• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Wpływ form komponentu siarczanowo-wapniowego na tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego.

Kierownik: dr inż. Wojciech Roszczynialski
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr Zofia Konik
mgr inż. Andrzej Stok
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Dr hab. inż. Wiesława Nocuń - Wczelik
Cele ogólne badań:
1. Określenie optymalnych warunków otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego.
2. Ocena właściwości komponentu siarczanowo-wapniowego, mieszanek ekspansywnych i cementu ekspansywnego.
3. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania komponentu siarczanowo-glinowego, mieszanki ekspansywnej oraz cementów bezskurczowych i ekspansywnych.
4. Opracowanie założeń technologicznych otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego oraz wytwarzania mieszanek i cementów ekspansywnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant – Projekt Badawczy własny nr 4 T08D 007 25/2003
„Wpływ form komponentu siarczanowo-wapniowego na tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego.”, 08.2003 - 02.2006
Zadania:
a) Określenie optymalnych warunków otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego i charakterystyka jego własności fizyko-chemicznych. Opracowanie optymalnego składu i zestawienie mieszanki ekspansywnej oraz charakterystyka jej własności fizykochemicznych.
b) Opracowanie składu cementów ekspansywnych z różnymi ilościami dodatku mieszanki ekspansywnej i oznaczenie własności fizyko-chemicznych tych cementów. Opracowanie założeń technologicznych otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego oraz wytwarzania mieszanek i cementów ekspansywnych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określono optymalne warunki dla otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego będącego matrycą anhydrytową z wbudowanym tlenkiem wapnia, który w kompozycji z cementem glinowym pozwala na otrzymanie pełnowartościowego dodatku ekspansywnego. Wykazano, że taka forma komponentu siarczanowo-wapniowego zapewnia tworzenie się ekspansywnego ettringitu w procesie hydratacji cementu glinowego. Opracowano skład dodatków-mieszanek ekspansywnych, które po zmieszaniu z cementami portlandzkimi zapewniają otrzymanie cementów bezskurczowych i ekspansywnych, oraz opracowano podstawy technologii ich wytwarzania. Opracowano założenia technologiczne otrzymywania komponentu siarczanowo-wapniowego oraz wytwarzania mieszanek i cementów ekspansywnych.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Stok A., Konik Z., Kurdowski W., Małolepszy J.: Sposób otrzymywania mieszanki ekspansywnej, Polski Patent nr. 187 378, 2004.
2. Stok A., Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W.,: Sposób otrzymywania dodatków do cementu, Zgłoszenie Patentowe nr.P- 374 629, 2005.
Najważniejsze publikacje:
1. Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W., Stok A.: Production of expansive additive to Portland cement, Journal of the European Society 27 (2007) 605-609.
2. Roszczynialski W., Konik Z., Małolepszy J., Stok A.: Wykorzystanie gipsów z odsiarczania spalin do otrzymywania siarczanowo-wapniowego spieku, stanowiącego główny składnik dodatku ekspansywnego, Cement, Wapno, Beton 1 (2006) 43-50.
3. Roszczynialski W., Konik Z., Małolepszy J., Stok A.: Wpływ faz glinianu jednowapniowego i glinosiarczanu wapniowego na właściwości mieszanek ekspansywnych. Ceramika vol. 91/2 (2005) 1191–1197.
4. Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W., Stok A.: Wpływ dodatku ekspansywnego na własności fizyczne wybranych cementów, Cement, Wapno, Beton 4 (2006) 334-240.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Andrzej Stok
tel. 012 617 25 92
stok@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza