• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Synteza i badania strukturalne krzemianów i siloksanów

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Handke
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Magdalena Hasik
dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
dr inż. Maciej Sitarz
dr Witold Jastrzębski
Cele ogólne badań:
1. Synteza i badania strukturalne siloksanów i ich wykorzystanie do otrzymywania nowych materiałów ceramicznych.
2. Badania strukturalne zeolitów i smektytów w powiązaniu z ich właściwościami.
3. Badania modelowe struktur krzemianów i siloksanów.
4. Synteza i badania strukturalne szkieł z wybranych układów krzemianowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. „Siloksany jako krzemoorganiczne prekursory materiałów ceramicznych” grant MNiSW nr N507 093 31/2271.
2. „Materiały ceramiczne oparte na zeolitach“ grant nr 3 T08D 039 26
3. „Likwacyjne szkła krzemianowo-fosforanowe jako potencjalne szklokrystaliczne biomateriay” grant 3 T08D 033 27
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie metod syntezy złożonych cząsteczek siloksanów o założonej strukturze, które w wyniku kontrolowanej kondensacji hydrolitycznej stanowią materiał wyjściowy do otrzymania nowych materiałów ceramicznych.
2. Opracowanie metod określania struktury zeolitów i smektytów na podstawie widm oscylacyjnych i badań modelowych oraz wykorzystanie widm do badania właściwości sorpcyjnych minerałów.
3. Otrzymywanie, badania i kierowana krystalizacja bioaktywnych szkieł krzemianowo-fosforanowych z układów NaCaCaPO4-SiO2 i NaCaPO4-SiO2-AlPO4.
Najważniejsze publikacje:
1. M. Handke, A. Kowalewska, W. Mozgawa, “Spectroscopic study of ceramic precursors obtained by hydrolytic condensation of ethoxycyclotetrasiloxane”, J. Mol. Struct., (2008) (in press)
2. B. Handke, W. Jastrzębski, W. Mozgawa, A. Kowalewska, “Structural studies of crystalline octamethylsilsesquioxane (CH3)8Si8O12”, J. Mol. Struct., (2008) (in press)
3. M.Sitarz, M. Szumera, “Crystallization of silico-phosphate glasses” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 9 (2008) 255.
4. W. Mozgawa, “Spektroskopia oscylacyjna zeolitów”, Rozprawy Monografie 166, UWND AGH, Kraków 2007.
5. W. Mozgawa, W. Jastrzębski, M. Handke, „Cation-Terminated Structural Clusters as a Model for the Interpretation of Zeolite Vibrational Spectra” J. Mol. Struct., 792-793, (2006) 163
6. W. Mozgawa, T. Bajda, “Application of Vibrational Spectra in the Studies of Cation Sorption on Zeolites”, J. Mol. Struct., 792-793 (2006) 170.
7. W. Mozgawa, W. Jastrzębski, M. Handke , “Vibrational spectra of D4R and D6R structural units” J. Mol. Struct., 744–747 (2005) 663.
8. W. Mozgawa, T. Bajda, “Spectroscopic Study of Heavy Metals Sorption on Clinoptilolite”, Physics and Chemistry of Minerals, 31 (2005) 706.
9. W. Mozgawa, W. Jastrzębski, M. Handke, “Vibrational Spectra of D4R and D6R Structural Units”, J. Mol. Struct., 744-747 (2005) 663.
10. M. Handke, W. Jastrzębski, “Vibrational spectroscopy of the ring structures in silicates and siloxanes” 704 (2004) 63.
Dodatkowe informacje:
Jednostka współpracujaca przy realizacji tematu – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularrnych PAN w Łodzi
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Mirosław Handke, mhandke@agh.edu.pl, (12) 617 25 30

data aktualizacji: 2008-07-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza