• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Opracowanie nowych technologii otrzymywania materiałów szklistych, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Maria Łączka
prof. dr hab. inż. Leszek Stoch
dr hab. I.Wacławska
dr hab. inż. Marek Nocuń
dr inż. Bernadeta Procyk
dr inż. Marcin Środa
dr inż. Elżbieta Greiner-Wronowa
dr inż. Manuela Reben
dr inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska
Cele ogólne badań:
1. Określenie przyczyn pękania szkła hartowanego w odniesieniu do inkluzji NiS i możliwości ich redukcji.
2. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania materiałów hybrydowych organiczno-nieorganicznych stanowiących matrycę dla barwników
3. Optymalizacja parametrów spieniania oraz opracowanie podstaw technologii wytwarzania szkła piankowego.
4. Otrzymanie przeźroczystej szkło-ceramiki tlenkowo-fluorkowej, niskofononowej.
5. Optymalizacja warunków przechowywania szkieł w muzeum z uwzględnieniem parametrów do tzw. konserwacji zachowawczej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant badawczy nr N N507 0608 33
„Mechanizm tworzenia się inkluzji siarczku niklu w szkle sodowo-wapniowo-krzemianowycm”, 12.09.2007 – 11.09.2010
Zadania:
a) Analiza inkluzji NiS w szkle sodowo-wapniowo-krzemianowym.
b) Określenie przyczyn spontanicznego pękania szkła hartowanego w odniesieniu do obecności NiS.
c) Określenie wpływu dodatków do szkła celem redukcji inkluzji NiS
2. Grant badawczy własny KBN Barwne powłoki hybrydowe na szkle 2006-2008
3. Grant rozwojowy MNiSW Pokrycia barwne na szkło na bazie materiałów hybrydowych 2008-2010 (Decyzja nr 0367/R/T02/2008/04)
4. Grant rozwojowy Nr R08 022 01, „Opracowanie podstaw technologii wytwarzania ekologicznego, termoizolacyjnego szkła piankowego ognioodpornego i odpornego chemicznie o wysokich walorach termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych”, 08.2006 – 08.2009
5. Grant badawczy nr 3 T08D 048 29 „Szkła tlenkowo-fluorkowe: synteza, struktura, krystalizacja, właściwości” 11.2005-10.2008
Praca realizowana jest wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz Instytutem Fizyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
6. Grant badawczy nr 3 T08D 027 30 „Chemizm korozji szkieł historycznych w pomieszczeniach muzealnych i określenie warunków bezpiecznego ich przechowywania”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
– Określono przyczyny spontanicznego pękania szkieł hartowanych.
– Opracowano w warunkach laboratoryjnych warunki otrzymywania barwnych powłok hybrydowych na szkle oraz określono ich własności.
– Opracowano szkła tlenkowo-fluorkowe, które w procesie kierowanej krystalizacji tworzą nanokrystality fazy LaF3. Wyznaczono wydajności kwantowe przejść promienistych domieszek lantanowców w tych materiałach.
– Uzyskano szkło piankowe, w postaci granul i bloczków, z mieszaniny złożonej z surowców wtórnych i odpadowych o podwyższonych parametrach mechanicznych, termicznych i dźwiękochłonnych.
– Opracowano sensory, które posłużyły do określenia mechanizmu korozji szkieł muzealnych.
Patenty, know how, wdrożenia:
„Szkło sensorowe do badania zjawisk korozyjnych” nr 342916, rok 2006
Najważniejsze publikacje:
1. J. Wasylak, S. Bielecki, Mechanism of spontaneous breakage of tempered glass, ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXIth International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG, 2007]. — 1 dysk optyczny, July 1–6 2007, Strasbourg, France
2. J.Wasylak, S.Bielecki, Zjawisko spontanicznego pękania użytkowego szkła hartowanego wywołane obecnością siarczku niklu, Ceramika / Ceramics, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, vol. 103 (2008) 1298-1303
3. S. Bielecki, M. Reben, J. Wasylak, Nickel sulphide inclusions in tempered glass, Advanced Materials Research, vols. 39-40 (2008) pp 563-566
4. M. Laczka, K. Cholewa-Kowalska, Z. Olejniczak, Organically modified silica xerogel: structural characteristics, Phys. Chem. Glass. Vol. 43C (2003)
5. K. Wojtach, K. Cholewa-Kowalska, M. Laczka, Z. Olejniczak, J. Sokolowska, Characteristic of coloured inorganic-organic hybrid materials J. Non Cryst Sol. Vol. 353, No 18-21 (2007), p. 2099 – 2103
6. E. Zelazowska, M. Borczuch–Laczka, E. Rysiakiewicz–Pasek, Sol-gel derived organic-inorganic hybrid electrolytes for thin film electrochromic devices J. Non Cryst Sol. Vol. 353, No 18-21 (2007), p. 2104 – 2108
7. K. Cholewa-Kowalska, K. Wojtach, Z. Olejniczak, M. Laczka, Coloured inorganic-organic films on glass, Phys. Stat. Sol. (c) 4, No 3, p 1130-1133 (2007)
8. B.Procyk, L.Stoch, M.Lisiecki, D.Dorosz, A.Jędruszuk, G. Kuciński: Foam glass based on raw material wastes, Proc. of XXI Intern. Congress on Glass Strasburg (Francja), 2007.
9. B. Procyk, L. Stoch, M. Lisiecki, D. Dorosz, M. Pyda, G. Kuciński: Szkło piankowe na bazie surowców odpadowych, Ceramika/Ceramics, Vol. 103/2 (2008), 1159-1164.
10. L.Stoch, B.Procyk, P.Stoch, Therochemistry of vitrified waste incineration ashes crystalization, 14th ICTAC, Intern. Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (przyjęty abstract), Sao Pedro, Brazylia , 2008.
11. M. Środa, Z. Olejniczak: Multinuclear MAS-NMR study of structural changes in LaF3 doped borosilicate glasses for optoelectronics, Optica Applicata nr 1, Vol. 38, 2008, 259-266.
12. M. Rozanski, K. Wisniewski, J. Szatkowski, Cz. Koepke and M. Środa: Effect of thermal treatment on excited state spectroscopy of oxyfluoride borosilicate glass activated by Pr3+ ions, Optical Materials, in Press, Corrected Proof, Available online 11 February 2008.
13. E. Greiner-Wronowa, Influence of temperature change on glass corrosion, SIMS and raman spectroscopy study, ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXIth International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG, 2007]. — 1 dysk optyczny, July 1–6 2007, Strasbourg, France
14. E. Greiner-Wronowa, A. Pusoska, D. Piasecka, Study of historical glass changes due to artificial alteration in acetic acid, Safeguarded cultural heritage. Vol. 2, Posters : understanding & viability for the enlarged Europe : proceedings of the 7th European conference “SAUVEUR” : 31st May – 3rd June 2006, Prague, Czech Republic / Sixth Framework Programme, European Communities. — Praha, Czech Republic : ITAM ; European Communities, cop. 2007, 31st May – 3rd June 2006, Prague, Czech Republic
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak
tel. 012 617 25 09
wasylak@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-08-19

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza