• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Jakość obsługi w sieciach IP

Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Andrzej Jajszczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
dr inż. Krzysztof Wajda
dr inż. Rafał Stankiewicz
mgr inż. Jerzy Domżał
mgr inż. Robert Wójcik
Cele ogólne badań:
1.Sterowanie przeciążeniami w sieciach FAN, w tym opracowanie mechanizmów pozwalających na przyjmowanie i sprawną obsługę ruchu priorytetowego.
2.Transmisja ruchu Grid w sieciach FAN. Podstawowym celem zagadnienia jest zbadanie mechanizmów możliwości transmisji ruchu typu Grid w sieciach FAN.
3.Analiza wielowarstwowej sieci FAN. Podstawowym celem zagadnienia jest zbadanie właściwości niezawodnej transmisji w wielowarstwowych sieciach FAN.
4.Różnicowanie usług w sieciach FAN, w tym opracowanie mechanizmów różnicowania jakości obsługi w sieciach FAN.
5.Analiza możliwości zastosowania architektury usług zróżnicowanych DiffServ do realizacji usług z gwarancją jakości w sieciach IP. Praktyczna realizacja usługi High Throughput Data (RFC4594) przy użyciu mechanizmów DiffServ w sieci IP QoS opartej na architekturze sieci nowej generacji (NGN). Budowa modeli analitycznych i symulacyjnych mechanizmów sieci DiffServ.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
BONE
PBZ-MNiSW-02-II/2007 Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe
Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zaproponowano trzy mechanizmy, polegające na okresowym częściowym bądź całkowitym czyszczeniu zawartości tzw. listy przepływów chronionych (Protected Flow List).
Zaproponowano mechanizm zróżnicowanego blokowania przepływów, który pozwala na natychmiastowe przyjęcie strumieni związanych z połączeniami ratunkowymi (emergency calls). Zaproponowano również mechanizm limitowania liczby przepływów jakie mogą zostać przyjęte do obsługi w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi autopomiarami sieci.
Przebadano różne mechanizmy realizujące funkcjonalność grupy reguł przesyłania pakietów AF PHB, dokonano oceny efektywności tych mechanizmów w różnych warunkach sieciowych
Zaproponowano modele analityczne elementów sieci DiffServ realizujących grupę reguł przesyłania pakietów AF PHB
Dokonano wstępnej analizy możliwości zastosowania grupy reguł przesyłania pakietów AF PHB do realizacji usługi High Throughput Data zgodnie z RFC4594
Najważniejsze publikacje:
J. Domżał and A. Jajszczyk. The Flushing Mechanism for MBAC in Flow-Aware Networks. In Proc. NGI 2008, Krakow, Poland, April 2008.

J. Domżał and A. Jajszczyk. New Congestion Control Mechanisms for Flow-Aware Networks. In Proc. ICC 2008, Beijing, China, May 2008.

J. Domżał and A. Jajszczyk. The Impact of Congestion Control Mechanisms for Flow-Aware Networks on Traffic Assignment in Two Router Architectures. In Proc. ICLAN 2008, Toulouse, France, December 2008.

A. Jajszczyk and R. Wójcik, “Emergency Calls in Flow-Aware Networks,” Communications Letters, IEEE, vol. 11, pp. 753–755, September 2007

Stankiewicz R., Jajszczyk A., Modular Model Based Performance Evaluation of a DiffServ Network Supporting Assured Forwarding PHB, IEEE International Conference on Communications ICC 2008, Beijing, China, 19-23 May 2008

Stankiewicz R., Jajszczyk A., Analytical models for Multi-RED queues serving as droppers in DiffServ networks, IEEE Global Telecommunications Conference Globecom ‘07, Washington, DC, USA, November 2007

Stankiewicz R., Jajszczyk A., New mathematical models for token bucket based meter/markers, Proc. 6th IEEE International Workshop on IP Operations and Management, Dublin, Ireland, vol. 4268 of Lecture Notes In Computer Science, pages 96–107, Oct. 2006

Stankiewicz R., Jajszczyk A., Analytical models for DiffServ meter/markers, IEEE International Conference on Communications ICC 2005, Seoul, Korea, May 16-20, 2005

Gozdecki J., Jajszczyk A., Stankiewicz R., Quality of Service Terminology in IP Networks, IEEE Communications Magazine, vol. 41, no. 3, March 2003, pp. 153-159
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
France Telecom, CBR TP
W skład konsorcjum realizującego projekt PBZ wchodzą oprócz KT AGH: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Łączności, NASK.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
dr inż. Rafał Stankiewicz: e-mail: rstankie@agh.edu.pl, tel.: 012 617 4036

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza