• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Badania nad rozdziałem składników determistycznych i losowych w przebiegu procesów oraz nowe techniki stochastycznego opisu procesów przeróbczych.

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tumidajski
Jednostka wiodąca: Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. Tomasz Niedoba, dr inż. Dariusz Foszcz, dr inż. Daniel Saramak
Cele ogólne badań:
Doskonalenie modeli matematycznych procesów przeróbczych poprzez nałożenie na opis deterministyczny opisu uwzględniającego składowe losowe rozpatrywanych zmiennych; przygotowanie do symulacyjnej optymalizacji pracy układów procesów przeróbczych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane są w ostatnim czasie w ramach pracy statutowej AGH pt. „Badanie podstawowe w zakresie przeróbki i utylizacji surowców naturalnych i wtórnych” oraz grantu własnego „Optymalizacja efektów pracy wybranych układów przeróbki surowców mineralnych przy użyciu niestandardowych metod statystycznych i algorytmów genetycznych” (2006-2009) – nr 4 T 12 A 070 30.
Najważniejsze publikacje:
1. Tumidajski T. Saramak D., Foszcz D., Niedoba T.: Methods of modeling and optimization of work effects for chosen mineral processing systems“, Acta Montanistica Slovaka, Koszyce 1/2005, pp. 115-120, 2005.
2. Niedoba T., Tumidajski T.: Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Górnictwo, z. 266, pp. 125-139, 2005.
3. Tumidajski T., Niedoba T.: The approximation of grain composition curves by non-parametric statistical methods, XXII IMPC, vol. 1, pp. 203-209, 2006.
4. Foszcz D.: Estymacja parametrów funkcji regresji metodą klasyczną oraz metodami bootstrapowymi, Zeszyty – Górnictwo i Geoinżynieria, nr 3/1/2006, pp. 67-78, 2006.
5. Tumidajski T., Niedoba T.: Multidimensional Analysis of Coal Separation Processes, XXIII IMPC, vol. 2, pp. 2357-2365.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
prof. Tadeusz Tumidajski, mail: tumidajski@agh.edu.pl
dr inż. Tomasz Niedoba, mail: tniedoba@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza