• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa w inżynierii środowiska

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja,
dr inż. Iwona Kuczyńska,
dr inż. Zbigniew Piotrowski,
dr inż. Małgorzata Pawul,
dr inż. Radosław Pomykała,
mgr inż. Waldemar Kępys.
Cele ogólne badań:
Opracowanie i doskonalenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniających wymagania w zakresie selektywnej zbiórki, nowoczesnych metod transportu, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowano w ostatnich latach w ramach:
1. Pracy statutowej 11.11.100.61 „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki komunalnymi w aglomeracjach wielkomiejskich”.
2. Projektu europejskiego „International Urban Waste Management Project” Realizowanego w ramach programu INTERREG IIIC.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Zebranie najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami, obejmujących doświadczenia europejskie i amerykańskie.
2. Opracowanie podręczników w zakresie gospodarki odpadami wydanych w ramach projekty IUWMM.
3. Organizacja międzynarodowego seminarium pt: „Zarządzanie Gospodarką Odpadami w Aspekcie Aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami”, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu RP oraz partnerzy projektu IUWMM.
Najważniejsze publikacje:
1. Kuczyńska I., Pawul M., Pomykała R., Międzynarodowe porządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi, Ekopartner, XII 2006.
2. Kuczyńska I., Pawul M., Pomykała R., Warsztaty w ramach INTERREG III C, Przegląd Komunalny, I 2007.
3. Kuczyńska I., Pawul M., O odpadach w Krakowie, Przegląd Komunalny, XI 2007.
4. Kuczyńska I., Pawul M., Pomykała R., Bronicki M., Janik M., Senderek J. “The design of municipal waste management model for UE countries”, Międzynarodowa Konferencja Wspomaganie podejmowania decyzji w gospodarce odpadami UE” Kraków 11-12 czerwca 2007.
5. Kuczyńska I. „Podstawy prawne planów gospodarki odpadami”, Zarządzanie Gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami, wyd. KETP, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków 2007 r.
6. Kuczyńska I. Nowak M. „Analiza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiego”, Zarządzanie Gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami, wyd. KETP, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków 2007 r.
7. Pawul M. „Przegląd form edukacji w zakresie gospodarki odpadami”, Zarządzanie Gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami, wyd. KETP, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków 2007 r.
8. Pomykała R.. „Wybrane problemy optymalizacji systemów zbiórki odpadów komunalnych”, Zarządzanie Gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami, wyd. KETP, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków 2007 r.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Iwona Kuczyńska, tel: 21 65, e-mail: ikuczyn@agh.edu.pl
dr inż. Radosław Pomykała, tel: 40 18, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza