• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia

Czujniki chemiczne i biochemiczne

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam; Prof. dr hab. Jan Migdalski
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. Jan Migdalski
Dr Teresa Błaż
Dr inż. Beata Paczosa-Bator
Prof. Marek Danielewski – Katedra Fizykochemii Ciała Stałego
Prof. Johan Bobaka – Åbo Akademi University, Finlandia
Prof. Dermot Diamond - DCU Dublin City University, Irlandia
Prof. UW dr hab. Magdalena Maj-Żurawska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Golimowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, SGGW Warszawa
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant specjalny „Nowa generacja mikroczujników (all-solid-state) i ich charakterystyka”, będący częścią Grantu Międzynarodowego UE ERA-NET MATERA: MASTRA Miniaturized all-solid-state sensors for trace analysis of substances relevant to health and welfare, 10.2007 - 09.2010
2. Grant KBN 3T08E 085 30 „Opracowanie polimerów przewodzących o właściwościach membran jonoselektywnych do konstrukcji miniaturowych, bezobsługowych ogniw pomiarowych typu all palastic”
3. Grant rozwojowy R15 005 03 „ Zintegrowana i bezobsługowe ogniwa potencjometryczne do zastosowań w analizie klinicznej, badaniach biochemicznych, ochronie i monitoringu środowiska oraz zautomatyzowanych systemach pomiarowych”.
Najważniejsze publikacje:
1. B. Paczosa-Bator, T. Błaż, J. Migdalski, A. Lewenstam; Conducting polymers in modelling transient potential of biological membranes; Bioelectrochemistry 71 (2007) 66.
2. B. Paczosa-Bator, J. Peltonen, J. Bobacka, A. Lewenstam; Influence of morphology and topography on potentiometric response of magnesium and calcium sensitive PEDOT films doped with adenosine triphosphate (ATP); Analytica Chimica Acta 555 (2006) 118.
3. B. Paczosa-Bator, J. Migdalski, A. Lewenstam; Conducting polymer films as model biological membranes. Electrochemical and ion-exchange properties of poly(pyrrole) films doped with asparagine and glutamine; Electrochimica Acta 51 (2006) 2173.
4. Potentiometric ion sensors, J. Bobacka, A. Ivaska, A. Lewenstam, Chemical Reviews, 2008 vol. 108 s. 329–351
5. A miniaturized and integrated galvanic cell for the potentiometric determination of ions In biological liquids, J. Migdalski, B. Baś, T. Błaż, J. Golimowski, A. Lewenstam, Journal of Solid State Electrochemistry, in press
6. Conducting polymers in modelling transient potential of biological membranes B. Paczosa-Bator, T. Błaż, J. Migdalski, A. Lewenstam, Bioelectrochemistry, 2007 vol. 71 s. 66–74
7. Galvanic cell without liquid junction for potentiometric determination of copper, J. Migdalski, T. Błaż, B. Źrałka, A. Lewenstam, Analytica Chimica Acta 2007 vol. 594 s. 204–210.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. Jan Migdalski tel 012 617 2527 migdal@agh.edu.pl
Dr inż. Beata Paczosa-Bator tel.012 617 50-21 paczosa@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza