• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Fotorozkład zanieczyszczeń w wodzie

Kierownik: dr hab. inż. Marta Radecka, Prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof.dr hab. Mieczysław Rękas, dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, dr Małgorzata Wierzbicka, dr Ewa Droźdż-Cieśla, dr Joanna Klich, mgr inż. AnitaTrenczek-Zając
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania fotokatalizatorów na bazie proszków (Ti,N)O2
2. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania fotokatalizatorów na bazie cienkich warstw (Ti,N)O2
3. Opracowanie modelu rozkładu zanieczyszczeń organicznych w wodzie przy udziale energii słonecznej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant Nr 3T08D 054 30, “Foto-katalityczna neutralizacja zanieczyszczeń w wodzie” (2006-2008)
Grant N N507 458734 Fotokatalityczne i fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfikowanej podsieci anionowej (2008-2010)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Badania rozkładu fenolu w obecności katalizatorów na bazie (Ti,N)O2 prowadzono w specjalnie skonstruowanych reaktorach ze źródłem światła symulującym światło słoneczne. Analiza uzyskanych wyników mająca na celu określenie efektywności procesu rozkładu fenolu przy udziale światła słonecznego wskazuje jednoznacznie na wpływ ilości anatazu w stosunku do rutylu. Materiały(Ti,N)O2 zawierające anataz wykazują najwyższą efektywność reakcji fotorozkładu fenolu.
Najważniejsze publikacje:
1. A.Brudnik, A.Gorzkowska-Sobaś, E.Pamuła, M.Radecka, K.Zakrzewska: „Thin film TiO2 photoanodes for water photolysis prepared by dc magnetron sputtering”, J. Power Sources, V173, 2007 s. 774–780
2. M. Radecka, A. Trenczek-Zajac, K. Zakrzewska and M. Rekas: “Effect of oxygen nonstoichiometry on photo-electrochemical properties of TiO2-x” J. Power Sources, V173, 2007 s. 816–821
3. M. Radecka, M. Rekas , A. Trenczek-Zajac, and K. Zakrzewska,
“Importance of the band gap energy and flat band potential for application of modified TiO2 photoanodes in water photolysis”, J. Power Sources, 181 (2008) 46-55
4. A.Brudnik, M.Bućko, M. Radecka, A.Trenczek-Zając, K.Zakrzewska:
“Microstructure and optical properties of photoactive TiO2:N thin films”, Vacum, 82 (2008) 936-941
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab.inż. Marta Radecka Prof.AGH
tel. 012 617 25 26
radecka@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza