• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Telekomunikacja

Niezawodność sieci

Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Andrzej Jajszczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Telekomunikacji
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Główni wykonawcy:
Prof. dr. hab. inż. Andrzej Jajszczyk, dr inż. Piotr Chołda, dr. inż. Krzysztof Wajda, mgr inż. Robert Wójcik, mgr inż. Jerzy Domżał
Cele ogólne badań:
Badanie odporności sieci na uszkodzenia, modelowanie matematyczne niezawodności sieci.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
NOBEL, NOBEL II, Euro-NGI, Euro-FGI, Euro-NF, SmoothIT, Grant 3 T11D 012 29, Grant N517 013 32/2131, Subsydium Profesorskie Fundacji Nauki Polskiej Prof. Andrzeja Jajszczyka
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wypracowanie koncepcji Quality of Resilience/Recovery (QoR), badanie niezawodności p-cykli
Najważniejsze publikacje:
1. Piotr Chołda, Comments on “On Hamiltonian Cycles as Optimal p-Cycles”, w: IEEE Communications Letters, vol. 11, no. 2, February 2007.
2. Piotr Chołda, Andrzej Jajszczyk, Reliability Assessment of Optical p-Cycles, w: IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 15, no. 6, December 2007.
3. Piotr Chołda, Anders Mykkeltveit, Bjarne E. Helvik, Otto J. Wittner, Andrzej Jajszczyk, A Survey of Resilience Differentiation Frameworks in Communication Networks, w: IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 9, no. 4, 4th Quarter 2007.
4. Piotr Chołda, Andrzej Jajszczyk, Krzysztof Wajda, A unified quality of recovery (QoR) measure, w: International Journal of Communications Systems, vol. 21, no. 5, May 2008.
5. János Tapolcai, Piotr Chołda, Tibor Cinkler, Krzysztof Wajda, Andrzej Jajszczyk, Dominique Verchere, Joint Quantification of Resilience and Quality of Service, na: IEEE International Conference on Communications ICC 2006, 11-15 June 2006, Istanbul, Turkey, Communications QoS, Reliability and Performance Modeling Symposium Best Paper Award.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Piotr Chołda, piotr.cholda@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-13

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza