• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Technologie informacyjne / Informatyka

Komputerowe systemy wspomagania procesów przemysłowych i ekonomicznych.

Kierownik: dr inż. Jan Jasiewicz
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, dr inż. Marek Kęsek, dr inż. Jan Jasiewicz, dr inż. Edyta Brzychczy, dr inż. Tadeusz Franik, dr inż. Stanisław Głodzik, dr inż. Tadeusz Woźny.
Cele ogólne badań:
Opracowanie oprogramowania określającego wyznaczanie kierunków działań podnoszących pozycję jakościową oddziałów wydobywczych. Określenie podstaw zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane były w ramach następujących prac:
- praca statutowa nr: 11.11.100.33 pt „Opracowanie oprogramowania analizy stanu obiektów przodkowych w oparciu o opracowane wskaźniki techniczno-ekonomiczne”,
- praca nr: 17.17.100.227 pt. „Opracowanie systemu informatycznego wspomagania zarządzania technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego”
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego. Oprogramowanie metody wyznaczania kierunków działań podnoszących pozycję jakościową oddziałów wydobywczych.
Najważniejsze publikacje:
1. Oprogramowanie metody wyznaczania kierunków działań podnoszących pozycję jakościową oddziałów wydobywczych - [Method of determining activities directions improving quality position of mining departments] / Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. - Zbiór zawiera referaty wygłoszone w ramach IX Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 16–18 stycznia 2006, Zakopane. - S. 614–624. - Bibliogr. s. 624
2. Realizacja struktury bazy systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego - [Structure realization of base support system of production management in coal mines] / Marek KĘSEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. - S. 413–418. - Streszcz.
3. Wybrane założenia projektowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego - [Chosen assumptions of designing aided system of production management in coal mines] / Marek KĘSEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. - S. 419–424. - Bibliogr. s. 424, Streszcz.
4. Koncepcja komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie środkami produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym - Idea of a computer system for the management of the mining company's means of production / Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008 = Proceedings of the School of Underground Mining 2008 : Szczyrk, 25–29 lutego 2008 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. - Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. - (Sympozja i Konferencje ; nr 72). - Na okł.: XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008. - ISBN 978-83-60195-01-7. - S. 305–312. - Bibliogr. s. 311, Streszcz., Abstr.
5. Principles of an integrated information system for the management of the company's resources (means of production) in the mining sector - Zasady budowy zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego / Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2007 vol. 23 iss. 4 s. 67–74. - Bibliogr. s. 74, Abstr., Streszcz.
6. Resource management in the coal mining sector using integrated information systems - Zarządzanie środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego / Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Edyta BRZYCHCZY, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2007 vol. 23 iss. 4 s. 75–86. - Bibliogr. s. 85, Abstr., Streszcz.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Jan Jasiewicz, tel: (12) 617-29-25, email: jasiew@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza