• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Krzemianowe i krzemianowo-fosforanowe powłoki i cienkie filmy na różnych podłożach

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Handke
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr inż. Anna Adamczyk
dr inż. Magdalena Rokita
dr Bartosz Handke
Cele ogólne badań:
1. Otrzymywanie i badania strukturalne bioaktywnych powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowych (apatytowych) na podłożach metalicznych
2. Otrzymywanie i badania ochronnych powłok mulitowych na różnych podłożach (ceramicznych, metalicznych, węglowych).
3. Badania strukturalne cienkich filmów nanoszonych na monokrystaliczne podłoża tlenkowe.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. „Kształtowanie ceramicznych warstw kompozytowych na stopach tytanu metodą hybrydową do zastosowań medycznych” grant nr 3 T08C 054 30
2. „Cienkie filmy tlenkowe uzyskiwane metodami zol-żel – metody otrzymywania i badania strukturalne ”, badania statutowe
3. „Otrzymywanie i badania strukturalne materiałów krzemianowych, krzemianowo-fosforanowych i fosforanowych”, badania statutowe.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowanie metod otrzymywania materiałów litych i powłok o kontrolowanych właściwościach (skład, grubość, krystaliczność). Projektowanie kompozytów materiał ceramiczny – hydroksyapatyt (materiałów krzemianowych, krzemianowo-fosforanowych i fosforanowych).
2. Opracowanie metod otrzymywanie krzemianowych (mulitowych) powłok ochronnych metodą zol–żel: opracowanie optymalnych warunków otrzymywania powłok dla danego typu podłoża, wybór odpowiednich prekursorów, określenie liczby nanoszonych powłok, temperatury wygrzewania.
3. Otrzymywanie i badania strukturalne cienkich filmów na podłożach tlenkowych otrzymywanych różnymi technikami w powiązaniu z ich właściwościami fizyko-chemicznymi.
Najważniejsze publikacje:
1. B. Handke, J.B. Simonsen, M. Bech, Z. Li, P. M. Moller, „Iron oxide thin film growth on Al2O3/NiAl(110), Surface Science 600 (2006) 5123.
2. M. Rokita, A. Stoch, A. Adamczyk, E. Długoń, A. Brożek ,”Metody nakładania powłok apatytowych na stopowe podłoże tytanowe” Inżynieria Biomateriałów, 9 (2006) 187.
3. M. Rokita, A. Brożek, M. Handke, “Phospho-silicate and silicate layers modified by hydroxyapatite particles” J. Mol. Struc., 744-747 (2005) 589.
4. A. Stoch, A. Brożek, S. Błażewicz, W. Jastrzębski, J. Stoch, A. Adamczyk, “FTIR study of electrochemically deposited hydroxyapatite coatings on carbon materials” J. Mol. Struc., 651-653 (2003) 389.
5. M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke, E. Galuskin Structural studies of the NaCaPO4-SiO2 sol-gel derived materials”, J. Mol. Struc., 651-653 (2003) 489.
6. M. Sitarz, M. Rokita, M. Handke “The aluminium effect on the phospho-silicate materials”, J. Mol. Struc., 614 (2002) 289.
7. M. Rokita, W. Mozgawa, M. Handke, “The influence of Na+ and Ca2+ ions on the SiO2-AlPO4 materials structure - IR and Raman studies”, J. Mol. Struc., 596 (2001) 171.
8. M. Rokita, M. Handke, W. Mozgawa, „Spectroscopic studies of the amorphous SiO2-AlPO4 materials”, J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 277.
9. A. Adamczyk, M.Handke, W.Mozgawa, „The FTIR studies of BPO4.2SiO2, BPO4.SiO2 and 2BPO4.SiO2” J. Mol. Struc., 511-512 (1999) 141.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Mirosław Handke, mhandke@agh.edu.pl, (12) 617 25 30

data aktualizacji: 2008-07-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza