• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Geoinżynieria

Nowe technologie wytwarzania nanoproszków i nanokompozytów ceramicznych

Kierownik: Dr inż. Waldemar Pyda
Jednostka wiodąca: Katedra Ceramiki Specjalnej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
Dr inż. Zbigniew Pędzich
Dr inż. Łukasz Zych
Mgr inż. Norbert Moskała
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie nowych wytwarzania nanoproszków ceramicznych o kontrolowanej morfologii, zachowaniu się podczas dyspergowania w cieczach i w stanie stałym lub kontrolowanej spiekalności.
2. Opracowanie skutecznych technologii przetwarzania nanoproszków w celu otrzymania nanokompozytów z osnową ceramiczną do specjalnych zastosowań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
3. Opis związku pomiędzy sposobem przetwarzania proszków i nanoproszków ceramicznych a mikrostrukturą i właściwościami użytkowymi wynikowych nanokompozytów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Grant zamawiany „Nanomateriały”, T08 013 36, 2000 – 2003
2. Grant MNiSW „Nanokompozyty tetragonalnego dwutlenku cyrkonu zawierające nanowtrącnia TiB2 … (NANOTIB)”, N507 017 31/0527, 2006 – 2008.
3. “Structural Ceramic Nanocomposites for top-end Applications, IP NANOKER”, NMP3-CT-2005-515784 – 2005-2009 Program UE 6-Program Ramowy.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Opracowano oryginalną metodę wytwarzania kompozytowych nanoproszków ZrO2/TiB2 oraz nanokompozytów TiB2/TZP o podwyższonych właściwościach mechanicznych, lepszych niżnp.: typowy materiał komercyjny na płytki ostrzy do obróbki skrawaniem.
- Opracowano metodę otrzymywania naturalnego nanokrystalicznego HAp.
- Rozwinięto metodę prasowania filtracyjnego nanoproszków.
Patenty, know how, wdrożenia:
- W. Pyda, N. Moskała, „Sposób otrzymywania proszków kompozytowych w układzie ZrO2-TiB2” projekt wynalazczy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P-373748 z mocą od 17.03.2005 r.
- K. Haberko, M. Haberko, W. Pyda, Z. Pędzich, J.Chłopek, W. Mozgawa, M.M. Bućko, B. Sawicki, “Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych”, projekt wynalazczy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P-359 960 z mocą od dnia 5 maja 2003 r.
Najważniejsze publikacje:
1. W. Pyda, (2006) „Bulk and surface-carburised tetragonal zirconia polycrystals“. Proceedings of EcerS Topical Meeting, Kraków, 17-20.09.2006, M.M.Bućko, K.Haberko, eds., Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramic Bulletin, Polish Academy of Science – Kraków Division, Polish Ceramic Society,. Ceramika/Ceramics vol. 97, s. 245-256.
2. W. Pyda, (2008) „Nano-ceramic aspect of preparation and processing of the zirconia nano-powders”. Materials Science Poland Vol.26, No. 2, s. 403-412.
3. W. Pyda, (2008) „Wykorzystanie nanorurek węglowych do otrzymywania kompozytów z osnową dwutlenku cyrkonu“. Ceramika/Ceramics, Vol. 103/1, s. 437-444.
4. W. Pyda, N. Moskała, (2007) „A zirconia composite with titanium diboride inclusions in-situ synthesized“. Materiały z 16th International Conference of Composite Materials Kyoto 2007, wydanie elektroniczne - plik o nazwie 2007_Kyoto_ThGA1-04ge_pydaw227640p.
5. N. Moskała, W. Pyda, (2007) “Development and Characterization of Zirconia Composite Powder Containing Inclusions of Titanium Diboride and Zirconium Monoboride“. Proc. 10th EcerS Conf., J.G. Heinrich & C. Aneziris red., Göller Verlag, Baden-Baden, ISBN: 3-87264-022-4, s. 280-283.
6. W. Pyda, N. Moskała, M. M. Bućko, (2008) „Wpływ prekursorów TiB2 na właściwości kompozytowych proszków cyrkoniowych syntezowanych metodą in situ“. Kompozyty/Composites, 8: 4, s. 354-359.
7. K.Haberko, M.M.Bućko, J.Brzezińska –Miecznik, M.Haberko, W.Mozgawa, T.Panz, „Natural Hydroxyapatite – Properties, Thermal Evolution“, J.Eur.Ceram.Soc.26, 373-378(2006).
8. Ł. Zych, K. Haberko, „Filter pressing and sintering of a zirconia nanpowder“, J.Eur.Ceram.Soc. 26[4-5]373-378 (2006).
9. Ł. Zych, K. Haberko, „Some observations on filter-pressing and sintering of zirconia nanopowder“, J.Eur.Ceram.Soc. Soc. 27(2007)867-871.
10. W.Pyda, J.Brzezińska-Miecznik, M.M.Bućko, Z.Pędzich & A.Pyda, “3Y-TZP/Al2O3 Composites Derived from Zirconia Nanopowders Containing Alumina Particles Incorporated in the Physical or Chemical Way”, Glass Phisics and Chemistry (Fizika i Khimya Stekla) 31 [4] 2005, s. 554-561.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Waldemar Pyda, tel. 012 617 23 97, pyda@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza