• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Materiały i technologie dla rozwoju technologii wodorowej

Kierownik: dr inż. Paweł Pasierb
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Mieczysław Rękas, prof. dr hab. Stanisław Komornicki, dr inż. Mirosław Bućko, dr Ewa Drożdż-Cieśla, dr Ryszard Gajerski, dr Stanisław Koziński, dr Małgorzata Wierzbicka, inż. Zbigniew Piotrowski
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie wysokotemperaturowych materiałów ceramicznych przewodzących protonowo do potrzeb konstrukcji urządzeń/elementów powstającej infrastruktury wodorowej: czujników gazów, pomp i membran do produkcji i oczyszczania wodoru, itd.
2. Optymalizacja składu materiałow pod kątem modyfikacji ich właściwości transportowych oraz zwiększenia ich przewodnictwa elektrycznego,
3. Optymalizacja składu i metodyki otrzymywani apod kątem poprawy odporności chemicznej na środowisko korozyjne (głównie CO2).
4. Konstrukcja i testy prototypowych urzadzeń – potencjometrycznych czujników wodoru i metanu oraz pomp i membran do produkcji/oczyszczania wodoru
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt badawczy wlasny KBN nr 3 T08D 049 29, pt: “Elektrochemiczny sensor gazów paliwowych (H2, CHx) - modyfikacja wybranych przewodników protonowych; właściwości materiałów a mechanizm działania sensorów”, projekt zakończony 10.2007
Zadania:
a) opracowanie przewodników protonowych na bazie SrCeO3 o założonych właściwościach elektrycznych i odporności na działanie CO2,
b) konstrukcja prototypowego potencjometrycznego czujnika H2 i CH4 oraz wykonanie badań charakterystyk sensorowych oraz wyznaczenie parametrów użytkowych
2. Projekt badawczy zamawiany KBN nr PBZ-KBN-117/T08/2005 pt. „Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe” projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 05.2009 r.
Zadania:
a) opracowanie przewodników protonowych na bazie BaCeO3 o porządanych właściwościach elektrycznych i odporności na działanie CO2,
b) opracowanie technologii otrzymywania proszków i spieków przewodników protonowych o wybranych składach,
c) konstrukcja modelu laboratoryjnego pompy/membrany do oczyszczania wodoru oraz wykonanie testów określajacych parametry pracy urzadzenia.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Opracowano nowe materiały przewodzące protonowo na bazie BaCeO3 i SrTiO3 modyfikowanych domieszkami tytanu i itru, o zwiększonym przewodnictwie protonowym i całkowitym oraz poprawionej odporności na korozyjne działanie CO2, w porównaniu z materiałami opisanymi dotychczas w literaturze.
2. Opracowano prototypowe potencjometryczne czujniki wodoru i metanu
3. Wykonano wstepne testy pompy do oczyszczania wodoru
Najważniejsze publikacje:
1. P.Pasierb, M. Wierzbicka, S. Komornicki i M. Rekas “Structural, electrical and transport properties of yttrium-doped proton-conducting strontium cerates” Journal of Power Sources 173 (2007) 681–687
2. P. Pasierb, M. Wierzbicka, S. Koziński i M. Rękas “Properties and applications of BaCeO3 based protonic conductors”, Mat. Konf. ELTE 2007, Kraków, 4-7 wrzesień 2007
3. P. Pasierb, M. Wierzbicka i M. Rękas, “Structural, microstructural and electrical properties of BaCeO3 - based proton conductors”, Mat. Konf. I Polskiego Forum „Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe”, Fuel cells and hydrogen technologies: first Polish forum, Zakopane, Poland, 5–7 September 2007, Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, AGH University of Technology, Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform
4. K. Schneider, P. Peczkis, Cz. Kapusta. D. Zając, P. Pasierb, M. Rękas, “XAFS study of protonic solid electrolytes”, Mat. Konf. I Polskiego Forum „Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe” Fuel cells and hydrogen technologies: first Polish forum, Zakopane, Poland, 5–7 September 2007, Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, AGH University of Technology, Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform
5. P. Pasierb, M. Wierzbicka, S. Komornicki, M. Rękas „Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu Ba-Ce-Y-O”, Mat. Konf. VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego – Zakopane 13-16 wrzesień 2007
6. E. Drożdż – Cieśla, P. Pasierb, M. Rękas, „Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu Ba-Ce-Ti-O”, Mat. Konf. VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego – Zakopane 13-16 wrzesień 2007
7. P. Pasierb, E. Drożdż-Cieśla, M. Rękas, “Properties of BaCe1-xTixO3 materials for hydrogen electrochemical separators”, Journal of Power Sources 181 (2008) 17–23
8. P. Pasierb, M. Rekas, “Solid-state potentiometric gas sensors - current status and future trends” J. Solid State Electrochemistry (2008) DOI 10.1007/s10008 008 0556 9 (Review paper).
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Paweł Pasierb
tel. 012 617 25 33
ppasierb@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza