• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Energia i jej zasoby / Odnawialne źródła energii

Opracowanie technologii otrzymywania fotoanod na bazie TiO2 dla ogniw fotoelektrochemicznych do konwersji energii słonecznej na chemiczną

Kierownik: dr hab. inż. Marta Radecka, Prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof.dr hab. Mieczysław Rękas, dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska Prof. AGH, Prof. Dr hab. Stanisław Komornicki, dr Małgorzata Wierzbicka, dr inż. Agnieszka Gorzkowska-Sobaś, mgr inż. AnitaTrenczek-Zając,
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania cienkowarstwowych anod na bazie TiO2 czystego oraz modyfikowanego.
2. Określenie wpływu mikrostruktury na parametry makroskopowe fotoelektrod
3. Opracowanie konstrukcji ogniwa fotoelektrochemicznego o wysokim współczynniku konwersji energii elektrycznej na chemiczną.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Grant Nr 7 T08A 071 19 : Modyfikowane materiały na bazie TiO2 -otrzymywanie, własności optyczne i elektryczne oraz ich zastosowanie do fotoelektrolizy (2000-2002)
Grant Nr 4T08A 025 24: Nanocermety jako materiały do otrzymywania wodoru w ogniwach fotoelektrochemicznych (2003-2005)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Na podstawie analizy wyników uzyskanych w ramach prowadzonych projektów zaproponowano konstrukcję ogniwa PEC. Cienkie warstwy TiO2 otrzymane metodą reaktywnego rozpylania rf charakteryzują się efektywnością konwersji energii słonecznej na energię chemiczną porównywalną z efektywnością uzyskiwaną dla materiałów monokrystalicznych. Biorąc pod uwagę koszty otrzymywania materiałów monokrystalicznych oraz cienkowarstwowych, zastąpienie fotoelektrod monokrystalicznych cienkimi warstwami stanowi poważny krok w stronę praktycznego wykorzystania energii słonecznej jako nowego źródła energii, przyjaznego dla środowiska naturalnego.
Najważniejsze publikacje:
1. A.Gorzkowska, M.Radecka:”Structural, optical and photoelectrochemical properties of TiO2-VO2 thin film photoanodes”, Molecular Physics Reports, Vol.35 (2002) 126-128.
2. K.Zakrzewska, M.Radecka, A.Kruk and W.Osuch: “Noble metal/titanium dioxide nanocermets for photoelectrochemical applications” Solid State Ionics, 157 (2003) 349-356
3. M.Radecka, K.Zakrzewska, M.Wierzbicka, A.Gorzkowska, S.Komornicki: ”Study of the TiO2-Cr2O3 system for photoelectrolytic decomposition of water”, Solid State Ionics, 157 (2003) 379-386
4. M.Radecka: ”TiO2 for photoelectrolytic decomposition of water”, Thin Solid Films, 451-452, (2004), 98-104
5. M. Radecka, M. Wierzbicka, S. Komornicki and M. Rekas: ”Influence of Cr on photoelectrochemical properties of TiO2 thin films”, Physica B, 348 (2004) 160-168
6. R.Gajerski, M.Radecka, M.Wierzbicka and M.Rekas: ”Determination of radiation power of the solar-simulated light source”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 76 (2004), 949-954.
7. M.Radecka, A.Gorzkowska-Sobaś, K.Zakrzewska and P.Sobaś: „ Nanocermet TiO2:Au thin film electrodes for wet electrochemical solar cells”, Opto-electronics review, 12(1) (2004) 53-56.
8. M. Radecka, M. Wierzbicka and M. Rekas: ”Photoelectrochemical cell studied by impedance spectroscopy”, Physica B, 351 (2004) 121-128.
9. M.Radecka, P.Sobas, M.Wierzbicka, M.Rekas:”Photoelectrochemical properties of undoped and Ti-doped WO2”, Physica B 364 (2005) 85–92
10. M.Radecka,:” TiO2 thin films for photoelectrochemical applications”, Materials Science-Poland, 24 (1), (2006), 285-290
11. A.Gorzkowska-Sobaś, E.Kusior, M.Radecka, K.Zakrzewska: “Visible photocurrent response of TiO2 anode”, Surface Science, 600 (2006) 3964-3970
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr hab.inż. Marta Radecka Prof.AGH
tel. 012 617 25 26
radecka@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza