• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Określenie wpływu eksploatacji górniczej na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu, szkody górnicze.

Kierownik: prof dr hab inż A. Tajduś, prof. dr hab. inż. T. Majcherczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr hab inż. M. Cała, dr inż. J. Flisiak, dr inż. P. Małkowski, dr inż. Z. Niedbalski, mgr inż. S. Olesiak
Cele ogólne badań:
1. Ocena wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.
2. Ocena wpływu eksploatacji górniczej na obiekty powierzchni.
3. Prognozowanie deformacji powierzchni na skutek prowadzonej eksploatacji.
4. Koordynacja frontów eksploatacji w aspekcie ochrony powierzchni.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wykonane opinie i prace badawcze zaakceptowane przez WUG pozwalają na bezpieczne prowadzenie eksploatacji przez zakłady górnicze. W przypadku niekorzystnego wpływu na powierzchnię wykonane prognozy pozwoliły na zmianę zakresu eksploatacji, lub na zmianę kolejności i czasu wybieranych pól eksploatacyjnych.
Najważniejsze publikacje:
1. M. CAŁA, S. OLEKSIAK, T. TATARA, D. WAŁACH: Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą. Uczelniane Wydawnictwa Naukowe AGH Górnictwo i Geoinżynierii, R. 31, z. 3/1, 2007, s. 113–123.
2. M. CAŁA, J. FLISIAK, A. TAJDUŚ: Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6, s. 285–298.
3. Z. FAJKLEWICZ, W. PIWOWARSKI, J. RADOMIŃSKI, E. STEWARSKI, A. TAJDUŚ: Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych : monografia. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,,ART-TEKST”, Kraków 2004.
4. M. CAŁA, J. FLISIAK, A. TAJDUŚ: Wpływ niepodsadzonych wyrobisk przyszybowych na deformacje powierzchni. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6, s. 269–283.
5. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI: Dobór właściwego zakresu eksploatacji w aspekcie ochrony obiektów powierzchniowych na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk, t. 24 z. 2/3, 2008, s. 161–176.
6. T. MAJCHERCZYK, A. JAKUBÓW: Opóźnione deformacje ciągłe i wstrząsy na terenie pogórniczym zlikwidowanej kopalni ,,Morcinek”. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 2, Katowice 2005, s. 59–71.
7. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI: Preservation of surface and monumental buildings in mining areas. Proceedings of XII international congress of International Society for Mine Surveying : Fuxin–Beijing, China, 20–26 September, 2004, s. 56–61.
8. T. MAJCHERCZYK: Wpływ eksploatacji z rekonsolidowanym stropem na wielkość deformacji powierzchni terenu. Konferencja: Ochrona środowiska naturalnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1480. Seria Górnictwo ; z. 246. s. 257–264.
9. T. MAJCHERCZYK, S. OLECHOWSKI: Oddziaływanie wstrząsów wywołanych eksploatacją w pokładzie 703/1 KWK ,,Rydułtowy-Anna” na obiekty powierzchniowe. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Katowice 2006, s. 242–251.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Marek Cała, (12) 617 21 72, e-mail: cala@agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, (12) 617 20 06, e-mail: tmajcher@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza