• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Materiały funkcjonalne do konstrukcji ogniw, układów pomiarowych i zastosowań proekologicznych

Kierownik: Prof. dr hab. Mieczysław Rękas
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Leszek Stoch, Prof. dr hab. Inż. Kazimierz Przybylski, dr hab. Prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski, inż. Marta Radecka, dr inż. Mirosław Bućko, mgr inż. Ryszard Nowak –CEREL Boguchwała, dr inż Bogusław Baś,
dr inż. Paweł Sobaś
Cele ogólne badań:
Dobór, opracowanie i otrzymywanie materiałów do konstrukcji ogniw paliwowych oraz stworzenie podstaw technologii ich wytwarzania.
Opracowanie sensorów elektrochemicznych na bazie nowoczesnych materiałów metalicznych i ceramicznych
Otrzymywanie czystych i domieszkowanych cienkich warstw TiO2, metodą zol-żel.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt badawczo-rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego R 15 019 02
2. Projekt badawczy nr 3 T08D 056 29
„Nowoczesne materiały ceramiczne, synteza, własności i zastosowanie w konstrukcji sensorów elektrochemicznych”
01.12.2005 - 30.11.2008
3. Projekt badawczy KBN nr N N508 3841 33
„Cienkie warstwy na bazie TiO2 otrzymywane metodą zol-żel. Otrzymywanie i zastosowania.”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Otrzymano i przetestowano materiały elektrolitowe na bazie ZrO2 (YSZ) , otrzymano serie materiałow anodowych (cermetale: YSZ+Ni), serie materiałow perowskitowych do sporządzania katod.
2. Opracowanie i konstrukcja sensorów elektrochemicznych wdrożonych do badań środowiska, medycyny i kontroli procesów przemysłowych.
3. Opracowanie konstrukcji uniwersalnego, miniaturowego urządzenia do elektrochemicznej regeneracji i aktywacji elektrod stałych.
Najważniejsze publikacje:
1. K. Schneider, P. Peczkis, Cz. Kapusta, D. Zajac, P. Pasierb, M. Rekas, XAFS Study of Protonic Solid Electrolytes, Synchrotron Radiation in Natural Science 6 (2007) 70
2. K. Schneider, M. Sikora, Cz. Kapusta, K. Michałów, Th. Graule, A. Vital, M. Radecka, M. Rekas, D. Zajac, XAFS Study of TiO2-Based Photoelectrode Materials, Synchrotron Radiation in Natural Science 6 (2007) 71
3. M. Radecka, M. Rekas, K. Zakrzewska, Titanium dioxide in photoelectrolysis of water, Trends in Inorganic Chemistry 9 (2008) 81-126.
4. Ogniwa Paliwowe-Najbardziej Efektywne Źródła Elektryczności, Konferencja INFOTECH Gdańsk 2007
5. J. Molenda, J. Marzec, K. Swieczek, W. Zajac, Charge Transport and Oxygen Reduction Mechanism at IT-SOFC Cathode, Lucerne Fuel Cell Forum (2008) in preparation
6.T. Brylewski, K. Przybylski, Perovskite and spinel functional coatings for metallic SOFC interconnects, Materials Science Forum (2008) accepted
7. B. Baś, R. Piech, E. Niewiara, M. Ziemnicka, L. Stobierski, W.W. Kubiak „TiC working electrode voltammetric characteristics and application for determination of lead traces by stripping voltammetry”, Electroanalysis
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. Mieczysław Rękas tel. 012 617 4722
dr inż. Bogusław Baś 012 617 2529 bas@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza