• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Spiekane kompozyty ceramiczne o podwyższonej niezawodności i odporności na ścieranie

Kierownik: Dr inż. Zbigniew Pędzich
Jednostka wiodąca: Katedra Ceramiki Specjalnej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
Dr inż. Waldemar Pyda
Dr inż. Łukasz Zych
Dr inż. Grzegorz Grabowski
Cele ogólne badań:
1. Zidentyfikowanie czynników wpływających na podniesienie niezawodnosci w spiekanych kompozytach ziarnistych z osnowami ceramicznymi.
2. Optymalizacja technologii otrzymywania kompozytów z osnowami ceramicznymi.
3. Ocena właściwości mechanicznych i cech mikrostrukturalnych spiekanych kompozytów ziarnistych z osnowami ceramicznymi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant zamawiany „Nanomateriały”, T08 013 36, 2000 – 2003
2. Grant KBN „Niezawodność ceramicznych kompozytów ziarnistych na osnowach tlenku glinu i dwutlenku cyrkonu”, 4T08D 015 23, 2002 - 2005
3. Grant MNiSW „Wpływ warunków pracy na mechanizmy zużycia kompozytów ziarnistych na osnowach tlenkowych” 3 T08D 028 30, 2006 - 2008
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano optymalne składy i mikrostruktury spiekanych kompozytów ziarnistych na osnowach tlenkowych o podwyższonej niezawodności i odporności na ścieranie, w zależności od docelowego środowiska pracy.
Patenty, know how, wdrożenia:
- obecnie w opracowaniu
Najważniejsze publikacje:
1. Z.Pędzich, The application of two- and three parametr Weibull modulus to description of alumina-based particulate composites reliability”, Proceedings 10th ECerS Conference, Eds. J.G.Heinrich and C.G.Aneziris, Goller Verlag, Baden-Baden, 2007, s. 1360-1365; ISBN:3 87264-022-4
2. Z.Pędzich, “The microstructure and Weibull statistic of alumina-WC particulate composites”, Proceedings of the 16th International Conference on Composite Materials, 8–13 lipca 2007, Kyoto, Japonia
3. Z.Pędzich, “The Abrasive Wear of Alumina Matrix Particulate Composites at Different Environments of Work”, w Advanced Materials and Processing IV, wyd. D.Zhang, K.Pickering, B.Gabbitas, P.Cao, A.Langdon, R.Torrens and J.Verbeek, Trans Tech Publications, Szwajcaria, Vol. 29-30, 2007, s. 283-286
4. G.Grabowski, Z.Pędzich, “Residual Stresses in Particulate Composites with Alumina and Zirconia Matrices”, Journal of the European Ceramics Society, 27 [2-3] 2007, s. 1287-1292
5. Z.Pędzich, R.Cheliński, “The wear of alumina matrix particulate composites in different environments”, w Advances in Science and Technology 45, 11th International Ceramics Congress, Trans Tech Publications, Szwajcaria, 2006, s. 142-147
6. Z.Pędzich, C.Wajler, “Slow Crack Propagation in Y-TZP/Metal Composites”, Journal of the European Ceramics Society, 26 [4-5] 2006, s. 679-682
7. W.Pyda, J.Brzezińska-Miecznik, M.M.Bućko, Z.Pędzich & A.Pyda, “3Y-TZP/Al2O3 Composites Derived from Zirconia Nanopowders Containing Alumina Particles Incorporated in the Physical or Chemical Way”, Glass Phisics and Chemistry (Fizika i Khimya Stekla) 31 [4] 2005, s. 554-561
8. Z.Pędzich, M.Faryna, “Fracture and Crystallographic Phase Correlation in Alumina Based Particulate Composites”, we Fractography of Advanced Ceramics II - Key Engineering Materials Vol. 290, red. J.Dusza, R. Danzer and R. Morrell, Trans Tech Publications, Szwajcaria, 2005, s. 142-148
9. Z.Pędzich, "The reliability of particulate composites in the TZP/WC system", Journal of the European Ceramics Society, 24 [12] 2004, s. 3427-3430
10. K.Haberko, A.Wajler, M.M.Bućko, Z.Pędzich, M.Faryna, W.Pyda, J.Piekarczyk, „Effect of Carbon Treatment on Surface Hardening of Ti,Y-TZP”, Ceramics International, 28 [5] 2002, s. 553-556
11. Z.Pędzich, K.Haberko, M.Faryna, K.Sztwiertnia, Interphase Boundary in Zirconia – Carbide Particulate Composites”, we Fractography of Advanced Ceramics - Key Engineering Materials Vol. 223, red. J.Dusza, Trans Tech Publications, Szwajcaria, 2002, s. 221-226
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Zbigniew Pędzich, tel. 012 617 25 03, pedzich@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza