• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Badania oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA

Kierownik: Danuta Kisielewska
Jednostka wiodąca: Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
L. Adamczyk, T. Bołd, I. Grabowska-Bołd, K. Jeleń, S. Koperny, T. Kowalski, M. Przybycień, J. Szuba

Cele ogólne badań:
Celem eksperymentu są badania podstawowe elementarnych składników materii i ich oddziaływań metodą zderzeń wysokoenergetycznych wiązek. Akcelerator HERA w niemieckim Ośrodku Synchrotronu Elektronowego (DESY), w Hamburgu, umożliwił zderzanie wiązek przeciwbieżnych elektronów/pozytonów z protonami w najwyższym na świecie zakresie energii (314 GeV). Rejestracja zderzeń była prowadzona przy pomocy kompleksu detektorów przez współpracę międzynarodową ZEUS od 1992 do 2007 roku. W dalszym ciągu trwa analiza zebranych danych doświadczalnych, której celem są badania:
- struktury kwarkowo-gluonowej nukleonu i innych cząstek elementarnych;
- procesów fotoprodukcji i rozpraszania głębokonieelastycznego w niezbadanym dotychczas obszarze energii oraz weryfikacja przewidywań Modelu Standardowego;
- poszukiwanie istnienia hipotetycznych cząstek (leptokwarków, cząstek supersymetrycznych)
- poszukiwania nowych nośników oddziaływania oraz substruktury kwarków.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
. Specjalne projekty badawcze: „Badanie oddziaływań elektronów z protonami w
eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu”
Pi1 115/E-343/SPUB/P3/202/94, 115/E-343/ SPUB/P3/109/95, 115/E-343/ SPUB/P3/120/96,
11 115/E-343/SPUB/P3/002/97, 115/E-343/SPUB/P3/154/98,
112/E-356/SPUB/DESY/P-03/DZ 3/99,
112/E-356/SPUB-M/DESY/P-03/DZ 301/2000-2002,
112/E-356/SPB/DESY/P-03/DZ 116/2003-2005, 153/DES/2006/03
12 2. Granty KBN:
GR-152, 2 P03 B 244 08 p02, 2 P03 B 105 12, 2 P03 B 149 12, 2 P03 B 032 16,
5 P03 B 137 20, 2 P03B 139 22, 2 P03 B 126 25, 1 P03 B 065 27
3. Działalność statutowa WFiIS, Badania własne: doktoraty (L. Adamczyk, A. Kowal,
I Grabowska-Bołd, D. Szuba, J. Szuba, T. Bołd, J. Łukasik), habilitacja (L. Adamczyk)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
We współpracy międzynarodowej ZEUS biorą udział
52 laboratoria z 16 krajów świata. Jednym z warunków uczestnictwa był udział zespołów w
projekcie i budowie części detektora.
Najważniejszymi wynikami zespołu z WFiIS w dziedzinie projektowania i budowy
detektorów są:
- system gazowy kalorymetru uzupełniającego BAC
- udział w stworzeniu i modyfikacjach Monitora Świetlności eksperymentu
Najważniejsze wyniki badań.
Współpraca ZEUS opublikowała w okresie od 1992 do 2008 roku 180 prac w czasopismach z
listy filadelfijskiej. Współautorami tych prac są członkowie zespołu z WFiIS. W szczególności ze względu na to, że część aparatury dedykowana pomiarowi świetlności w eksperymencie została zaprojektowana i zbudowana przez zespół krakowski (WFiIS AGH i IFJ PAN), nasz udział koncentrował się głównie na pomiarach tego parametru, który niezbędny jest do wyznaczenia każdego przekroju czynnego dla badanych procesów. Aparatura Monitora Świetlności odgrywa również zasadniczą rolę w rejestracji elektronów (pozytonów) pod
małymi kątami. Jest to ze względu na znajomość realiów aparaturowych, naturalnym
powodem aktywności zespołu z WFiIS w analizie procesów, dla których identyfikacja elektronów niewiele odchylonych od kierunku pierwotnego była kluczowa, między innymi w badaniach procesów fotoprodukcji zwłaszcza dyfrakcyjnych.
Do najważniejszych osiągnięć uzyskanych przez współpracę ZEUS należy zaliczyć:
- pomiar całkowitego i cząstkowych przekrojów czynnych p przy energii 210 GeV.
- obserwację przypadków z dużą przerwą w rapidity i zaproponowanie tej sygnatury jako metody selekcji oddziaływań dyfrakcyjnych,
- pomiary funkcji struktury protonu F2 , dyfrakcyjnej funkcji struktury F2D4w różnych obszarach kinematycznych,
- obserwacja odstępstwa od przewidywań Modelu Standardowego w zakresie dużych wartości przekazu czteropędu Q2 i dużych wartości xBj,
- pierwsza obserwacja rezonansów w stanie końcowym K0s K0s
- poszukiwania pentakwarków
- precyzyjne pomiary i charakterystyki produkcji mezonów wektorowych oraz głębokonieelastycznego rozpraszania Comptona (DVCS) w bardzo szerokim zakresie kinematycznym. Pomiary te są niezwykle ważne dla niezbadanego dotychczas obszaru przejściowego między procesami „miękkimi” a oddziaływaniami opisywanymi w Modelu Standardowym przez perturbacyjną chromodynamikę kwantową (QCD).
Najważniejsze publikacje:
Publikacje zespołu krakowskiego dotyczące rozwiązań aparaturowych eksperymentu ZEUS w okresie 1992 - 2007
1. M. Bobrowski, K. Jeleń, S. Koperny, T. Kowalski W. Machowski, E. Rulikowska-Zarębska, J. Zając
Proportional counters as monitoring detectors of BAC chambers at the ZEUS experiment.
Nucl. Instrum. Meth, A323 (1992) 309-313,
2. T. Kowalski, A.R. Stopczyński
The gas gain process in Ar/CO2 filled proportional tubes.
Nucl. Instrum. Meth, A323 (1992) 289-293,
3. B. Bednarek, K. Jeleń, S. Koperny, T. Kowalski, J. Zając
A study of aging effects in gas proportional detectors at the BAC Calorimeter of the ZEUS experiment.
Nucl. Instrum. Meth, A348 (1994) 228-231,
4. B. Bednarek, K. Jeleń, S. Koperny, T. Kowalski, E. Rulikowska-Zarębska, J. Zając
Anode wire ageing in proportional detectors at the BAC calorimeter of the ZEUS experiment.
Nucl. Instrum. Meth, A392 (1997) 51-54,
5. J.Andruszkow et al., (L.Adamczyk, D.Kisielewska, M.Przybycień, L.Suszycki) ZEUS Luminosity Group
Luminosity measurement in the ZEUS experiment.
Acta Phys. Pol. B32 (2001) 2025 - 2057,
6. T.Z.Kowalski and B.Mindur,
A study of aging effects in the gas-monitoring proportional counters of the BAC calorimeter in the ZEUS experiment.
Nucl. Instr. & Meth. A 515 (2003) 60-64
7. J.Chwastowski, J.Figiel, A.Kotarba, K.Olkiewicz, L.Suszycki
Aerogel Cherenkov detectors for the luminosity measurement at HERA.
Nucl. Instr. & Meth. A 504 (2003) 222-227
8. T. Bołd, J. Chwastowski, J. Figiel, P.Jurkiewicz, A. Kotarba
Fast scintillator strip position detector with R7400 photomultiplier readout used in ZEUS experiment at HERA II.
NIM A573 (2007) 268-272

Publikacje filadelfijskie będące wynikiem analizy danych eksperymentu ZEUS w okresie 1992 – 2008
1. M.Derrick et al., (P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, J.Kulka, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of tot(p) at  s = 210 GeV
Phys. Lett. B293 (1992) 465-477,
2. M.Derrick et al., (P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, J.Kulka, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of hard scaterring in photoproduction at HERA
Phys.Lett. B297 (1992) 404-416,
3. M.Derrick et al., (P.Borzemski, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska,
L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Initial study of deep inelastic scattering with ZEUS at HERA.
Phys.Lett. B303 (1993) 183-197,
4. M.Derrick et al., ( B.Bednarek, P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of two-jet production in deep inelastic scattering at HERA.
Phys.Lett. B306 (1993) 158-172,
5. M.Derrick et al., ( B.Bednarek, P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Search for leptoquarks with the ZEUS detector
Phys.Lett. B306 (1993) 173-186,
6. M.Derrick et al., ( B.Bednarek, P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Hadronic energy distributions in deep-inelastic electron-proton scattering.
Z.Phys. C59 (1993) 231-242,
7. M.Derrick et al., ( B.Bednarek, P.Borzemski, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Search for excited electrons using the ZEUS detector.
Phys.Lett. B316 (1993) 207 -218,
8. M.Derrick et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of events with large rapidity gap in deep inelastic scattering at HERA.
Phys.Lett. B315 (1993) 481-49
9. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the proton structure function F2 in ep scattering at HERA.
Phys.Lett. B316 (1993) 412-426,
10. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of direct processes in photoproduction at HERA.
Phys.Lett. B322 (1994) 287-299,
11. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of jet production in deep inelastic scattering with a large rapidity gap at HERA.
Phys.Lett. B332 (1994) 228-243,
12. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Comparison of energy flows in deep inelastic scattering with and without a large rapidity gap.
Phys.Lett. B338 (1994) 483-496,
13. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the proton structure function F2 from the 1993 HERA data.
Z.Phys. C65 (1995) 379-398,
14. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of total and partial photon proton cross sections at 180 GeV center of mass energy.
Z.Phys C63 (1994) 391-408,
15. M.Derrick et al., ., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
A search for excited fermions in electron proton collisions at HERA
Z.Phys. C65 (1995) 627-647,
16. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Inclusive jet differential cross sections in photoproduction at HERA
Phys.Lett. B342 (1995) 417-432,
17. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Extraction of the gluon density of the proton at small x.
Phys.Lett. B345 (1995) 576-588,
18. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of hard scattering in photoproduction events with a large rapidity gap at HERA.
Phys.Lett. B346 (1995) 399-414,
19. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Study of D* (2010) production in ep collisions at HERA.
Phys.Lett. B349 (1995) 225-237,
20. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Dijet cross sections in photoproduction at HERA.
Phys.Lett. B348 (1995) 665-680,
21. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of multiplicity and momentum spectra in the current region of the Breit Frame at HERA.
Z.Phys. C67 (1995) 93-107,
22. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Eskreys, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Jet production in high Q2 deep-inelastic ep scattering at HERA.
Z.Phys. C67 (1995) 81-92,
23. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Inclusive transverse momentum distributions of charged particles in diffractive and non-diffractive photoproduction at HERA.
Z.Phys. C 67 (1995) 227-237,
24. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the cross section for the reaction p  J/ p with the ZEUS detector at HERA.
Phys.Lett. B350 (1995) 120-134,
25. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of charged and neutral current e-p deep inelastic scattering cros sections at high Q2.
Phys.Rev.Lett. 75 (1995) 1006-1011,
26. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Study of the photon remnant in resolved photoproduction at HERA.
Phys.Lett. B 354 (1995) 163-177,
27. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Neutral strange particle production in deep inelastic scattering at HERA.
Z.Phys. C68 (1995) 29-42,
28. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the diffractive structure function in de inelastic scattering at HERA.
Z.Phys. C68 (1995) 569-584,
29. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Diffractive hard photoproduction at HERA and evidence for the gluon content of thePomeron.
Phys.Lett. B356 (1995) 129-146,
30. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Exclusive 0 production in deep inelastic electron-proton scattering at HERA.
Phys.Lett. B356 (1995) 601-616,
31. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of elastic 0 photoproduction at HERA.
Z.Phys. C69 (1995) 39-54,
32. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of s from jet rates in deep inelastic scattering
Phys. Lett.B363 (1995) 201-216,
33. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the proton structure function F2 at low x and low Q2 at HERA.
Z.Phys. C69 (1996) 607-620,
34. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Rapidity gaps between jets in photoproduction at HERA.
Phys.Lett. B369 (1996) 55-68,
35. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Inclusive charged particle distribution in deep inelastic scattering events at HERA.
Z.Phys. C70 (1996) 1-15,
36. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of elastic  photoproduction at HERA.
Phys.Lett. B377 (1996) 259-272,
37. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of diffractive cross section in deep inelastic scattering.
Z.Phys. C70 (1996) 391-412,
38. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the reaction *p-> p in deep inelastic scattering at HERA.
Phys.Lett. B380 (1996) 220-234,
39. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the F2 structure function in deep inelastic e+p scattering using 1994 data from ZEUS detector at HERA.
Z.Phys. C72 (1996) 399-424,
40. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of events with energetic forward neutron in deep inelastic scattering at HERA
Phys.Lett. B384 (1996) 388-400,
41. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Dijet angular distributios in resolved and direct photoproduction at HERA.
Phys.Lett.B384 (1996) 401-413,
42. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Study od charged-current ep interactions at Q2  200 GeV2 with the ZEUS detector at HERA.
Z.Phys. C72 (1996) 47-64,
43. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of elastic  photoproduction at HERA
Z.Phys. C73 (1996) 73-84,
44. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Search for lepton flavor violation in ep collisions at 300 GeV center mass energy.
Z.Phys. C73 (1997) 613-628,
45. M.Derrick et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
The ZEUS Leading Proton Spectrometer and its use in measurement of elastic 0 photoproduction at HERA.
Z.Phys. C73 (1997) 253-268,
46. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Comparison of ZEUS data with Standard Model predictions for e+p--> e+X scattering at high x and Q2.
Z.Phys. C74 (1997) 207-220,
47. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Differential cross sections of D* photoproduction in ep collisions at HERA.
Phys.Lett. B402 (1997) 192-206,
48. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of elastic J/ photoproduction at HERA
Z. Phys. C75 (1997) 215-228,
49. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Study of photon dissociation in diffractive photoproduction at HERA.
Z. Phys. C75 (1997) 421-435,
50. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
D* production in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B407 (1997) 402-418,
51. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
A search for excited fermions in e+p collisions at HERA.
Z. Phys. C76 (1997) 631-646,
52. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the proton structure function F2 and   ptot at low Q2 and very low x at HERA.
Phys. Lett. B 407 (1997) 432 –448
53. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of isolated high-Et photons in photoproduction at HERA.
Phys. Lett. B413 (1997) 201 – 216,
54. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of inelastic J/ photoproduction at HERA.
Z.Phys. C76 (1997) 599 – 612,
55. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Observation of scaling violations in scaled momentum distributions at HERA.
Phys. Lett. B414 (1997) 428 – 443,
56. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the diffractive structure function F2 D(4) at HERA.
Eur. Phys. J. C1 (1998) 81 – 96,
57. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of jet shapes in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C2 (1998) 61 – 75,
58. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Dijet cross sections in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. (1998) 109 – 122,
59. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Event shape analysis of deep inelastic scattering events with large rapidity gap at HERA
Phys. Lett. B421 (1998) 368 – 384,
60. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Charged particles and neutral kaons in photoproduced jets at HERA.
Eur. Phys. J. C2 (1998) 77 – 93
61. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of elastic  photoproduction at HERA
Phys. Lett. B437 (1998) 432-444
62. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Elastic and proton-dissociative 0 photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C2 (1998) 247 – 267,
63. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the t distribution in diffractive photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C2 (1998) 237 –246,
64. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
High-ET inclusive jet cross sections in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C4 (1998) 591-606
65. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Search for selectron and squark production in e p collisions at HERA.
Phys. Lett. B434 (1998) 214-230
66. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of three –jet distributions in photoproduction at HERA
Phys. Lett. B443 (1998) 394-908
67. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Diffractive dijet cross sections in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C5 (1998) 41-56
68. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of multiplicity and momentum spectra in the current and target regions of the Breit frame in deep inelastic scattering
at HERA.
Eur. Phys. J. C11 (1999) 251-270
69. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of Jet Shapes in High Q2 Deep Inelastic Scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C8/3 (1999) 367-380.
70. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of high Q2 neutral current e+p deep inelastic scattering cross sections at HERA.
Eur. Phys. J. C11 (1999) 427-445,
71. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of dijet photoproduction at high transverse energies at HERA.
Eur. Phys. J. C11 (1999) 35-50,,
72. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Forward Jet Production in Deep Inelastic Scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C6 (1999) 239-252.
73. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the Diffractive Cross Section in Deep inelastic Scattering using ZEUS 1994 Data.
Eur. Phys. J. C6 (1999) 43-66.
74. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of inclusive D and associated dijet cross sections in photoproduction HERA.
Eur. Phys. J. C6 (1999) 67-83.
75. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Exlusive electroproduction of 0 and J/ mesons at HERA.
Eur. Phys. J. C6 (1999) 603-627.
76. J.Breitweg et al., ( L.Adamczyk, B.Bednarek, M.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska, T.Kowalski,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
ZEUS results on the measurement and phenomenology of F2 at Low x and low Q2.
Eur. Phys. J. C7 (1999) 609-630.
77. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
W production and the search for events with an isolated high-energy lepton and missing transverse momentum at HERA.
Phys. Lett. B471 (2000) 411 - 428
78. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of inclusive prompt photon photoproduction at HERA.
Phys. Lett. B472 (2000) 175 - 188
79. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement E2T,jet/Q2 dependence of forward-jet production at HERA.
Phys. Lett. B474 (2000) 223 - 233
80. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
The Q2 dependence of dijet cross sections in  p interactions at HERA.
Phys. Lett. B479 (2000) 37 - 52
81. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of azimutal asymmetries in deep inelastic scattering.
Phys. Lett. B481 (2000) 199 - 212
82. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of inclusive (Ds ) photoproduction at HERA
Phys. Lett. B481 (2000) 213 - 227
83. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the proton structure function F2 at very low Q2 at HERA.
Phys. Lett. B487 (2000) 53 - 73
84. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of exclusive  electroproduction at HERA.
Phys. Lett. B487 (2000) 273 - 288
85. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of D* production and the charm contribution to F2 in deep inelastic scattering
Eur. Phys. J. C12 (2000) 35 - 52
86. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Angular and current-target correlations in deep inelastic scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C12 (2000) 53 - 68
87. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the spin-density matrix elements in exclusive electroproduction of 0 mesons at HERA.
Eur. Phys. J. C12 (2000) 393 - 410
88. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of high-Q2 charged-current e+p deep inelastic scattering cross sections at HERA.
Eur. Phys. J. C12 (2000) 411 - 428
89. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Measurement of the diffractive photoproduction of vector mesons at large momentum transfer at HERA.
Eur. Phys. J. C14 (2000) 213 -238
90. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, J.Zając) ZEUS Collaboration
Search for contact interactions in deep inelastic e+p  e+X scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C14 (2000) 239 - 254
91. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for resonances decaying to e+-jet in e+p interactions at HERA.
Eur. Phys. J. C16 (2000) 253 -267
92. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień,
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
A search for resonance decays to a  plus jet in e+p scattering at DESY HERA.
Phys. Rev. D63 052002 (2001) 1 - 15,
93. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of dijet cross sections for events with leading neutron in photoproduction at HERA.
Nucl. Phys. B596 (2001) 3 - 29,
94. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of open beauty production in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C18 (2001) 625 - 637,
95. J.Breitweg et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of dijet production in neutral current deep inelastic scattering at high Q2 and determination of s.
Phys. Lett. B507 (2001) 70 - 88,
96. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, T.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Study of effective transverse momentum of partons in the proton using prompt photons in photoproduction at HERA.
Phys. Lett. B511 (2001) 19 - 32,
97. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Multiplicity moments in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B510 (2001) 36 - 54,
98. S. Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal. T.Kowalski, B.Mindur,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the neutral current cross section and F2 structure function for deep inelastic e+p scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C21 (2001) 443 - 471,
99. S. Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal. T.Kowalski, B.Mindur,
M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba) ZEUS Collaboration
Three-jet production in diffractive deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B516 (2001) 273 - 292,
100. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Properties of hadronic final states in diffractive deep inelastic ep scattering at DESY HERA.
Phys. Rev. D65, (2002) 052001, 1 - 18,
101. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Dijet production in neutral current deep inelastic scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C23 (2002) 13 - 27,
102. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the photon-proton total cross section at a center-of-mass energy of 209 GeV at HERA.
Nucl. Phys. B627 (2002) 3 - 28,
103. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
High-mass dijet cross sections in photoproduction at HERA.
Phys. Lett. B531 (2002) 9-27,
104. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Dijet photoproduction at HERA and the structure of the photon.
Eur. Phys. J. C23 (2002) 615-631,
105. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for lepton-flavor violation in e+p collisions at HERA.
Phys. Rev. D65 (2002) 092004
106. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Exclusive photoproduction of J/ mesons at HERA.
Eur. Phys. J. C24 (2002) 345-360,
107. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Leading neutron production in e+p collisions at HERA.
Nucl. Phys. (2002) 3-56,
108. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Searches for excited fermions in ep cpllisions at HERA.
Phys. Lett. B549 (2002) 164-180
109. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the Q2 and energy dependence of diffractive interactions at HERA.
Eur. Phys. J.C25 (2002) 169-187
110. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal,
M.Kowal, T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of high Q2 charged current cross sections in e-p deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B539 (2002) 197-210
111. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal,
T.Kowalski, M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of diffractive D*(2010) mesons in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B545 (2002) 244-260
112. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal,
T.Kowalski, M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Inclusive jet cross sections in the Breit frame in neutral current deep inelastic scattering at HERA and determination of s.
Phys. Lett. B547 (2002) 164-180
113. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Study of the azimuthal asymmetry of jets in neutral current deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B551 (2003) 226-240
114. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Observation of the strange sea in the proton via inclusive phi-meson production in neutral current deep inelastic scattering at
HERA.
Phys. Lett, B553 (2003) 141-158
115. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, B.Bednarek, I.Grabowska-Bołd, K.Jeleń, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal,
T.Kowalski, B.Mindur, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of proton-dissociative diffractive photoproduction of vector mesons at large momentum transfer at HERA.
Eur. Phys. J. C26 (2003) 389-409
116. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
A ZEUS next-to-leading-order QCD analysis of data on deep inelastic scattering.
Phys. Rev. D67 (2003) 012007, 1-21
117. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurements of inelastic J/ and J/' photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C27 (2003) 173-188
118. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of subjet multiplicities in neutral current deep inelastic scattering at HERA and determination of s.
Phys. Lett. B558 (2003) 41-58
119. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the event shapes in deep inelastic scattering at HERA,
Eur. Phys. J. C27 (2003) 531-545
120. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Scaling violations and determination of s from jet production in  p interactions at HERA.
Phys. Lett. B560 (2003) 7 -23
121. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for single-top production in ep collisions at HERA.
Phys. Lett. B559 (2003) 153-170
122. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Leading proton production in e+p collisions at HERA
Nucl. Phys B658 (2003) 3-46
123. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of high Q2 e-p neutral current cross sections at HERA and the extraction of x F3 .
Eur. Phys. J. C28 (2003)175-201
124. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Dijet angular distributions in photoproduction of charm at HERA.
Phys. Lett. B565 (2003) 87-101
125. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
A search for resonance decays to lepton + jet at HERA and limits on leptoquark.
Phys. Rev. D68 (2003) 052004
126. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of deeply virtual Compton scattering at HERA.
Phys. Lett. B573 (2003) 46-62
127. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the open charm contribution to the diffractive proton structure function..
Nucl. Phys. B672 (2003) 3-35
128. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Jet production in charged current deep inelastic scattering.
Eur. Phys. J. C 31 (2003) 149-164
129. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of high-Q2 charged current cross sections in e+p deep inelastic scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C32 (2003) 1-16
130. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Observation of K0sK0s resonances in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B578 (2004) 33-44
131. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of the D production in deep inelastic scattering at HERA..
Phys. Rev. D69 (2004) 012004
132. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Isolated  leptons in events with large missing transverse momentum.
Phys. Lett. B583 (2004) 41-58
133. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Bose-Einstein correlations in one and two dimensions in deep inelastic scattering.
Phys. Lett. B583 (2004) 231-246
134. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for QCD-instanton induced events in deep inelastic ep scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C34 (2004) 255-265
135. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Photoproduction of D* mesons associated with a leading neutron.
Phys. Lett. B590 (2004) 143-160
136. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for contact interaction, large extra dimensions and finite quark radius in ep collisions at HERA.
Phys. Lett. B591 (2004) 23-41
137. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Evidence for narrow baryonic state decaying to K0s-p and K0sp in deep inelastic scattering at HERA..
Phys. Lett. B591 (2004) 7-22
138. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
The dependence of dijet production on photon virtuality in ep collisions at HERA.
Eur. Phys. J. C35 (2004) 487-500
139. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Bottom photoproduction measured using decay into muons in dijet events in ep collisions at s = 318 GeV.
Phys. Rev. D70 (2004) 012008 15p.
140. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Observation of isolated high ET photons in deep inelastic scattering.
Phys. Lett. B595 (2004) 86-100
141. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Exclusive electroproduction of J/ mesons at HERA.
Nucl. Phys. B695 (2004) 3-37
142. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, T.Kowalski,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
High-Q2 neutral current cross section in e+p deep inelastic scattering at s = 318 GeV.
Phys. Rev. D70 (2004) 052001
143. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of beauty production in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B599 (2004) 173-189
144. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Substructure dependence of jet cross sections at HERA and determination of s
. Nucl.Phys. B700 (2004) 3-50
145. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Dissociation of virtual photons in events with a leading proton at HERA
Eur. Phys. J. C 38 (2004) 43-67
146. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for narrow charmed baryonic state decaying to D* p -/+ in ep collisions at HERA
Eur. Phys. J. C38 (2004) 29-41
147. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for Pentaquarks Decaying to - in Deep Inelastic Scattering at HERA
Phys.Lett. B610 (2005) 212-224
148. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, M.Kowal, J.Łukasik,
M.Przybycień, L.Suszycki, D.Szuba, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Study of the pion trajectory in the photoproduction of leading neutrons at HERA.
Phys. Lett. B610 (2005) 199-211
149. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Study of Deep Inelastic Inclusive and Diffractive Scattering with the ZEUS Forward Plug Calorimeter
Nucl. Phys. B713 (2005) 3-80
150. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Exclusive Electroproduction of phi Mesons at HERA
Nucl. Phys. B718 (2005) 3-31
151. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
An NLO QCD Analysis of Inclusive Cross-Section and Jet-Production Data from the ZEUS Experiment
Eur. Phys. J. C42 (2005) 1-1619.
152. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of Inelastic J/psi Production in Deep Inelastic Scattering at HERA
Eur. Phys. J. C44 (2005) 13-25
153. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Multijet Production in Neutral Current Deep Inelastic Scattering at HERA and Determination of s.
Eur. Phys. J. C44 (2005) 183-193
154. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Inclusive Jet Cross Sections and Dijet Correlations in D* Photoproduction at HERA.
Nucl. Phys. B729 (2005) 492-525
155. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for Lepton-Flavor Violation at HERA
Eur. Phys. J. C44 (2005) 463-479
156. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of Charm Fragmentation Ratios and Fractions in Photoproduction at HERA
Eur. Phys. J. C44 (2005) 351-3
157. I. Grabowska-Bołd
Measurement of Deeply Virtual Compton Scattering Using the ZEUS Detector at HERA.
Eur. Phys. J C44 (2005) 1-60.
158. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Forward jet production in deep inelastic ep scattering and low-x parton dynamics at HERA
Phys. Lett. B632 (2006) 13-26
159. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, A.M.Kowal, J.Łukasik, M.Przybycień,
L.Suszycki, J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of high Q2 deep inelastic scattering cross sections with a longitudinally polarised positron beam at HERA.
Phys. Lett. B 637 (2006) 210-222
160. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Inclusive-jet and dijet cross sections in deep inelastic scattering at HERA
Nucl. Phys. B765 (2007) 1-30,
161. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Event shapes in deep inelastic scattering at HERA.
Nucl. Phys. B 767 (2007) 1-28
162. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of neutral current cross sections at high Bjorken-x with ZEUS detector at HERA.
Eur. Phys. J. C49 (2007) 523-544
163. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of prompt photons with associated jets in photoproduction at HERA.
Eur. Phys. J. C49 (2007) 511-522
164. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of open beauty production at HERA in the D* muon final state.
Eur. Phys. J. C50 (2007) 299-314
165. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Search for stop production in R-parity-violating supersymmetry at HERA.
Eur. Phys. J. C50 (2007) 269-281
166. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Photoproduction of events with rapidity gaps between jets at HERA.
Eur. Phys. J. C50 (2007) 283-297
167. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of K0s, , production at HERA.
Eur. Phys. J. C51 (2007) 1-23 19.
168. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of D* meson production in e p scattering at low Q2.
Phys. Lett. B649 (2007) 111-121
169. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Leading neutron energy and pT distributions in deep inelastic scattering and photoproduction at HERA.
Nucl. Phys. B776 (2007) 1-37
170. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of azimuthal asymmetries in neutral current deep inelastic scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C51(2007)289-299
171. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Jet-radius dependence of inclusive-jet cross sections in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B649 (2007) 12-24
172. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of D mesons production in deep inelastic scattering at HERA.
JHEP07 (2007) 1-37
173. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Bose-Einstein correlations of charged and neutral kaons in deep inelastic scattering at HERA.
Phys. Lett. B652 (2007) 1-12
174. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Multijet production at low xBj in deep inelastic scattering at HERA
Nucl. Phys. B786 (2007) 152-180
175. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Measurement of (anti)deuterons and (anti)proton production in DIS at HERA
Nucl. Phys. B786 (2007) 181-205
176. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
High ET dijet photoproduction at HERA
Phys. Rev. D76 072011 (2007) 19 p
177. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Forward- jet production in deep inelastic ep scattering at HERA.
Eur. Phys. J. C52 (2007) 515-530
178. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Exclusive 0 production in deep inelastic ep scattering at HERA
Phys Math Central Physics A 1; 6
179. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Three- and four-jet final states in photoproduction at HERA
Nucl. Phys. B792 (2008) 1-47
180. S.Chekanov et al., (L.Adamczyk, T.Bołd, I.Grabowska-Bołd, D.Kisielewska, J.Łukasik, M.Przybycień, L.Suszycki,
J.Szuba) ZEUS Collaboration
Diffractive photoproduction of dijets in ep collisions at HERA.
Eur. Phys. J. C55 (2008) 179-191
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Danuta kisielewska tel. 12 617 3005,
e-mail: kisielewska@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-26

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza