termojądrowego DEMO oraz dokonano ich kategoryzacji jako odpadów promieniotwórczych
3. Opracowanie i ogłoszenie międzynarodowego porównania międzylaboratoryjnego ("benchmarku"), wyników obliczeń wzbudzonej radioaktywności i wydzielonego ciepła w tarczy spalacyjnej. Przygotowanie wyników eksperymentalnych do porównań.
4. Rozwijanie koncepcji synergicznego wykorzystania węgla i energii jądrowej do produkcji paliw płynnych i gazowych oraz energii elektrycznej
5. Obliczenia teoretyczne i numeryczne przekrojów czynnych molekuł mionowych oraz pomiary przekrojów czynnych reakcji syntezy lekkich jąder przy użyciu akceleratora plazmy
Najważniejsze publikacje:
1. J. Cetnar, General solution of Bateman equations for nuclear transmutations, Annals of Nuclear Energy 33 (2006) 640
2. Talamo, W. Ji, J. Cetnar, W. Gudowski, Comparison of MCB and MONTEBURNS Monte Carlo burnup codes on a one-pass deep burn, Annals of Nuclear Energy 33 (2006) 1176
3. F. Mulhauser, A. Adamczak, G. A. Beer, V.M. Bystritsky, ... J. Woźniak, J. Zmeskal, Ramsauer-Townsend effect in muonic atom scattering, Physical Review A 73 (2006) 034501
4. V.M. Bystritsky, Vit. M. Bystritskii , ... J. Woźniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, Nuclear Instruments and Methods A 565 (2006) 864
5. S. Taczanowski, W. Pohorecki, M. Kopeć, Activation of the divertor region as a function of different designs and configurations, Fusion Engineering and Design, 82 (2007) pp 2089-2094.
6. V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov and J. Wozniak, Measurement of helium-3 and deuterium stopping power ratio for negative muons, Eur. Phys. J. D, 42 (2007) 79.
7. J. Janczyszyn, W. Pohorecki, G. Domańska, L. Loska, S. Taczanowski, V. Shvetsov, Measurement and calculation of cross section for (p,x) reactions on natural Fe for 650 MeV protons, Annals of Nuclear Energy 33 (2006) 633
8. W. Pohorecki, J. Janczyszyn, S. Taczanowski, I.V. Mirokhin, A.G. Molokanov, G. Domańska, T. Horwacik, Evaluation of an ADS lead target activation: Comparison of computations and measurements, Nuclear Instruments and Methods A 562 (2006) 750
9. S. Taczanowski, Symbioza węgla z energią jądrową, Karbo, 52 2 (2007), ss. 116-11
10. W. Maschek, A. Stanculescu,... S. Taczanowski i in. Report on Intermediate Results of the IAEA CRP on ‘Studies of Advanced Reactor Technology Options for Effective Incineration of Radioactive Waste’, Mat. konf. 13th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES’2007) Istanbul, Turkey, June 03–08, 2007
11. F. Venneri, A. Baxter, ..J. Cetnar, A. Talamo i in., "The High Fidelity Modeling of the Modular Helium-cooled Reactor", Mat. konf. na CD, CESC 2007 "The Computional Engineering and Science Conference", , Washington, USA, 2007
12. F. Venneri, J. Cetnar, J. Zakova, J. Kuijper, "Reference DB-MHR for PUMA - Contribution to PUMA Deliverable D121", Mat. na stronie internetowej: Petten 2007 PUMA Website,
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. S. Taczanowski tel. 30-03,
e-mail: taczanowski@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza