• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Gospodarka surowcami energetycznymi

Przekształcenia własnościowe w przemyśle wydobywczym - komercjalizacja i prywatyzacja.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Magda
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, dr inż. Tadeusz Woźny, dr inż. Patrycja Bąk
Cele ogólne badań:
Zagadnienie konsolidacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych, sekurytyzacja aktywów jako instrument wspomagający restrukturyzację spółek węglowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane były w ramach pracy statutowej AGH nr 11.11.100.856 pt. „Opracowanie kierunków restrukturyzacji techniczno-technologicznej i organizacyjnej kopalń węgla kamiennego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Analiza procesu konsolidacji przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze górnictwa kamiennego oraz identyfikacja przekształceń w obszarze grup kapitałowych. Określenie wpływu sekurytyzacji na wskaźniki finansowe spółek węglowych oraz określenie procedury wykorzystania sekurytyzacji w polskim górnictwie jako elementu restrukturyzacji finansowej
górnictwa.
Najważniejsze publikacje:
1. Konsolidacja przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego — Consolidation of companies in the process of hard coal industry's restructuring / Roman MAGDA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2007 R. 58 nr 1 s. 2–8. — Bibliogr. s. 7–8.
2. Konsolidacja w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w górnictwie węgla kamiennego — [Consolidation in restructuring process of companies in coal mining industry] / Roman MAGDA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — s. 245–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.
3. Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych — Influence of securitization on selected financial indicators / Patrycja BĄK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1 s. 93–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Abstr.
4. Sekurytyzacja jako technika finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych — Securitization as a technique of financing the mining companies' activities / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 2 s. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.
5. Sekurytyzacja nowym instrumentem na rynku finansowym — Securitization new instrument on the financial markets / Patrycja BĄK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : IV Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dra. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 29–31 stycznia 2004 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 107. Konferencje ; nr 39). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.
6. Analiza możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie węgla kamiennego — Analysis of possibilities of securitization in coal mining industry / Patrycja BĄK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2 s. 83–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Abstr.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, tel: (12) 617 21 36, e-mail: magda@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza