• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Badanie oddziaływań elektron–pozyton na akceleratorze LEP

Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Przybycień
Jednostka wiodąca: Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Bogdan Muryn
dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha
dr inż. Tomasz Szumlak
Cele ogólne badań:
1. Pomiary elektrosłabych parametrów Modelu Standardowego
2. Poszukiwanie cząstki Higgs’a
3. Badanie produkcji naładowanych hadronów w procesach dwufotonowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Specjalne projekty badawcze: „Eksperyment DELPHI – badanie oddziaływań e+e- na akceleratorze LEP przy użyciu detektora DELPHI” (projekty nr: 621/E-78/SPUB/P-03/210/94, 621/E-78/SPUB/P-03/113/96, 621/E-78/SPUB/P-03/023/97, SPUB/CERN/P-03/DZ 11/99. SPUB/CERN/P-03/DZ 296/2000-2002
2. Granty KBN: 2 P03 02 112 06, 2 P03 B 033 11, 2 P03 B 111 16, 2 P03 B 104 19;
3. Działalność statutowa WFiIS, Badania własne: doktoraty (A. Obłąkowska-Mucha, T. Szumlak), habilitacja (M. Przybycień)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Na poziomie ufności 95% wykluczono istnienie czwartej generacji kwarków o masach w zakresie 96-103 GeV.
Na poziomie ufności 95% wykluczono istnienie cząstki Higgs’a o masach od 1 do 120 GeV produkowanej w procesie ee → HZ gdzie Z rozpada się na hadrony natomiast H rozpada się na cząstki niewidoczne w detektorze.
Wykonano pomiary różniczkowych przekrojów czynnych na produkcję hadronów, które są zgodne z przewidywaniami teoretycznymi (NLO QCD).
Najważniejsze publikacje:
1. DELPHI Collaboration, J. Abdallah et al. (B.Muryn, A.Obłąkowska-Mucha, T.Szumlak), Search for forth generation b’ quark at LEP2 at √s=196-209 GeV, Eur.Phys.J. C50 (2007) 507-518.
2. DELPHI Collaboration, J. Abdallah et al. (B.Muryn, A.Obłąkowska-Mucha, T.Szumlak), Investigation of colour reconnection in WW events with the DELPHI detector at LEP2, Eur.Phys.J. C51 (2007) 249-269.
3. DELPHI Collaboration, J. Abdallah et al. (B.Muryn, A.Obłąkowska-Mucha, T.Szumlak), Search for pentaquarks in the hadronic decays of the Z boson with the DELPHI detector at LEP, Phys.Lett. B653 (2007) 151-160.
4. OPAL Collaboration, G.Abbiendi et al. (M.Przybycień), Search for invisibly decaying Higgs bosons with large decay width using the OPAL detector at LEP, Eur.Phys.J. C49 (2007) 457-492.
5. OPAL Collaboration, G.Abbiendi et al. (M.Przybycień), Inclusive production of charged hadrons in photon-photon collisions, Phys.Lett. B652 (2007) 92-101.
6. OPAL Collaboration, G.Abbiendi et al. (M.Przybycień), Bose-Einstein study of position-momentum correlations of charged pions in hadronic Z0 decays, Eur.Phys.J. C52 (2007) 787-803.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Eksperymenty na akceleratorze LEP (DELPHI i OPAL) gromadziły dane z naświetlań w latach 1982 – 2000 tj do momentu zamknięcia akceleratora. Do chwili obecnej trwa analiza danych z tych eksperymentów. Członkowie zespołu z WFiIS są współautorami 273 publikacji współpracy DELPHI w czasopismach z listy filadelfijskiej, a w eksperymencie OPAL 151 prac.
Dane osoby kontaktowej:
tel. 12 617-2978, email: mariusz.przybycien@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza