• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Jakość usług transmisji multimedialnych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
Zdzisław Papir, Robert Chodorek, Mikołaj Leszczuk, Lucjan Janowski, Piotr Romaniak, Michał Grega, Piotr Borkowski
Cele ogólne badań:
Badanie wpływu cyfryzacji treści multimedialnych, technik kompresji oraz błędów pakietowej sieci transmisji na postrzeganą przez odbiorcę jakość usług transmisji multimedialnych (IPTV, VoD, VoIP).
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
• Wpływ jakości usług transmisji (QoS) na poziom satysfakcji użytkownika (QoE) multikastowych usług strumieniowania w środowisku heterogenicznych sieci IP, projekt badawczy własny, MNi SzW
• FP6 IST NoE “Content Networks and Services for Home Users”
• Przygotowanie całościowych podstaw metodycznych oraz narzędzi wspierających i stymulujących rozwój usług i sieci teleinformatycznych następnej generacji w zakresie usług multimedialnych, projekt badawczy zamawiany, MNiSzW
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• Metody obiektywnej i subiektywnej oceny wybranych aspektów transmisji obrazu faksowego (fax over IP)
• Automatyczna, oparta na modelach GLZ, ocena multimodalnych zakłóceń w obrazach cyfrowych
• Ocena postrzeganej jakości usług strumieniowania wideo oraz wyszukiwania plików multimedialnych
• Ocena jakości zachowującej wiarygodność diagnostyczną dla nagrań wideo z zakresu chirurgii
• Zintegrowana koncepcja oceny jakości wideo
• Ocena jakości obrazów panoramicznych MPEG-7
• Modelowanie jakości usług transmisji multimedialnych postrzeganej przez odbiorcę
Najważniejsze publikacje:
• Compression and distribution of panoramic videos utilising MPEG-7-based image registration
Andrzej GŁOWACZ, Michał GREGA, Piotr ROMANIAK, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław PAPIR, Ignacy PARDYKA
Multimedia Tools and Applications, Vol. 40, Issue 3, Kluwer Academic Publishers, USA, December 2008
• Pomiary i modelowanie postrzeganej jakości (QoE) usług komunikacji multimedialnej za pomocą uogólnionego modelu liniowego (GLZ)
Lucjan JANOWSKI, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław Papir
Pomiary, Automatyka, Kontrola 2008
• Networked media of the future
Federico ALVAREZ, Michał GREGA, Carmen GUERRERO, Mikołaj LESZCZUK, Mingyu LIM, Piotr ROMANIAK, Murat TEKALP [et al.]
European Commission. Information Society & Media. ISBN 978-92-79-06864-5
• User Centric Media – future and challenges in European research
N. ACHILLEOPOULOS, D. ALLIEZ, Michał GREGA, G. JANS, A. JURGELIONIS, Mikołaj LESZCZUK, A. LEURDIJK, Piotr ROMANIAK, P. STOCKINGER, M. WIŚNIOWSKI
European Commission. Information Society & Media. ISBN 978-92-79-06865-2
• Objective and subjective evaluation methods for selected aspects of fax image quality
Andrzej GŁOWACZ, Michał GREGA, Przemysław Gwiazda, Lucjan JANOWSKI, Mikołaj LESZCZUK, Piotr ROMANIAK
New trends in audio and video, eds. Andrzej Dobrucki, Alexander Petrovsky, Władysław Skarbek
Rozprawy Naukowe Politechnika Białostocka ; nr 134, str. 487-495.
• Automated qualitative assessment of multi-modal distortions in digital images based on GLZ
Andrzej GŁOWACZ, Michał GREGA, Przemysław GWIAZDA, Lucjan JANOWSKI, Mikołaj LESZCZUK, Piotr ROMANIAK, Simon Pietro ROMANO
18th ITC Specialist Seminar on Quality of Experience, Department of Telecommunication Systems, School of Engineering, Blekinge Institute of Technology, Karlskorona, May 29–30, 2008
Proc. eds. Markus Fiedler, François Blouin, Patrik Arlos, str. 3-12.
• Benchmarking the Quality of Experience of video streaming and multimedia search services: the CONTENT Network of Excellence
Fernando BOAVIDA, Eduardo CERQUEIRA, Robert CHODOREK, Michał GREGA, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław PAPIR, Piotr ROMANIAK, Carmen GUERRERO
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9 2008, str. 1492–1520.
• Evaluation of quality retaining diagnistic credibility for surgery video recordings / Mariusz DUPLAGA, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław PAPIR, Artur PRZELASKOWSKI
10th Int. Conf. VISUAL 2008, Salerno, Italy, September 11–12, 2008 : eds. Monica Sebillo, Giuliana Vitiello, Gerard Schaefer
Lecture Notes in Computer Science, Springer, str. 227–230.
• Framework for the integrated video quality assessment
Piotr ROMANIAK, Mu MU, Andreas MAUTHE, Salvatore D'ANTONIO, Mikołaj LESZCZUK
18th ITC Specialist Seminar on Quality of Experience, Department of Telecommunication Systems, School of Engineering, Blekinge Institute of Technology, Karlskorona, May 29–30, 2008
Proc. eds. Markus Fiedler, François Blouin, Patrik Arlos, str. 81-89.
• Quality evaluation of compressed panoramic images constructed using MPEG-7 – based image registration
Andrzej GŁOWACZ, Michał GREGA, Piotr ROMANIAK, Mikołaj LESZCZUK
4th Euro-NGI Conference on Next Generation Internet networks : 28-30 April, 2008, Kraków, Poland.
• Quality of experience evaluation for multimedia services
Michał GREGA, Lucjan JANOWSKI, Mikołaj LESZCZUK, Piotr ROMANIAK, Zdzisław PAPIR
Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 4 2008, str. 142-153.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Wspólpraca z:
• PTC ERA GSM, TPSA
• Urząd Komunikacji Elektronicznej
• Lancaster University, Wielka Brytania
• University of Naples, Włochy
• University of Coimbra, Portugalia
• University of Carol IIIrd, Madryt, Hiszpania
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Mikołaj Leszczuk, leszczuk@kt.agh.edu.pl
prof. Zdzisław Papir, papir@kt.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza