• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego „gelcasting”

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Izak prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr inż. Agata Stempkowska
prof. dr inż. Jerzy Lis
prof. dr hab. Edgar Bortel – Uniwersytet Jagieloński
dr Andrzej Kochanowski – Uniwersytet Jagieloński
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie koncepcji układów żelujących na bazie ceramik nieiłowych.
2. Badania cech reologicznych zawiesin żelujących przy użyciu reometru rotacyjnego Brookfied RW.
3. Dopasowanie modeli reologicznych opisujących kinetykę zjawiska żelowania w układach na bazie Al2O3, ZrO2, SiC
4. Opracowanie technologii obróbki termicznej (suszenia i wypalania) układów żelowych.
5.Opracowanie metodyki badawczej dla monitoringu technologii odlewania metodą gelcasting.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Znaleziono optymalne komonomery dla formowania hydrożeli w obecności trzech składników nieorganicznych: Al2O3, ZrO2 i SiC, w celu otrzymania tzw. „green body”. Opracowano sposób suszenia, jak również określono zmiany podczas wypalania w odniesieniu do tekstury końcowych już produktów. Badania reologiczne dostarczyły informacji związanych z przejściem od gęstwy do greek body. We wszystkich przypadkach zawiesiny wykazywały właściwości pseudoplastyczne i tiksotropowe. Na tej podstawie stwierdzono, że gęstwy uformowane bez udziału monomeru jonogennego, wyłącznie z akryloamidu i metakryloamidu w stosunku molowym 9:1, odznaczają się mniejszymi energiami zmian konformacyjnych aniżeli żele, które taki komonomer zawierają. W badaniach właściwości mechanicznych próbek wysuszonych, stwierdzono wytrzymałość na zginanie rzędu 14 MPa. Wytrzymałość ta jest 10-krotnie większa od wytrzymałości próbek odlanych tradycyjnie, ze względu na zaciskanie się sieci odwodnionego hydrożelu na ziarnach proszku ceramicznego
Najważniejsze publikacje:
1. A. Izak, E. Bortel, P. Izak, A. Kochanowski, „Ausgewählte Aspekte der Formgebung mittels „gelcasting“, Keramische Zeitschrift, 6, 384-385, 2005.
2. Stempkowska A, Izak P., Bortel E., Kochanowski A., „Właściwości reologiczne ceramicznych zawiesin żelowych na bazie monomerów niejonowych”, Szkło i Ceramika, 3, 27-30, 2007
3. Kochanowski A., Dziembaj R., Molenda M., Izak A., Bortel E. „ Dehydratation of polimeric hydrogels designed for gelcasting method in ceramics”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1,2 6-29,2007.
Dodatkowe informacje:
Współpraca: Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Piotr Izak, prof. AGH
tel. 012 617 33 80
izak@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza