• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Analiza stateczności skał, zboczy oraz nasypów dla potrzeb górnictwa odkrywkowego oraz budownictwa.

Kierownik: dr hab. inż. M. Cała
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa, Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. J. Flisiak, mgr inż. M. Kowalski, mgr inż. Sebastian Olesiak
Cele ogólne badań:
1. Ocena stateczności skarp i zboczy w warunkach kopalń odkrywkowych i geotechnice.
2. Oddziaływanie eksploatacji odkrywkowej na tereny przyległe.
3. Likwidacja kopalń odkrywkowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Analiza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego w oparciu o metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie. Projekt badawczy nr N524 375 134 (2008–2010).
2. Kryteria zagrożeń osuwiskowych w kopalniach węgla brunatnego Badania własne.
3. Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy stateczności zboczy z gruntu zbrojonego. Badania własne.
4. Metody kontroli nośności gruntów w posadowieniach bezpośrednich.
5. Trójwymiarowa i dwuwymiarowa analiza stateczności skarp i zboczy. Badania statutowe.
6. „Pole Bełchatów. Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk końcowych Zakładu Górniczego „Bełchatów” – Pole Bełchatów i Pole Szczerców”. Geoinżynierskie i geotechniczne uwarunkowania rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk końcowych Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.
7. Pole Bełchatów. Ocena stateczności rejonu osuwiska 24S: możliwości zabezpieczenia skarpy południowej ograniczającej osuwisko 24S oraz ocena stateczności rejonu posadowienia linii elektrycznej zakładu energetycznego i drogi gminnej (2008).
Najważniejsze publikacje:
1. M. CAŁA, J. FLISIAK: Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych. Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000, Wydawnictwo KGGiG AGH, Kraków 2000, s. 27–37.
2. M. CAŁA, M. KOWALSKI: Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynierii, Kraków 2008, R. 32, z. 2, s. 67–77.
3. A. STOPKOWICZ, M. CAŁA: Analiza stateczności zboczy zlokalizowanych we fliszu karpackim z zastosowaniem metod numerycznych. Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1, Wydawnictwo KGBiG AGH, Kraków 2004, s. 519–529.
4. M. CAŁA, J. FLISIAK: Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp. Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002, Wydawnictwo KGBiG AGH, Kraków 2002, s. 83–92.
5. M. CAŁA: Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Rozprawy Monografie nr 164, Kraków 2007.
6. M. CAŁA, J. FLISIAK, A. TAJDUŚ: Slope stability analysis with modified shear strength reduction technique. Landslides: evaluation and stabilization, 28.06-2.07.2004, Rio de Janeiro, Vol. 2, wyd. A. A. Balkema Publishers, 2004.
7. M. CAŁA, J. FLISIAK: Slope stability analysis with numerical and limit equilibrium methods. CMM-2003 : 1st CEACM conference on Computational mechanics, Gliwice/Wisła, June 3–6, 2003, Gliwice 2003, s. 1–4.
8. M. CAŁA, J. FLISIAK, A. TAJDUŚ: Slope stability analysis with FLAC in 2D and 3D. 4th international FLAC symposium, 29–31 May 2006, Madrid, Itasca Consulting Group, Inc., cop. 2006, s. 11–14.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Marek Cała, (12) 617 21 72, e-mail: cala@agh.edu.pl
dr inż. Jerzy Flisiak, (12) 617-21-82, e-mail: flisiak@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza