• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Sieci IP nowej generacji

Kierownik: dr inż. Piotr Pacyna
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
prof. dr hab inż. Andrzej Pach, dr inż. Piotr Pacyna, mgr inż. Janusz Gozdecki, mgr inż. Krzysztof Łoziak, mgr inż. Przemysław Bereski (doktorant), mgr inż. Marcin Dąbrowski (doktorant)
Cele ogólne badań:
1.Proponowanie rozwiązań w zakresie nowych metod wsparcia dla mobilności węzłów, sieci i domen w Internecie oraz szacowanie ich wydajności
2.Ocena efektywnych sposobów różnicowania jakości obsługi ruchu oraz zapewniania bezpieczeństwa komunikacji z uwzględnieniem specyfiki środowiska bezprzewodowego oraz struktury sieci
3.Poszukiwanie nowych metod doboru trasy
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Daidalos II (Projekt Zintegrowany, EU FP6),
National Grant: N N517 228 135 (Polish Ministry of Science)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Publikacje w czasopismach oraz na konferencjach międzynarodowych
Najważniejsze publikacje:
1. P. Pacyna, "Analysis of handoff patterns for mobility management", CHINACOM 2008, Wireless Communications and Networking Symposioum, 2008 Third International Conference on Communications and Networking in China, August 25-27, 2008, Hangzhou, China.
2. R. L. Aguiar, A. Sarma, D. Bijwaard, L. Marchetti, P. Pacyna, R. Pascotto, “Pervasiveness in a Comptetitive Multi-Operator Environment: the Daidalos Project”, IEEE Communications Magazine, Volume 45, Issue 10, October 2007, pp. 22-26.
3. B. Czerniewski, P. Chwesiuk, P. Pacyna, "Bezpieczeństwo komunikacji w sieciach lokalnych i bezprzewodowych – protokół SEND”, Przegląd Telekomunikacyjny nr 2-3/2006.
4. P. Pacyna, "Advances in mobility management for the NG Internet”, CIC China Communications, June 2006, vol. 3, no. 3, pp. 76-90.
5. R. L. Aguiar, A. Banchs, C. J. Bernardos, M. Calderón, M. Liebsch, T. Melia, P. Pacyna, S. Sargento, I. Soto , “Scalable QoS-Aware Mobility for Future Mobile Operators”, Special Issue on scaling the mobile Internet, IEEE Communications Magazine, pp. 95-102, June 2006.
6. P. Pacyna, J. Gozdecki, K. Łoziak, A. Jajszczyk, „Mobility Across Multiple Technologies – the Daidalos Approach”, Interdisciplinary Information Sciences, IIS, Japan, Vol. 12., No. 2, pp.1-6 (2006)
7. W. Dziunikowski, J. Gozdecki, N. Rapacz, M. Wągrowski, “Selected QoS solutions for next generation heterogeneous networks”, Networking 2006: towards the QoS Internet:, Coimbra, Portugalia, S. 173–184, 15–19 Maj 2006
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Piotr Pacyna, . +48 12 617 48 15, e-mail: pacyna@kt.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza