• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Odnawialne źródła energii

Nowoczesne materiały termoelektryczne do konwersji energii odnawialnej

Kierownik: dr inż. Krzysztof Wojciechowski
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej, zespół fizykochemii półprzewodników
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. Andrzej Małecki
dr hab. inż. Elżbieta Godlewska prof. AGH
dr hab. inż. Janusz Toboła prof. AGH
dr hab. inż. Jerzy Morgiel (Polska Akademia Nauk)
dr inż. Paweł Fuć (Politechnika poznańska)
dr Ryszard Mania
dr inż. Ryszard Gajerski
dr Ewa Cieśla-Drożdż
dr inż. Witold Kucza
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów termoelektrycznych
2. Ocena właściwości otrzymanych materiałów pod kątem ich użyteczności do konwersji energii ze źródeł energii odnawialnej
3. Opracowanie technologii otrzymywania modułów termoelektrycznych oraz wykonanie prototypów generatorów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Kompozyty termoelektryczne - otrzymywanie i badanie właściwości,
projekt KBN Nr 7 T08D 038 17, 1999-2001
2. Otrzymywanie i charakterystyka związków z grupy skutterudytów jako materiałów do generatorów termoelektrycznych, projekt KBN Nr 4 T08D 030 24, 2003-2005
3. Poprawa ekologicznych właściwości spalinowych zespołów napędowych z zastosowaniem generatorów termoelektrycznych,
projekt KBN Nr 4 T12D 025 30, 2006-2007
4. Investigation of novel composite materials to be used as components of thermoelectric generators for the conversion of renewable energy,
projekt PL 0089–SGE–00104– E-V2- EEG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, 2007-2010
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano metody otrzymywania nowych materiałów termoelektrycznych, określono warunki pracy dla materiałów termoelektrycznych w generatorach odzyskujących energię odpadową z silników spalinowych
Patenty, know how, wdrożenia:
1. K.Wojciechowski , J. Obłąkowski, R. Gajerski „Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego” patent P – 342 907 z dnia 24.04.2000
2. K.Wojciechowski, M. Bućko, J. Obłąkowski – Układ przygotowania utleniacza w silniku spalinowym. Patent P-352 444, z dnia 25.02.2002
Najważniejsze publikacje:
1. Wojciechowski K.T., Effect of tellurium doping on the thermoelectric properties of CoSb3, Mat.Res.Bull, 37 (12), 2002 pp. 2023-2033
2. Wojciechowski K.T., J. Obłąkowski, Preparation and characterization of nanostructured spherical powders for thermoelectric applications, Solid State Ionics, 157 (1-4), 2003 pp 341 – 347
3. Wojciechowski K, Morgiel J., “Microstructure and transport properties of nangrained powders of CoSb3“, Proceedings ICT'03. 22nd International Conference on Thermoelectrics (IEEE Cat. No.03TH8726). IEEE. 2003, pp.97-100. Piscataway, NJ, USA
4. Wojciechowski K.T, Toboła J., Leszczyński J., “Thermoelectric properties and electronic structure of CoSb3 doped with Se and Te”, J. Alloys Comp. 361 (1-2), 2003 pp. 19-27
5. Wojciechowski K., Study of transport properties of the Co1−xRhxSb3, J. Alloys Comp. 439 (2007), pp 18–24
6. Wojciechowski K., Godlewska E., Mars K., Mania R., Karpinski G., Ziolkowski P., Stiewe C. and Müller E.., Characterization of thermoelectric properties of layers obtained by pulsed magnetron sputtering, Vacuum, 82, 10, 3 June 2008, 1003-1006
7. Wojciechowski K.T., Bućko M.M., Obłąkowski J., Fuć P., Merkisz J., „A new concept of reducing nitrogen oxides emissions in a combustion engine - combination of ceramic oxygen conductors and thermoelectric materials”, Proceedings ICT'06. 25th International Conference on Thermoelectrics (IEEE Cat. No.06TH8931). IEEE. 2006, pp.706-800. Piscataway, NJ, USA
8. Merkisz J., Fuć P., Lijewski P., Wojciechowski K., Reducing of nitrogen oxides emissions in a combustion engine by ceramic oxygen conductors and thermoelectric materials”, Silniki Spalinowe (Combustion Engines), 2007-SC3, pp. 218-225
9. Wojciechowski K. Tobola J., Schmidt M., Zybala R., Crystal structure, electronic and transport properties of AgSbSe2 and AgSbTe2, J. Phys. Chem. of Solids, 2008
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Krzysztof Wojciechowski
tel. 012 617 34 42
wojciech@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza