• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Optymalizacja sieci UTRAN

Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Ludwin, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
Michał Wągrowski
Cele ogólne badań:
- Budowa oprogramowania służącego do dynamicznej symulacji sieci UTRAN
- Analiza ruchowa sieci UTRAN
- Analiza zdarzeń generowanych przez procedury zarządzania zasobami radiowymi
- Analiza możliwości optymalizacji procedur zarządzania zasobami radiowymi w sieci UTRAN w sposób zdecentralizowany
- Propozycja nowych algorytmów do dynamicznej optymalizacji sieci radiowej oraz przeprowadzenie oceny ich efektywności
- Wykorzystanie danych pomiarowych do optymalizacji sieci
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
- Akcja COST 2100, Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications, WG3 "Radio Network Aspects", SWG3.1 “Measurement Based Optimisation for Mobile Wireless Networks” (2006 - 2010)

- Nowoczesne techniki projektowania i optymalizacji mobilnych sieci bezprzewodowych – projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, nr 179/N-COST/2008/0 (2008 - 2010)

- Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, informacyjne i rynkowe – projekt badawczy zamawiany, nr PBZ-MNiSW-02/II/2007, (2008 - 2011)

- Optymalizacja sieci telefonii komórkowej 3. generacji UMTS w oparciu o dane pomiarowe z wykorzystaniem nieujemnej faktoryzacji macierzy NMF - projekt badawczy, numer rejestracyjny: N517 010 32/1675, (2007 - 2009)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Działający symulator dynamiczny sieci UTRAN
- Możliwość badania wielkości prawdopodobieństw blokady oraz zrywania połączeń w dowolnie zdefiniowanych warunkach pracy sieci
- Określenie m. in. wpływu prędkości poruszania się użytkowników obsługiwanych w sieci na prawdopodobieństwo zrywania połączeń oraz blokowania nowych zgłoszeń
- Przeprowadzenie statystycznej analizy charakteru występowania zdarzeń generowanych przez procedurę sterowania przyjmowaniem nowych zgłoszeń oraz procedurę obsługi przeciążeń
- Stworzenie koncepcji automatycznej optymalizacji sieci w zamkniętej pętli w oparciu o dane pomiarowe
Najważniejsze publikacje:
Michał Wągrowski, Lucjan Janowski, Measurements of Blocking and Dropping Rates in UTRAN, COST 2100 TD(08)607, Lille, France, 2008/October/6-8

Maciej Nawrocki, Michał Wągrowski, Krystian Sroka, Rafał Zdunek, Maciej Miernik, On-line Mobile Network Optimisation – Network-in-the-Loop Approach – Initial Results, COST 2100 TD(08)614, Lille, France, 2008/October/6-8
Dodatkowe informacje:
W ramach grantu N517 010 32/1675 prace prowadzone są we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz firmami DataX Sp. z o.o. i Polkomtel S.A.
Dane osoby kontaktowej:
Michał Wągrowski, +48 12 617 40 39, wagrowski@kt.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza