• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Modern optical networks

Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Andrzej Jajszczyk
Jednostka wiodąca: Department of Telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
Andrzej Jajszczyk, Andrzej Pach, Artur Lasoń, Andrzej Szymański, Jacek Rząsa, Krzysztof Wajda, Piotr Chołda, Mirosław Kantor, Jerzy Domżał
Cele ogólne badań:
Grade of Service aware routing strategies in optical networks. Physical impairments aware routing in optical networks. Traffic engineering in multilayer transport networks. Development of ASON/GMPLS to take the opportunity of discovery, identification and control of network resources. Introduction of resilience differentiation methods in optical networks.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
FP6-001933 e-Photon/ONe, FP6-027497 e-Photon/ONe+, FP7-216863 BONE, IST-1999-11387 LION, FP6-506760 NOBEL, FP6-027305 NOBEL2
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Routing strategies for GoS differentiation. The strategies were published and discussed at the most recognized international conferences. Some selected compound routing proposals were evaluated within FP6 NOBEL2 Project. Proposal of enhancements for RPR (Resilient Packet Rings) protocol. Introduction and verification of applicability of resilience differentiation method.
Najważniejsze publikacje:
S. Spadaro, J. Solé-Pareta, D. Careglio, K. Wajda, A. Szymański, “Positioning of the RPR Standard in Contemporary Operator Environments”, IEEE Network, March 2004
A. Jajszczyk, A. Lasoń, J. Rząsa, R.Stankiewicz, M. Jaeger, S. Spadaro, J. Sole-Pareta, „Planning of Optical Transport Networks Layered Architecture“, China Communications, vol.2 no. 4, August 2005
A. Szymański, A.Lasoń, J. Rząsa, A. Jajszczyk, „Route management strategies for grade of service differentiation in optical networks“, IEEE ICC 2006, International Conference on Communications, 11–15 June 2006, Istanbul, Turkey
J. Tapolcai, P. Chołda, T. Cinkler, K. Wajda, A. Jajszczyk, D. Verchere, “Joint Quantification of Resilience and Quality of Service”, IEEE International Conference on Communications, ICC’06, Istanbul, Turkey, 11-15 June 2006, Istanbul, Turkey
A. Szymański, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Jajszczyk, „Grade-of-service-based routing in optical networks“, IEEE Communications Magazine 2007, vol. 45 no. 2, February 2007
A. Szymański, A.Lasoń, J. Rząsa, A. Jajszczyk, „Performance Evaluation of the Grade-of-Service-based Routing Strategies for Optical Networks“, IEEE ICC 2008, International Conference on Communications, May 19-23 2008, Bejing, China
P. Chołda, M. Kantor, A. Jajszczyk, K. Wajda, “Least Cost Routing in inter-carrier context”, IEEE GLOBECOM 2006, Global Telecommunications Conference, 27 November – 1 December 2006 San Francisco, California, USA
Other information: close cooperation with following universities: UPC (Spain), BME (Hungary), SSSUP (Italy), IBBT (Belgium)
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Krzysztof Wajda (+48 12 617 3638), wajda@kt.agh.edu.pl
Artur Lasoń ((+48 12 617 4037), lason@kt.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza