• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia

Analiza śladów – systemy i metody pomiarowe

Kierownik: Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr inż. Bogusław Baś, dr Małgorzata Jakubowska
dr inż. Ewa Niewiara, dr inż. Robert Piech, dr Witold Reczyński
Cele ogólne badań:
Rozwój pomiarowej aparatury analitycznej, procedur pomiarowych oraz metod przetwarzania sygnałów dla potrzeb analizy śladowej.
Opracowanie nowych metod i procedur analitycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant rozwojowy nr R15 020 02
„System wielofunkcyjnego analizatora elektrochemicznego wraz z nowoczesnymi czujnikami do badań środowiskowych, medycznych, naukowych oraz wspierania inżynierii chemicznej i materiałowej”
08.03.2007 - 07.03.2010
2. Zastosowanie sensorów i detektorów elektrochemicznych w analizie śladów (statut 2007)
3. Elektrochemiczne przetworniki wielkości fizykochemicznych dedykowane dla badań klinicznych, przemysłowych i ochrony środowiska –projektowanie, wykonanie, definiowanie parametrów i adaptacja w systemach pomiarowych (statut 2008)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Konstrukcja laboratoryjnego prototypu nowego wielofunkcyjnego analizatora elektrochemicznego oraz wykonanie interfejsu komunikacji analizator - komputer PC.
2. Opracowanie nowych metod oznaczania śladów uranu, molibdenu, manganu, ołowiu i siarki w wodach i próbkach biologicznych.
3. Opracowanie i implementacja rodziny algorytmów wykorzystujących ciągłą transformację falkową oraz odwrotną ciągłą transformację falkową do przetwarzania sygnałów elektrochemicznych
Najważniejsze publikacje:
1. B. Baś „The renovated silver ring electrode”, Electrochemistry Communications, 10 (2008) s. 156
2. B. Baś, M. Jakubowska „The renovated silver ring electrode in determination of lead traces by differential pulse stripping voltammetry”, Analytica Chimica Acta, 615 (2008) s.39
3. M. Jakubowska, W.W. Kubiak „Signal processing i normal pulse Voltammetry by means of dedicated mother wavelet”, Electroanalysis, 20 (2008) No 2, s.185
4. R. Piech, B. Baś, E. Niewiara, W.W. Kubiak „Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry”, Electroanalysis, 20 (2008) No 7, s.809
5. R. Piech, B. Baś, W.W. Kubiak „The Cyclic Renewable Mercury Film Silver Based Electrode for Determination of Molybdenum(VI) Traces Using Adsorptive Stripping Voltammetry” Talanta 76 (2008) s.295
6. Piech R., Baś B., Niewiara E., Kubiak W.W.: Determination of trace arsenic on hanging copper amalgam drop electrode. Talanta 72 (2007) 762 -767
7. Piech R., Kubiak W.W.: Determination of trace arsenic with DDTC-Na by cathodic stripping voltammetry in presence of copper ions. Journal of Electroanalytical Chemistry 599 (2007) 59-64
8. Piech R., Kubiak W.W.: Determination of trace selenium on hanging copper amalgam drop electrode. Electrochimica Acta 53 (2007) 584-589
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak, tel. 012 634 12 01, kubiak@agh.edu.pl
Dr inż. Bogusław Baś, tel. 012 617 2529 bas@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza